‘Aantal deals in de logistieke sector blijft aanhoudend hoog’

01 februari 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Het aantal fusies & overnames in de logistieke sector blijft ondanks de economische recessie dit jaar “aanhoudend hoog”, volgens een prognose van Grant Thornton.

Hoeveel deals er jaarlijks precies worden gesloten in de logistieke sector is een studie op zich. Tal van analisten houden data bij, maar elke analist heeft zo z’n eigen definities of omvangcriteria voor opname, enzovoorts.

Duidelijk is wel dat de fusie & overnameactiviteit in de logistieke sector al twee jaar op een hoog pitje staat. Ook in 2023 is dit naar verwachting het geval, stellen Grant Thornton adviseurs Wouter Wolzak en Linda van de Reep. “Door allerlei ontwikkelingen in de markt verwachten wij een aanhoudend hoog volume aan transacties.”

Wouter Wolzak en Linda van de Reep - Grant Thornton

Vanuit hun rol als M&A-adviseur (beide waren recent nog betrokken bij de overname van een Nederlands transportbedrijf door een Deense branchegenoot) en practiceleader Transport & Logistics houdt het duo de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten.

“Verstoringen van logistieke ketens zijn aan de orde van de dag”, trapt Wolzak af. “Denk aan de gevolgen van de coronacrisis, sterke kostenstijging als gevolg van hoge dieselprijzen, loonkostenstijging en het personeels- en materieeltekort. Daarnaast krijgen logistieke partijen te maken met steeds meer regeldruk, vooral op het gebied van duurzaamheid.”

Schaalvergroting biedt uitkomst

Deze ontwikkelingen houden simpelweg in dat het complexer en duurder is voor partijen om te opereren. Schaalvergroting biedt uitkomst. “Partijen kunnen dan bijvoorbeeld overhead makkelijker dragen, efficiënter inkopen, en effectiever inspelen op veranderingen in de markt”, zegt Wolzak.

“De juiste ondersteuning op gebieden als IT, finance en legal is essentieel om succesvol te zijn en te blijven in de logistieke sector”, vult Van de Reep aan. “Een professionelere backoffice-organisatie kan leiden tot een competitief voordeel, en partijen met meer schaal kunnen dit eenvoudiger realiseren.”

Door deze ontwikkeling zullen vooral kleine partijen zich aansluiten bij grotere branchegenoten, of fuseren met bedrijven van vergelijkbare omvang.

Digitalisering en duurzaam

Ten tweede, de grotere investeringen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid die nodig zijn, trekken een zware wissel op de budgetten van logistieke partijen. “Investeringen in IT-systemen zijn doorgaans hoog. Denk aan Transport Management Systemen, Forwarding Management Systemen en de eventuele koppelingen van deze systemen met Management Warehousing Systemen”, zegt Wolzak.

“Hele kleine spelers hebben meer moeite met de benodigde investeringen. Of je nou groot of klein bent, een state-of-the-art systeem moet je aanschaffen, en je moet aan dezelfde regels voldoen”, geeft Van de Reep als voorbeeld.

“Door overnames ontstaan grotere ondernemingen die hun vloot efficiënter kunnen inzetten (minder lege ritten) en over het kapitaal beschikken om de benodigde investeringen te doen in meer klimaatzuinige transportmiddelen zoals elektrische vrachtwagens.”

Interesse van investeerders

Een derde ontwikkeling en aanjager die het duo opwerpt is de toenemende interesse van financiële investeerders. “Bij ongeveer een derde van de transacties is een private equity partij betrokken. Zij vinden de markt steeds interessanter omdat ze waarde kunnen toevoegen en daarmee goede rendementen kunnen behalen”, zegt Wolzak.

“Neem buy-and-build als voorbeeld”, geeft Van de Reep aan. Door verschillende firma’s samen te voegen kan een grotere groep ontstaan die meer waard is dan de som der delen. Lineage Logistics, dat een Amerikaanse investeerder achter zich geschaard weet, is volgens Van de Reep een goed voorbeeld. Alleen al in 2022 kocht de groep drie partijen (Van Tuyl Logistics, H&S Coldstores en Frigocare) op Hollandse bodem.

Antwoord op personeelstekorten

Verder wijst het duo erop dat overnames een oplossing kunnen bieden op de aanhoudende personeelstekorten. “Zoals bekend is er momenteel overal een groot personeelstekort. Binnen de transportindustrie vertaalt zich dit in een groeiend tekort aan chauffeurs. Overnames zijn een effectieve manier om in een klap een grote hoeveelheid nieuw talent en chauffeurs te werven.”

Bedrijfsopvolging

Tot slot noemen Wolzak en Van de Reep het welbekende opvolgingsvraagstuk als aanjager voor meer deals in de logistieke markt. “Bij een grote hoeveelheid logistieke bedrijven zijn er eigenaren die de gemiddelde pensioenleeftijd bereiken. Met economische tegenwind voor de boeg verwachten wij de nodige transacties in deze markt.”

Ondanks het relatief grote aantal aan deals dat in de afgelopen jaren reeds is gesloten, geven Wolzak en Van de Reep aan dat er nog volop kansen liggen voor consolidatie. “Nederland heeft een sterke maar versnipperde logistieke sector.”