Toekomstbestendig: nlmtd werkt met een innovatief consultingmodel aan een duurzame economie

15 maart 2023 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel

‘Het is aanpassen of verdwijnen’, staat op de website van nlmtd. Op het eerste oog misschien niet zo’n opvallende uitspraak voor een consultancy, ware het niet dat het Amsterdamse kantoor het niet alleen heeft over potentiële klanten, maar ook zichzelf. Met een nieuwe manier van consulting bestormt nlmtd de Nederlandse markt. We spraken medeoprichters Mike Hoogveld en Tom Maes over het innovatieve businessmodel.

Veel consultants zullen het dilemma herkennen: blijf ik werken voor een kantoor, of ga ik verder als zzp’er? Kies ik voor ondernemerschap en een evenredige beloning voor de kwaliteit die ik lever, of voor kennisdeling en de mogelijkheid om binnen een team te werken aan grote, innovatieve projecten?

Maar wat als je niet hóeft te kiezen? Deze gedachte lag vijf jaar geleden ten grondslag aan het ontstaan van nlmtd (spreek uit: unlimited). “Als je werken voor een groot consultinghuis ziet als het ene uiteinde van een continuüm en zzp-schap als het andere, wilden wij de voordelen van beide uiteinden combineren”, vertelt Mike Hoogveld.

Mike Hoogveld en Tom Maes - nlmtd

In 2018 sloeg hij de handen ineen met Pieter Paul van Oerle, Korik Alons en Tom Maes. Met z’n vieren richtten ze nlmtd op. “Ons geloof was dat het samenbrengen van de voordelen van beide uiteinden ons kon helpen in het creëren van een nieuwe, toekomstbestendige manier van consulting”, aldus Hoogveld.

Die uit zich ten eerste in de missie van nlmtd: bijdragen aan een duurzame economie. Hoogveld: “Je kunt alleen spreken van een toekomstbestendig consultingmodel als je voornaamste prioriteit ligt in het bijdragen aan oplossingen voor de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. Daarbij focussen we ons op urgente thema’s als de energie- en voedseltransitie.”

Een eerlijke verdeling van waarde

Om de komende decennia een rol te kunnen spelen in het oplossen van deze uitdagingen, is het essentieel dat ook nlmtd zelf toekomstbestendig is. Het recept dat de oprichters hiervoor bedachten kent drie hoofdingrediënten. De eerste twee kunnen worden geschaard onder één overkoepelend idee: een eerlijke verdeling van waarde.

Ten eerste simpelweg de verdeling van het geld. Maes legt uit: “Traditionele bureaus kun je zien als een piramide. De meeste consultants zitten onderin, maar de waarde concentreert zich in de top. Ons model is erop gericht om veel meer van die waarde – en letterlijk dus het percentage tarief waarvoor je bij de klant zit – direct te verdelen onder onze mensen.”

Het tweede ingrediënt betreft de manier waarop die taart wordt samengesteld: nlmtd laat zich afrekenen op de prestaties die het levert. Maes: “We zijn zeer bereid om resultaatafspraken te maken: onze beloning is afhankelijk van het succes van de opdracht.”

Daarmee wordt de waarde dus ook eerlijk verdeeld tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever: de financiële beloning staat rechtstreeks in verbinding met de waarde die nlmtd levert in de realisatie van projecten.

Vrijheid creëert verantwoordelijkheid

Het derde cruciale ingrediënt dat nlmtd daaraan toevoegt is vrijheid. “Consultants krijgen bij ons alle vrijheid in het kiezen en indelen van hun opdrachten”, licht Hoogveld toe. “Wil je alleen maar werken aan duurzaamheidsprojecten? Prima, wij hebben geen declarabiliteitseisen. Werk je twee dagen per week, of draai je twee jaar lang zonder vakantie drie projecten naast elkaar? De keuze is aan jou.”

“Juist doordat je iemand vrijlaat, voelt diegene zich verantwoordelijk om het goed te regelen.”

“We vinden het wel belangrijk dat er een balans is”, nuanceert hij. “Daar praten we ook met elkaar over: let erop dat je goed voor jezelf zorgt. Doe wat je leuk vindt en zorg voor voldoende ontspanning tussendoor.”

Ook maken consultants hun eigen afspraken met de klant. Maes: “Veel traditionele kantoren vinden dat lastig: wat als iemand zijn afspraken niet kan waarmaken? Wij draaien het om: juist doordat je iemand vrijlaat, voelt diegene zich verantwoordelijk om het goed te regelen. Je hebt een afspraak gemaakt, zorg dat je die nakomt en dat de klant tevreden is – dáár letten wij op. Wij geloven dat vrijheid verantwoordelijkheid creëert.”

Meer dan de som der delen

Met behulp van deze drie ingrediënten verenigt nlmtd het ondernemerschap van zzp’ers met de kracht van een kantoor. Zoals in ieder goed recept, is het resultaat echter meer dan de som der delen: het gaat erom hoe de ingrediënten elkaar versterken.

“Door mensen meer vrijheid te geven, gaan ze gemotiveerder en energieker aan het werk”, aldus Maes. “Doordat ze hun eigen projecten kiezen, gaan ze daar vol voor. En doordat de waarde van die opdracht direct naar ze doorvloeit én ze zichzelf verbinden aan het resultaat, voelt iedereen maximaal die trigger om er een succes van te maken.”

“Ik vind het ook passen bij ons model”, voegt hij toe. “We geloven in wat we doen, vertrouwen erop dat we opdrachten tot een succes kunnen maken – dan mag je daar ook best wat voor op tafel leggen.”

Een echt kantoor

En hoeveel de nadruk ook ligt op vrijheid en ondernemerschap – nlmtd is wel degelijk een kantoor. “Het model gaat uit van de voordelen van beide uitersten”, herhaalt Hoogveld. “Ook kantoren hebben natuurlijk belangrijke krachten: van kennisdeling, training en coaching tot een gedeelde methode, proposities, kwaliteitsmanagement en nog veel meer.”

Bovendien zijn de consultants verenigd in hun gezamenlijke missie: actief bijdragen aan verduurzaming. Ook in het realiseren van deze missie is het cruciaal dat nlmtd een ‘echt’ kantoor is, legt Maes uit. “Als zzp’er word je toch eerder gevraagd voor een specifieke rol. Als kantoor kun je meedingen naar de grote, innovatieve en impactvolle projecten die de samenleving verder helpen.”

Het team van nlmtd

De diensten waar nlmtd zich in specialiseert sluiten ook aan op deze focus. “Onze hoofdthema’s zijn strategie, innovatie, digitalisering en transformatie”, aldus Hoogveld. “Binnen de innovatiekolom hebben we bijvoorbeeld het programma ‘Rethinking Energy’, waarbij we met klanten kijken naar vernieuwende oplossingen om de energietransitie te versnellen.”

Naast het uitdenken van oplossingen en strategieën, kenmerkt nlmtd zich door een sterke nadruk op realisatie. “Realisatie is 95% van het succes”, stelt Maes. “Een mooi plan is maar een mooi plan totdat je het gaat uitvoeren. Daar hebben wij een hele duidelijke aanpak voor, waarin we nauw met de klant samenwerken. We worden veel gevraagd voor complexe programma’s bij grote klanten waar veel op het spel staat.”

De motor is aan

Met zijn innovatieve businessmodel doet nlmtd wat veel andere consultancybureaus nalaten: de daad bij het woord voegen. Waar kantoren steevast prediken dat organisaties zich moeten blijven aanpassen, werken velen zelf nog steeds met traditionele partnerstructuren die hun houdbaarheidsdatum zo langzamerhand wel gepasseerd lijken.

Innovatie blijft wel een kwestie van experimenteren. Het pionieren met een nieuw consultingmodel ging de afgelopen vijf jaar dan ook met vallen en opstaan, vertelt Hoogveld. “We hebben ook wel op het punt gestaan dat we begonnen te twijfelen: Snappen we het nou minder goed dan we dachten? Zit er niet veel meer in die andere eindes van het continuüm?”

Gaandeweg wist het team de formule echter steeds scherper te stellen en in 2021 kwam het succes in een stroomversnelling. “Het is moeilijk de vinger op het omslagpunt te leggen”, zegt Maes. “Iets nieuws moet eerst op gang komen. Ik denk dat er een soort kritische massa ontstond toen we met iets van 25 collega’s waren. Het voelt alsof de motor nu definitief aan is – we hoeven niet meer bij te trappen, het model voedt zichzelf.”

Het meest klantgerichte bureau van Nederland

Inmiddels staat de teller alweer op zo’n 60 collega’s. En eind vorig jaar kon de champagne worden ontkurkt toen bleek dat nlmtd vanuit het niets in één keer was doorgestoten naar de hoogste regionen van de MT1000. Het kantoor eindigde al tweede in de lijst van ’s lands beste organisatieadviesbureaus, en als klap op de vuurpijl over alle categorieën heen op de eerste plaats op het gebied van klantgerichtheid.

“Dat was natuurlijk wel een prachtige erkenning voor ons jonge bureau”, aldus Hoogveld. “We zijn eind vorig jaar met het hele kantoor naar Antwerpen gegaan om even stil te staan bij al het succes en de mooie resultaten in de MT1000. Het geeft ons ook weer de bevestiging dat het relevant is waar we mee bezig zijn, en dat we dat op een goede manier doen.”

“Zelf zijn we relatief klein, maar door grote bedrijven te helpen kunnen we toch een belangrijke bijdrage leveren aan een betere wereld.”

2023 begon voor nlmtd dan ook met een extra dosis zelfvertrouwen. Om plannen en ambities zit het team niet verlegen. Zo is nlmtd druk bezig met het openen van een kantoor in Denemarken. “Nederland is te gek, maar de wereld is natuurlijk veel groter”, legt Maes uit. “We wilden altijd al de grens over, en daarmee beginnen we nu in Denemarken.”

Ook verwacht het bureau dit jaar “gecontroleerd” te blijven groeien, geeft Hoogveld aan. “We hebben zeker geen aantallen in ons hoofd en groei is geen doel op zich, maar naarmate we groter zijn kunnen we simpelweg beter aan onze missie werken: we kunnen grotere projecten doen en dat is hoe we impact maken – via onze klanten.”

Een betere wereld

Ter onderstreping van de duurzame ambities verwacht nlmtd binnenkort ook de B Corp-certificering in de wacht te slepen, een keurmerk voor bedrijven die positieve impact maken op de wereld. “We zitten momenteel in het certificeringsproces”, vertelt Maes.

“Het is voor ons een hele logische stap”, legt hij uit. “Het sluit direct aan op onze missie en is een mooie toets voor de manier waarop we onze onderneming runnen. Daarnaast zijn we graag onderdeel van een netwerk van gelijkgestemde organisaties die gezamenlijk de wereld proberen op te duwen naar een betere manier van produceren en consumeren.”

Daarin ziet nlmtd een duidelijke voortrekkersrol voor zichzelf weggelegd. “Zelf zijn we relatief klein, maar we werken veel voor grote bedrijven”, legt Hoogveld uit. “Door hen te helpen om hun impact op de samenleving en planeet positief te maken, kunnen we toch een belangrijke bijdrage leveren aan een betere wereld.”