Arcadis onderzoekt locaties voor windmolens in Limburgse gemeente

20 maart 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In het Limburgse Horst aan de Maas bevinden zich twee geschikte locaties voor windmolens. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis.

Het ingenieurs- en adviesbureau voerde de studie uit in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas (circa 44.000 inwoners). Die heeft als doel om in 2030 minimaal 30% van zijn energie op te wekken via duurzame bronnen. Denk hierbij onder andere aan zonnepanelen op daken van huizen en mogelijk dus ook windturbines. 

In de studie van Arcadis komt naar voren dat in Horst aan de Maas twee gebieden zijn waar in de toekomst eventueel windmolens geplaatst kunnen worden: Witveld in de kern Grubbenvorst en Hoogheide, een gebied dat zich uitstrekt over de kernen Lottum en Melderslo.

Meerlo, Gemeente Horst aan de Maas

Binnen de kern Grubbenvorst onderzocht Arcadis nog een andere potentiële locatie. Het gaat om het gebied dat luistert naar de naam Klaver 11, gelegen aan de westzijde van de snelweg A73. Deze optie valt echter af, zegt verantwoordelijk wethouder Thijs Kuipers. “Daar bevinden zich te veel ruimtelijke belemmeringen.”

In het rapport van Arcadis is te lezen dat zich rond het Klaver 11-gebied veel woningen en eveneens de nodige hoogspanningsmasten bevinden. Die combinatie maakt de locatie ongeschikt voor windturbines.

Geluidsnormen

De overige twee gebieden zijn volgens Arcadis wél geschikt, mits enkele kleine aanpassingen worden doorgevoerd. Het is daarbij niet mogelijk om alle windmolens op één van deze twee locaties te plaatsen: daarvoor is het beschikbare oppervlakte van zowel Witveld als Hoogheide te klein.

Het ingenieurs- en adviesbureau geeft aan dat er op beide plekken in totaal plaats is voor tien windmolens: maximaal zes bij Hoogheide, ten hoogste vier bij Witveld. Over de meeste technische details – zoals de hoogte of het opwekkingsvermogen – zwijgen de onderzoekers. Op de geluidsnormen gaan ze wel nader in.

Lees verder: Lingewaard scherpt regels aan tegen brommende windmolens

Als de gemeente Horst aan de Maas besluit om op beide locaties in totaal tien windturbines te bouwen, dan kunnen de geluidsnormen op een aantal plekken in de nabije omgeving worden overschreden. Door te kiezen voor minder windmolens of kleinere turbines, kan dit probleem mogelijk worden verholpen. 

Verkenningsfase

“De exacte getallen staan nog niet vast. In dat stadium bevinden we ons momenteel nog niet”, laat wethouder Kuipers weten. “We zitten nu in de verkenningsfase. Het definitieve plan moet nog gemaakt worden. Er is op dit moment dus nog niets beklonken.” 

De Limburgse gemeente gaat de komende tijd in gesprek met omwonenden van de twee potentiële locaties. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of er voldoende draagvlak is. Het is verder de bedoeling dat de omwonenden gaan meeprofiteren van de windmolens, bijvoorbeeld via coöperatief eigenaarschap, zegt Kuipers. 

“We willen graag een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Als er te weinig draagvlak blijkt voor een samenwerking, dan gaat er een streep door het plan. In gebied Witveld zijn de eerste stappen op dat gebied al gezet. Dat is enorm belangrijk voor het uiteindelijke draagvlak.” 

Op 11 juli spreekt de gemeenteraad van Horst aan de Maas over de kwestie. Volgens de lokale media volgt tijdens die vergadering een principebesluit over eventuele de plaatsing van de windmolens.