Twee keer zoveel jongeren bereiken: Simon-Kucher helpt Jong Ondernemen met nieuwe strategie

22 maart 2023 Consultancy.nl 8 min. leestijd

Ondernemerschap en impact zijn twee van de kernwaarden van Simon-Kucher. Toen de consultants door Jong Ondernemen werden gevraagd mee te denken over een nieuwe strategie waarmee de stichting nog meer jongeren kan bereiken, hoefden ze dan ook niet lang na te denken. We spraken over de samenwerking met Jonas de Groot, directeur van Jong Ondernemen, en Lisanne Vermeer, senior consultant bij Simon-Kucher.

Jong Ondernemen heeft een duidelijke missie: Jongeren ondernemender maken en helpen bij het ontdekken van hun talenten. De stichting maakt ondernemerschapsprogramma’s voor het onderwijs – van basisschool tot en met het hbo – en organiseert gedurende het schooljaar verschillende evenementen.

Vorig jaar werd Jonas de Groot gevraagd om de nieuwe directeur te worden bij Jong Ondernemen. Hoewel hij even twijfelde, besloot hij de handschoen op te pakken. “Educatie en fondsenwerving binnen een stichting – het is voor mij een nieuwe wereld”, legt hij uit. “Maar dat was meteen ook een van de beweegredenen om het wél te doen: nieuwe dingen leren.”

Jonas de Groot, Algemeen Directeur, Jong Ondernemen

Deze avontuurlijk instelling past uiteraard perfect bij de stichting, en ook de missie sprak Jonas erg aan: “Ik denk dat ondernemerschapsonderwijs enorm veel toevoegt aan het curriculum op scholen.”

“Niet om iedereen ondernemer te maken, maar wel om ze het ondernemerschap te laten ervaren”, legt hij uit. “We zien grote persoonlijke groei in ondernemende vaardigheden: presenteren, samenwerken, creatief denken, presenteren onder druk, et cetera. En met een 14-jarige zoon thuis – als goed voorbeeld – had ik ook een persoonlijke drijfveer.”

Focus

Vanuit zijn ambitie om zoveel mogelijk impact te maken, besloot Jonas al gauw na zijn aantreden dat het tijd was voor een nieuwe strategie. En net als de missie, is ook het doel van de strategie glashelder: twee keer zoveel jongeren bereiken.

“Het belangrijkste is dat we focus hebben”, licht hij toe. “Focus op het doel om twee keer zoveel jongeren bereiken, maar ook focus door minder bezig te zijn met andere projecten, afleiding en bijzaken. Door helder te zijn over waar we voor staan, maken we ook naar scholen, ondernemers, partners en fondsen duidelijk wat doen, en – misschien nog wel belangrijker – wat we dus níet meer gaan doen.”

“Een strategie maken met het team is goed voor betrokkenheid en zorgt ervoor dat het hele team weet waarvoor we het doen.”

Met deze focus wilde Jonas ook alle neuzen binnen het team dezelfde kant op krijgen. Daarvoor is niet alleen de strategie zelf belangrijk, maar ook het gezamenlijke proces waarin die strategie vorm krijgt.

Jonas: “Een strategie maken met het team is goed voor betrokkenheid, zorgt ervoor dat het hele team weet waarvoor we het doen en geeft iedereen veel helderheid over wat er van hem/haar verwacht wordt.”

Specialist in strategie

Waar de eigen mensen cruciaal zijn in het formuleren van een nieuwe strategie, vraagt het ook om de nodige expertise. Gelukkig had Simon-Kucher al eerder aangeboden om Jong Ondernemen pro bono te ondersteunen in haar missie.

“In eerste instantie wilde ik eerst de strategie afhebben voordat we hun hulp zouden inschakelen”, vertelt Jonas. “Immers, we wisten nog niet waar we naartoe gingen. Later bedacht ik dat Simon-Kucher ons wel zou kunnen helpen met deze strategie zelf.”

Dat vonden ze bij Simon-Kucher ook een goed idee. Het bureau specialiseert zich in alle facetten van commerciële strategie. Het vormgeven van een strategie om meer jongeren te bereiken ligt dan ook helemaal in het straatje van de consultants van het kantoor.

Een sterkere organisatie

Vanuit Simon-Kucher hielpen Pepijn Scholten (manager), Lisanne Vermeer (senior consultant) en Tim Verbeek (consultant) het team van Jong Ondernemen bij het uitzetten van de nieuwe koers.

Pepijn Scholten, Lisanne Vermeer en Tim Verbeek - Simon-Kucher & Partners

Het traject kende drie fasen: een assessment van de status quo (waar komen ze vandaan), een strategische stip op de horizon (waar willen ze naartoe) en het vormgeven van strategische initiatieven om naar die stip toe te bewegen (hoe komen ze daar).

“Om de status quo van de organisatie vast te stellen, hebben we met elk teamlid van Jong Ondernemen één-op-één gesproken”, vertelt Lisanne. “Ook hebben we de huidige activiteiten en processen binnen de organisatie in kaart gebracht.”

Het belangrijkste inzicht kwam vanuit het team zelf, vertelt Jonas. “Binnen het team leeft de nadrukkelijke vraag om (interne) professionalisering: betere communicatie, helderheid in eigenaarschap, een sterkere organisatie met een aantal duidelijke doelen en pijlers.”

Vier pijlers

Met de status quo en wensen van het team helder, kon de volgende stap worden gezet. “Op basis van deze bevindingen hebben we de strategie ontwikkeld, met als focus het bereikte aantal jongeren te verdubbelen in de komende drie jaar”, vertelt Lisanne.

“Samen met Jong Ondernemen hebben we de strategie praktisch gemaakt door voor alle strategische initiatieven concrete actieplannen te formuleren.”

In die drie jaar gaat Jong Ondernemen zich focussen op vier pijlers. Jonas: “Ten eerste betere marketing, meer leads en meer ondernemerschapsonderwijs op scholen. Ten tweede willen we het ondernemerschapsonderwijs meer naar het vmbo en mbo-vakopleidingen brengen – naar de kappers, bakkers en loodgieters.”

“Daarnaast komt er meer focus op kansengelijkheid”, vervolgt hij: “Een sterke groei van ondernemerschapsonderwijs in wijken en op scholen waar kansen niet vanzelfsprekend even groot zijn. En ten slotte gaan we een sterke ondernemers-community bouwen rond Jong Ondernemen – ondernemers die onze leerlingen en studenten coachen en helpen, maar ook onze stichting kunnen ondersteunen in financiële zin.”

Aan de slag

Nu de strategie er ligt, is een belangrijke stap gezet. Tegelijkertijd moet het grote werk uiteraard nog beginnen. Daarbij hebben Pepijn, Lisanne en Tim het team van Jong Ondernemen al wel een beetje op weg geholpen.

“Samen met Jong Ondernemen hebben we de strategie praktisch gemaakt door voor alle strategische initiatieven concrete actieplannen te formuleren waar het team de komende drie jaar mee aan de slag kan”, legt Lisanne uit.

“Wij gaan nu starten met de uitrol, plannen maken, de operatie en het proces organiseren”, voegt Jonas toe. “Daar ligt voor ons de volgende stap in het proces. Tussentijds kunnen we gelukkig nog terecht bij Simon-Kucher en zullen we vast wel tegen zaken aanlopen waar wij onze vragen kunnen stellen. Maar in eerste instantie liggen de uitrol, de uitvoering en de actie bij ons. En met veel energie pakken we dat op!”

Kersttruienborrel

Lisanne vindt het in ieder geval geen enkel probleem als Jonas gauw nog eens aanklopt. “Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op het traject”, laat ze weten. “Met name de samenwerking met het Jong Ondernemen-team was voor mij een hoogtepunt.”

“Zowel Jonas als de rest van het team zijn enthousiaste, ambitieuze mensen die allemaal zeer betrokken waren bij het project. Bovendien voelden Pepijn, Tim en ik ons gedurende het traject echt onderdeel van team door de warme ontvangst op hun kantoor en doordat we werden betrokken bij allerlei teamactiviteiten zoals de kerst(truien)borrel en de strategiekick-off.”

“Impact is terug te zien in de pro bono-projecten die we doen, maar ook in de focus van onze projecten op groei, innovatie en het leveren van waarde.”

Ook Jonas blikt meer dan tevreden terug op de samenwerking. “Wat een fijne, hardwerkend mensen met heel veel inhoud, kennis en kunde. Heel leuk dat twee consultants gedurende het gehele traject twee dagen per week bij ons op kantoor kwamen werken. En dat je samen de foute kersttruienborrel doet en de kick-off van de strategie viert, zegt ook veel over de consultants. Veel dank aan Pepijn, Lisanne en Tim!”

Impact en ondernemerschap

Al met al dus een bijzonder traject – maar níet geheel uniek voor Simon-Kucher: het bureau zet zijn expertise geregeld in voor maatschappelijke organisaties. Wél vrij uniek was dat deze focus op positieve impact nu samenkwam met een andere kernwaarde van het bureau: ondernemerschap.

“Impact is terug te zien in de meerdere pro bono-projecten die we elk jaar doen – waarvan Jong Ondernemen er afgelopen jaar één was – maar ook in de focus van onze projecten op groei, innovatie en het leveren van waarde door onze klanten”, legt Lisanne uit.

“Ondernemerschap blijkt uit de ruimte die er binnen Simon-Kucher is om nieuwe initiatieven uit te werken op basis van interesse of passie”, geeft ze aan. “Denk hierbij aan een interviewserie over de verwaarding van duurzaamheid en trainingen gericht op diversiteit, maar ook salsaworkshops en wielrentochten met het team.”

Deze focus op impact en ondernemerschap waren voor Lisanne zelf ook “belangrijke drijfveren” om een kleine drie jaar geleden voor Simon-Kucher te kiezen. “Ik ben dan ook erg blij dat ik de kans heb gekregen om dit pro bono-project met Jong Ondernemen te doen!”