Berenschot onderzoekt werkcultuur binnen gemeente Simpelveld

14 december 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De werkcultuur binnen het ambtenarenapparaat van de gemeente Simpelveld is voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een doorlichting uitgevoerd door Berenschot.

Het adviesbureau werd afgelopen juli onder andere ingeschakeld om de sociale veiligheid binnen de ambtelijke organisatie onder de loep te nemen, zei Dion Schneider (VVD), burgemeester van het Limburgse Simpelveld, destijds tegen een journalist van regionale omroep L1.

“Op basis van diverse signalen vindt het college van burgemeester en wethouders het noodzakelijk om de sfeer en de werkomstandigheden van ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie te onderzoeken.”

Station Simpelveld

Begin deze maand presenteerde Berenschot zijn bevindingen aan de gemeente. Eén van de conclusies? Binnen het ambtelijke apparaat van Simpelveld is géén sprake van een angstcultuur, maar tegelijkertijd vraagt de situatie op de werkvloer wel om een aantal wijzigingen.

Cultuurverandering vereist

Zo raadt Berenschot de gemeente aan om een plan van aanpak te ontwikkelen waarmee binnen een aantal jaar een cultuurverandering kan worden gerealiseerd. Daarbij moet de ‘nieuwe’ cultuur aansluiten bij de organisatiefilosofie van de organisatie.

Daarnaast zou het sociale veiligheidsbeleid van de ambtelijke organisatie een centralere plek moeten krijgen in het dagelijkse reilen en zeilen, schrijft het adviesbureau in zijn onderzoeksrapport: “Er zijn stevige stappen nodig op het gebied van cultuur en organisatieontwikkeling om het patroon te doorbreken waarop sociale onveiligheid een voedingsbodem vindt.”

Het rapport spreekt ook van positieve punten in de werkbeleving. De ruime meerderheid van de ambtenaren in Simpelveld gaat dagelijks met plezier naar hun werk. Om die reden spreken de onderzoekers ook van een “ambivalent beeld” in hun rapport.

“Er is gedegen onderzoek verricht”, geeft burgemeester Schneider aan. “Daartoe sprak Berenschot met veel medewerkers en een aantal ex-medewerkers van de gemeente. De hoge respons geeft aan dat niet alleen het college, maar ook medewerkers het onderwerp belangrijk vinden.”

Eerste stap gezet

Inmiddels heeft het college van Simpelveld de eerste stap gezet naar een nieuwe werkcultuur binnen zijn ambtenarenapparaat door gemeentesecretaris Marion Liu weg te sturen. Dit was géén aanbeveling van Berenschot, wel concludeerden de onderzoekers dat de stijl en de werkwijze van Liu eraan hebben bijgedragen dat een deel van de respondenten zich onveilig heeft gevoeld.

Liu werd overigens voorafgaande aan het onderzoek van Berenschot al door het college van Simpelveld op non-actief gesteld. Met haar wordt momenteel gezocht naar een “passende oplossing”, meldt nieuwsplatform L1.

Een startpunt voor verandering

Op 19 december dit jaar wordt het rapport van Berenschot besproken door de gemeenteraadsleden van Simpelveld tijdens een extra raadsvergadering. Naar verwachting gaat het college dan ook nader in op hoe het vorm wil gaan geven aan de nieuwe werkcultuur.

“Het onderzoek van Berenschot is geen eindpunt, maar een startpunt voor verandering, waarbij de toekomstige ambtelijke organisatie onder meer gebaat is bij een andere leiderschapsstijl”, zegt verantwoordelijk wethouder Thijs Gulpen op de website van de gemeente Simpelveld.