Bureau Tromp en Avicenna lanceren Lean Leadership: Next Level

15 maart 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd

In juni begint een nieuwe leergang van Bureau Tromp en Avicenna. ‘Lean Leadership: Next Level’ helpt senior managers met het creëren én leiden van wendbare organisaties die in staat zijn continu te verbeteren.

Dat deze onzekere tijden van voortdurende verandering vragen om wenbaarheid en aanpassingsvermogen, moge inmiddels duidelijk zijn. Maar hoe creëer je zo’n organisatie? Volgens Bureau Tromp en Avicenna vereist dit bovenal het juiste leiderschap.

“Het realiseren van een lerende en continu verbeterende organisatie vraagt veel van alle organisatieleden, maar in het bijzonder van de leidinggevenden”, stelt Boudijn Driesen, Managing Partner van Bureau Tromp. “Lean managers moeten gefocust zijn op het managen van de verandering om zo het verbeteren duurzaam te verankeren. Dit vraagt om stuurmanskunst en de juiste mindset.”

Bureau Tromp en Avicenna lanceren Lean Leadership: Next Level

Met ‘Lean Leadership: Next Level’ willen Bureau Tromp en Avicenna senior managers helpen bij het ontwikkelen van hun talent om leiding te geven aan duurzame verandering, optimalisatie en transformatie: “Je eigen impact op organisatieverandering wordt vergroot.”

In de leergang staan niet zozeer lean procesverbeteringstools en -technieken centraal, maar ligt de focus op verandermogelijkheden en de context – oftewel de ‘zachte kant’ van lean veranderen. Deelnemers verdiepen zich de strategie, het krachtenveld, de cultuur, teamdynamiek en authenticiteit rondom verandering.

Volgens de initiatiefnemers onderscheidt ‘Lean Leadership: Next Level’ zich van andere leergangen door de medewerking van “bijzondere docenten uit bijzondere praktijken”. Ook staat “de kracht van de groep centraal en wordt deze onderstreept door een inspirerende moderator”.

Het modulaire programma bestaat uit vier modules van twee dagen en één module van een dag. De opzet is interactief, met veel ruimte voor reflectie en een praktische koppeling met de werkpraktijk van de deelnemers. Zij volgen de leergang met een vaste groep, om te bouwen aan een duurzaam netwerk en vertrouwen binnen de groep.

Voorafgaand krijgt iedere deelnemers een intakegesprek, waarin de leerbehoefte, wensen en persoonlijke en professionele ervaringen worden besproken. Samen vormen die de basis van de leergang. Vanwege de interactiviteit van het programma bestaat de groep uit maximaal 14 deelnemers.

Meer informatie? Voor meer details of om je in te schrijven, bekijk deze pagina op de site van Bureau Tromp.

Bureau Tromp specialiseert zich in operational excellence. Het bureau biedt opleidingen en trainingen, consultancy en interim-procesmanagement.

Avicenna is een academie voor leiderschap die onder meer leergangen, inspiratiesessies, maatwerkprogramma’s voor organisaties en persoonlijke leertrajecten verzorgt.