Adviesbureau onderzoekt fusiemogelijkheid van Gelderse woningcorporaties

21 maart 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Twee Gelderse woningcorporaties hebben een extern adviesbureau ingeschakeld om de mogelijkheden van een fusie te laten onderzoeken.

Het gaat om de woningcorporaties Waardwonen en WOONstichting Gendt, die allebei actief zijn in de Gelderse gemeente Lingewaard. Waardwonen heeft hier 3.100 woningen, WOONstichting Gendt circa 850. Daarnaast heeft Waardwonen ook zo’n 800 woningen in het nabijgelegen Millingen aan de Rijn.

De twee woningcorporaties denken dat ze samen beter zijn opgewassen tegen de vele uitdagingen waar ze voor staan. Zo moeten ze de komende jaren meehelpen de wooncrisis aan te pakken door een boel nieuwe huizen te bouwen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Adviesbureau onderzoekt fusiemogelijkheid van twee Gelderse woningcorporaties

Zo zijn de bouwkosten de afgelopen tijd flink gestegen. In 2022 namen deze kosten gemiddeld genomen met 10% toe. Dit jaar wordt rekening gehouden met een stijging van 4% tot 5%. Dergelijke prijsontwikkelingen maken het duurder en daarmee minder aantrekkelijk om woningen te bouwen. 

En daar willen de twee woningcorporaties wat aan doen, vertelt Germa Knuver, directeur-bestuurder van WOONstichting Gendt, in dagblad De Gelderlander. “Door een fusie gaat het waarschijnlijk mogelijk worden om meer te investeren in betaalbare woningen. En daar hebben onze huurders baat bij.” 

Volgens Erik Cuppen, directeur-bestuurder van Waardwonen, leidt een fusie tussen beide corporaties ook tot een stabielere en betrouwbaardere organisatie. “De samenwerking intensiveren is logisch, onze werkwijzen hebben veel overlap en we werken reeds in dezelfde gemeente. Verder delen we elkaars medewerkers al”, aldus Cuppen in De Gelderlander.

Gevolgen voor huurders (nog) onbekend

Het is op het moment van schrijven niet bekend of een fusie gevolgen heeft voor huurders van Waardwonen en WOONstichting Gendt. Dat zou eventueel uit het onderzoek van het onafhankelijk adviesbureau naar voren kunnen komen. Naar verwachting wordt de studie voor het einde van dit jaar afgerond. 

Enkele jaren eerder – in 2018 – werd de mogelijkheid van een vergaande samenwerking tussen beide woningcorporaties reeds onderzocht. Destijds veroorzaakte dat enige commotie onder huurders. In totaal ondertekenden een kleine duizend van hen een petitie tegen een fusie tussen de twee organisaties.

Knuver van WOONstichting Gendt laat De Gelderlander weten dat ze daarvan hebben geleerd. “We pakken het nu anders aan dan een paar jaar geleden. Zo zijn de huurdersorganisaties nu van het begin af aan aangehaakt en hun inbreng is enorm belangrijk. En datzelfde geldt voor onze medewerkers.” 

Ruim €70 miljard

Nederland kampt al een aantal jaar met een gigantisch woningtekort. Om dat probleem op te lossen, moeten de komende jaren een hele hoop extra huizen worden gebouwd. Tot en met 2030 gaat het in totaal om iets minder dan één miljoen nieuwe woningen. 

De Rijksoverheid tast hiervoor flink in de buidel. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge maakte eind vorig jaar bekend dat het kabinet tot en met 2030 zo’n €11 miljard beschikbaar zal stellen voor de bouw van extra huizen. Woningcorporaties zullen in diezelfde periode circa €60 miljard gaan investeren in nieuwe woningen.