Radboudumc verhuist én opent nieuwe virtuele polikliniek

23 januari 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Afgelopen zomer verhuisde het Radboudumc naar een nieuw state-of-the-art hoofdgebouw. Daarbinnen is ook een ruimte ingericht voor digitale consulten. Hospitality Group organiseerde het projectmanagement voor de verhuizing en hielp mee met de ontwikkeling van de virtuele poliklinische ziekenhuisomgeving.

Wie naar een nieuwe woning verhuizen al stressvol vindt, moet misschien niet te veel nadenken over het verhuizen van een academisch ziekenhuis. Voor Danny Popping (Senior Interim Manager) en Vera Peters (Interim Manager) van Hospitality Group was dat zo’n anderhalf jaar lang echter hun dagelijkse werk.

Want zo lang duurde het om de verhuizing van het Radboudumc goed voor te bereiden. “Als projectmanager zorgden we voor een duidelijke aanpak met een stappenplan waarin van grof naar fijn werd toegewerkt naar een op de afdeling toegespitst gedetailleerd draaiboek”, vertelt Peters.

Radboud University Medical Center

Vanuit de ondersteunende diensten waren ICT, Medische Technologie, Facilitair en Huisvesting aangehaakt. “Met deze diensten is een vertaling gemaakt naar de impact per afdeling”, legt Popping uit. “Naast de genoemde draaiboeken resulteerde dit onder meer in protocollen voor testen, validatie en vrijgave van (medische) apparatuur en verhuisinstructies voor gebruikers.”

Aan het begin van de zomer was het na alle voorbereidingen daadwerkelijk zover: in vier intensieve dagen werden in zo’n 100 verhuisbewegingen 23 afdelingen verhuisd. “Namens de gebruikers waren kwartiermakers intensief betrokken”, vertelt Peters. “Als afdelingsvertegenwoordiging waren zij verantwoordelijk voor een succesvol verloop van de verhuizing van hun eigen afdeling.”

Op 4 juli was het ziekenhuis over naar het nieuwe hoofdgebouw. Met een totale vloeroppervlakte van zo’n 45.000 m2, biedt dat nu onderdak aan klinieken, staf, poliklinieken, de nieuwe hoofdingang en winkeltjes.

Popping en Peters blikken terug op een geslaagd traject. “De intensieve samenwerking zorgde voor een prettige sfeer en een volgens draaiboek verlopen verhuizing”, aldus Peters.

Virtuele polikliniek

In het nieuwe hoofdgebouw is sinds augustus ook de nieuwe virtuele polikliniek van het Radboudumc te vinden. Digitalisering is een belangrijk middel om de zorg in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, en daarin spelen ook digitale consulten op afstand een belangrijke rol.

Waar deze technisch al langere tijd mogelijk zijn, heeft corona ook gezorgd voor een flinke versnelling in de acceptatie van de nieuwe, virtuele consultvorm. Daarop inspelend besloot het Radboudumc tot het inrichten van de virtuele polikliniek, in een inpandig atrium in het nieuwe hoofdgebouw.

Radboudumc verhuist én opent nieuwe virtuele polikliniek

Hospitality Group werd gevraagd te helpen bij de ontwikkeling. Danny Popping was ook bij dit project nauw betrokken.

“We ontwikkelden samen met het projectteam van het Projectbureau Bouwzaken, het team inrichting & design en de gebruikersvertegenwoordiging het conceptuele, functioneel, technisch en inrichtingsontwerp”, vertelt hij. “Na overdracht aan het realisatieteam van het Radboudumc bleven we betrokken bij advies en toezicht op de realisatiefase.”

Voor de renovatie van het hoofdgebouw deed het atrium – toen onder de oude naam ‘Tuinzaal’ – dienst als binnentuin. Hoewel deze ruimte nu een geheel andere functie heeft, diende deze Tuinzaal wel als inspiratie voor het ontwerp.

“Voorzien van een tussenvloer in de vorm van een tuinkas is de ruimtecapaciteit maximaal benut”, aldus Popping. “Modulaire boxen vormen de basis voor de digitale overlegomgeving. Daarnaast zorgen diverse zitvormen, veel beplanting en een ontspannen sfeer voor een extra aantrekkelijke en functionele werkomgeving voor professionals.”

“Hospitality Group heeft het Radboudumc verrast met de uitwerking van het ontwerp”, vertelt Mark Cox, Programma manager Strategie van het projectbureau bouwzaken Radboudumc. “Er is een zeer inspirerend vernieuwend concept gerealiseerd. Dit mede ingegeven door Covid-19 en het op afstand consulteren van patiënten.”

“Radboudumc wil dan ook vooroplopen in de vernieuwing in de zorg”, geeft hij aan. “To have a significant impact on healthcare. Het zijn de kleine stappen en veranderingen die bijdragen aan de grotere veranderingen in de zorg.”