Wat drijft de groei van fusies en overnames in de transportsector?

13 april 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Het aantal fusies- en overnames binnen de transportsector groeit dit jaar naar verwachting door. Maar hoe komt dat precies? Stephan de Groot van overnameadviesbureau Alfa Consultants geeft uitleg.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal M&A-deals binnen de transportbranche de afgelopen jaren is toegenomen. Zo berichtte Matchplan dat het aantal fusies- en overnames binnen de sector in 2021 toenam, waarna Grant Thornton liet weten dat dit in 2022 ook het geval was.

Maar daar blijft het niet bij: dit jaar zal het aantal M&A-deals opnieuw verder groeien, stelt Alfa Consultants. En daar zijn verschillende redenen voor, zegt Stephan de Groot, die sinds 2020 als fusie- en overnameadviseur werkzaam is bij het M&A-kantoor.

Stephan de Groot, M&A Manager, Alfa Consultants

Schaalvoordelen, verduurzaming en vergrijzing

Een deel van de bedrijven uit de transportsector ziet in dat schaalvoordelen zich met de huidige kostenstijgingen extra zullen uitbetalen, geeft De Groot aan. “Door consolidatie proberen met name middelgrote transportorganisaties hun concurrentiepositie te verbeteren.”

Verduurzaming speelt hierbij eveneens een rol. Ook de transportsector moet bijdragen aan de energietransitie door zijn CO2-uitstoot terug te dringen, vooral door zijn voertuigen te verduurzamen. Maar dat vraagt om forse investeringen, die door een consolidatie meestal gemakkelijker kunnen worden opgehoest, zo legt De Groot uit.

Door een fusie of een overname groeit de omvang van een bedrijf, waardoor het vaak tegen een lagere rente geld kan lenen. Daarnaast is de B2B-onderhandelingspositie na een consolidatie vaak ook verbeterd, waardoor het bedrijf bijvoorbeeld tegen een lager tarief duurzame voertuigen kan inkopen en gestegen overheadkosten kan spreiden.

Ook de vergrijzing van het ondernemersbestand zorgt ervoor dat het aantal M&A-deals in 2023 zal groeien, laat De Groot weten. “De afgelopen vijftien jaar hebben verschillende crises plaatsgevonden. In combinatie met de stijgende kosten en een toenemende regeldruk, denken steeds meer ondernemers na over hun toekomst.”

Risicospreiding

Verder zijn aardig wat ondernemers uit de transportsector sterk afhankelijk van een beperkt aantal klanten. Zij kunnen dus minder goed anticiperen op een veranderende vraag. Zonder goede prijsafspraken is het voor hen dus lastig om de transportbewegingen te allen tijde rendabel te houden, vertelt De Groot.

“Consolidatie heeft in dit geval als voordeel dat de veranderende vraag naar hun dienstverlening een minder groot effect heeft, omdat deze over meer klanten gespreid is. Ook kunnen ze gemakkelijker afscheid nemen van onrendabele klanten. En tevens helpt een grotere omvang bij het maken van betere prijsafspraken.”

Begin tijdig

Het succesvol verkopen of aankopen van een bedrijf vergt een hoop tijd. “We zien echter vaak dat ondernemers te lang wachten met het treffen van voorbereidende stappen”, zegt De Groot. “En dat kan onder andere leiden tot een lagere opbrengst. Tijdig beginnen loont dus echt.”

En niet alleen in keiharde euro’s: door op tijd met het verkoop- of aankooptraject te beginnen, ontstaat minder onrust binnen een organisatie. “Een ondernemer kan dan in alle rust zijn bedrijf voorbereiden op de volgende stap, terwijl deze zelf zonder al te veel haast de meest geschikte kandidaat kan zoeken”, aldus De Groot.

Voor ondernemers die overwegen om een verkoop- of aankooptraject te starten, is het belangrijk om te weten dat de waardebepaling van een bedrijf onder druk kan komen te staan door de stijgende rente en inflatie. “Als de winsten van bedrijven dalen, leidt dit tot lagere waarderingen”, licht De Groot toe.

Een wagenpark dat nog moet worden verduurzaamd en dus nog niet up-to-date is, kan mogelijk ook een negatief effect hebben op de waardebepaling van een bedrijf. “Dat komt onder meer doordat de transportbranche een betrekkelijk kapitaalintensieve sector is”, legt De Groot uit.