Symbol helpt Tecnotion met implementatie van TWI-methode

07 maart 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Om de continue stroom aan nieuw personeel uniform op te kunnen leiden, besloot Tecnotion tot het implementeren van de zogeheten TWI-methode. Adviesbureau Symbol stond Tecnotion in dit traject van begin tot eind bij.

Het in Almelo gevestigde Tecnotion is een wereldwijd vooraanstaande speler op het gebied van direct drive-motortechnologie. Direct drive-motoren zijn elektromotoren die – zoals de naam als zegt – direct in verbinding staan met hetgeen ze aandrijven. Er zit dus geen ketting, aandrijfband of versnellingsbak tussen.

Met de ontwikkeling en productie van direct drive-motoren bedient Tecnotion een aantal sterk groeiende marktsegmenten, waaronder chipmakers, LCD-/LED-fabrikanten en de laser printing- en robotiseringsindustrie.

 Symbol helpt Tecnotion met implementatie van TWI-methode

Door een toename in het productiepersoneel ontstond binnen Tecnotion een sterkere behoefte aan een gestandaardiseerde opleidingsmethode. “Voorheen was er geen uniformiteit in het aanleren van vaardigheden en bij didactiek werd vrijwel niet stilgestaan”, vertelt Alwin Wessels, Quality Manager Operations bij Tecnotion.

Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt is het voor het bedrijf belangrijk om het snelgroeiende personeelsbestand gestandaardiseerd, effectief én efficiënt te kunnen trainen.

“Voor ons is dit noodzakelijk om nieuwe operators afkomstig uit allerlei branches – met verschillende achtergronden en talenten dus – dezelfde kennis en competenties mee te geven”, legt Wessels uit. “Zo verhogen we onze betrouwbaarheid richting kritische klanten, zoals onder meer ASML, VDL en NTS.”

Training Within Industry

Als oplossing voor deze uitdaging kwam de zogeheten Training Within Industry (TWI)-methode in beeld. TWI vindt zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog, toen in de Amerikaanse staalfabrieken in korte tijd grote groepen nieuwe werknemers ingewerkt moesten worden. Wessels: “Vanuit andere organisaties wisten we dat deze methode de oplossing kon zijn.”

“Anno nu is het nog steeds een perfecte tool om het opleidingsproces te versnellen en effectiever te maken”, vertelt Hans van de Vijver, junior consultant bij Symbol en betrokken bij de TWI-implementatie binnen Tecnotion.

Van de Vijver was verantwoordelijk voor de eerste fase van het traject, die bestond uit kennisoverdracht en het opleiden van TWI-trainers. De tweede fase, die op dit moment nog loopt, draait om het implementeren en het laten aansluiten van TWI op de al bestaande processen.

De TWI-methode richt zich op vier onderdelen: job methods, job instruction, job safety en job relations. Van de Vijvers focus lag vooral op job instructions. “Samen met het kernteam zijn we in de eerste weken van het project job instructions gaan opstellen en behandelen, om zo de eerste kennis in de TWI-werkwijze te vergaren”, vertelt hij.

Kennisoverdracht en trainingen

Vervolgens gaf Van de Vijver ook TWI-trainingen aan het kernteam, dat daarna zelf aan de slag ging met het opstellen en instrueren van taakinstructies. Alle opgedane TWI-vaardigheden werden daarbij nauwkeurig gemonitord, om waar nodig verdere begeleiding te bieden.

Zo werden alle TWI-instructeurs klaargestoomd voor certificering. “Erg leuk om te zien dat iedereen zo gemotiveerd was en zo snel stappen zette!”, blikt Van de Vijver enthousiast terug.

Bij het implementeren van TWI neemt verandermanagement een essentiële plek in, legt Wessels uit. “Een bestaande werkwijze van de ene op de andere dag veranderen, lukt niet. De sleutel van verandermanagement zat voornamelijk in communicatie – met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar luisteren. Je kunt namelijk geen draagvlak creëren wanneer je niet in gesprek gaat met je stakeholders.”

In dat kader prijst hij de bijdrage van Van de Vijver in het traject: “Hans droeg op een heldere wijze TWI-kennis over aan het kernteam, luisterde goed naar hen en kon zich goed in hen verplaatsen – maar hij hield wel altijd vast aan de TWI-methode.”

Met zijn inzet en die van het kernteam hebben uiteindelijk alle acht de instructeurs de TWI-certificering met succes doorlopen en mogen zij nu het predicaat ‘TWI-trainer’ dragen.

De volgende fase

In navolging van de afgeronde eerste fase heeft Van de Vijver het stokje overgedragen aan een interne Continuous Improvement Engineer. Wessels: “Het implementeren van TWI in het huidige opleidingsprogramma en het doorontwikkelen van taakinstructies staan hierin centraal.” In het eerste kwartaal van 2023 zullen nog eens 40 operators getraind worden in TWI.

De samenwerking met Symbol staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren werkte Tecnotion al langer samen met het bureau. Zo voerde Symbol in 2018 een CIMM-scan uit op Tecnotions locaties in Almelo en China en hielp het bureau bij het opzetten van een OpEx-roadmap.

“Ook zetten we graag de Young Professionals van Symbol in, die snel inzetbaar én snel up-and-running zijn. In het afgelopen jaar hebben wij al drie keer met een Young Professional gewerkt”, geeft Wessels tot slot aan. “We kennen Symbol al jaren als een fijne kennispartner om mee samen te werken.”