De Vreemdelingenketen selecteert acht partijen als IT-inhuurpartners

14 februari 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) hebben na een Europees aanbestedingstraject acht partijen geselecteerd als partners voor de externe inhuur van IT-professionals.

Bekend als de ‘Vreemdelingenketen’, spelen de IND, het COA en DT&V tezamen een belangrijke rol in de opvang, begeleiding (en eventuele uitzetting) van vreemdelingen in ons land. Vreemdelingen hebben een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven als zij niet uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komen.

De IND houdt zich bezig met de toelating van vreemdelingen tot Nederland en bepaalt of een persoon erkend wordt als statushouder. Het COA houdt zich bezig met de opvang van vreemdelingen in ons land, en de DT&V houdt zich bezig met de terugkeer en het vertrek van vreemdelingen uit Nederland.

Binnen de uitvoering van de Vreemdelingenketen speelt technologie een steeds belangrijkere rol, van het effectiever kunnen identificeren en registeren van vreemdelingen tot het stroomlijnen van de processen binnen én tussen de verschillende instanties.

Voor de perioden waarin er sprake is van piekwerkdruk of in het geval van projecten die speciale vaardigheden behoeven, werken de IND, het COA en DT&V regelmatig met externe professionals. Ze putten hierbij uit een groep voorkeursleveranciers, die om de vier jaar en door middel van een aanbestedingstraject worden geselecteerd.

Vier jaar geleden werden acht partijen gekozen als ‘preferred suppliers’, en ook voor de komende jaren zijn acht partijen geselecteerd. De opdracht heeft een waarde van ruim €235 miljoen, waarbij de geselecteerde partijen via minicompetities uitmaken wie welke opdracht krijgt. Onder een bepaald drempelbedrag kunnen opdrachten rechtstreeks gegund worden.

De winnaars van de gunning zijn: Seven Stars en Brunel (inclusief verschillende onderaannemers waaronder Capgemini), LINKIT en DiVetro; Circle8 (voorheen De Staffing Groep); Between Staffing (onderdeel van HeadFirst Group), ItaQ; Cimsolutions; SynProfs; en FlexValue.

Deze partijen zullen de komende vier jaar uiteenlopende rollen invullen voor de drie instanties, waaronder ICT’ers voor informatieanalyse, projectmanagement, functioneel beheer, technisch ontwerp/applicatieontwikkeling, testmanagement, applicatiebeheer en systeemontwikkeling.

Opvallend is het hoge verloop in de groep van voorkeursleveranciers. Vergeleken met de vorige vierjarige samenwerkingsperiode is maar liefst de helft van de partijen vervangen. Staffing, ItaQ, LINKIT, en de combinatie Seven Stars en Brunel hebben hun plek weten te behouden, de vier andere partijen zijn nieuw.

De diensten Hulpofficieren van Justitie, Koninklijke Marechaussee en Vreemdelingenpolitie maakten geen deel uit van de scope van de raamovereenkomst.

Reacties van de winnende partijen

Laura van den Ancker, Business Unit Manager West bij Seven Stars: “We zijn enorm blij en trots dat we onze samenwerking met IND, COA en DT&V de komende jaren voort mogen zetten en kunnen versterken. Het is dan ook een groot compliment dat we deze aanbesteding opnieuw gegund gekregen hebben. Een prestatie waar we trots op zijn!”

Cindy Bijker, Key Accountmanager IT bij Brunel: “Het fijne van onze combinatie is dat we complementair zijn aan elkaar en dat we altijd gaan voor de beste kandidaat op de juiste plaats. Dit wordt niet alleen gewaardeerd door de opdrachtgever maar ook door onze IT-professionals.”

Stan Haanstra, IT Recruiter bij Seven Stars: “De IT-afdelingen van IND, COA, DT&V bieden interessante opdrachten voor IT-professionals. Het zijn toonaangevende opdrachtgevers met een belangrijke maatschappelijke functie. We vinden het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan hun missie en visie op het gebied van asiel en migratie in Nederland.”

Araaf Razab-Sekh, Directeur Dienstverlening bij ItaQ, laat weten: “ItaQ is zeer verheugd om IND, DT&V en COA nog eens vier jaar te mogen voorzien van de beste tijdelijke ICT’ers en op die manier een bijdrage te leveren aan de belangrijke maatschappelijke taak die deze organisaties vervullen.”

Consultancypartners

Voor vraagstukken op het gebied van strategische consultancy maakt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers sinds 2021 gebruikt van de diensten van vier partijen (Accenture, BMC Advies, Capgemini Invent en de combinatie Improven en Derksen & Drolsbach).