Rijnconsult sluit samenwerking met Rijnland-netwerk DeLimes

03 november 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Organisatieadviesbureau Rijnconsult heeft een partnership gesloten met DeLimes, een netwerk van adviseurs gespecialiseerd in het Rijnlands gedachtengoed.

Het in 1978 opgerichte Rijnconsult ondersteunt opdrachtgevers met vraagstukken op het gebied van strategie, processen, besturing en inrichting, leiderschap en mens- en teamontwikkeling. Daarin vormt samenwerking het overkoepelende thema en staat pragmatische en mensgerichte verandering al vele jaren centraal.

Daarmee sluit het bureau nauw aan op het Rijnlandse gedachtegoed – en niet alleen in naam. Het Rijnlands model geldt als tegenhanger van het Angelsaksisch model van kapitalisme, waarin beurswaarde vooropstaat – en daarmee de fictieve economie die ten grondslag ligt aan excessen als World Online en de kredietcrisis van 2008.

Eveline van Westerop, Jaap Peters en Boris Gooskens

Door de vele crises van dit moment staat de Rijnlandse ordening van samenleving en economie onder hernieuwde aandacht. Het model legt de nadruk juist op de echte economie: niet het geld dat wordt verdiend op Wallstreet, maar de producten die worden geleverd aan ‘Main Street’ staan centraal in het voortbrengingsproces. Daarbinnen is de verbinding met mensen cruciaal – met medewerkers, klanten en burgers.

In Nederland vindt dit onder meer uitdrukking in het welbekende poldermodel. Met name bij het dienen van de publieke zaak is het Rijnlandse gedachtegoed en de manier van organiseren onvervangbaar gebleken.

Organisatieactivisten

DeLimes is een netwerk van samenwerkende Rijnland-gidsen die het gedachtegoed toepassen in hun advieswerk voor organisaties. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het idee dat het potentieel van mensen onvoldoende tot zijn recht komt in de nu gangbare manier van organiseren, waarin mensen vooral worden geacht zich aan de procedures en regels te houden.

In het door DeLimes uitgedragen Rijnlands organiseren staat het ontwikkelen van vakmanschap, vertrouwen en verbinding in organisaties centraal. Naast dat het netwerk organisaties begeleidt bij de realisatie van Rijnlands organiseren, zorgt het jaarlijks voor diverse ontwikkelactiviteiten zoals de Rijnlandweek, introductieprogramma’s, workshops voor bestuurders en ‘De Rijnlander van Jaar’.

Het netwerk is een initiatief van Jaap Peters, Harold Janssen en Jurriaan Cals – die zichzelf in het kader van hun missie de geuzennaam ‘organisatieactivisten’ hebben meegegeven. Jaap Peters is tevens veelgevraagd spreker en auteur van de boeken ‘Intensieve menshouderij’ en ‘Rijnlands organiseren’.

Vakmensen doen er weer toe

Met het gesloten partnership slaan Rijnconsult en DeLimes nu de handen ineen om het Rijnlands organiseren verder op de kaart te zetten. Peters sluit zich als geassocieerd partner aan bij Rijnconsult.

“Het Rijnlandse gedachtengoed is een uitstekende aanvulling op onze visie”, zegt Boris Gooskens, die samen met Eveline van Westerop de directie vormt van Rijnconsult. “Jaap kan op bevlogen wijze woorden geven aan een werkwijze die we zelf niet altijd onder woorden kunnen brengen. Samen kunnen we onze klanten beter helpen het Rijnlandse denken en doen toe te passen.”

“Door opeenvolgende crises en een aantal pijnlijke schandalen is er steeds meer aandacht voor het Rijnlandse gedachtegoed”, voegt Peters toe. “Vakmensen doen er weer toe. We willen onze kennis overdragen aan een volgende generatie en daar zie ik binnen Rijnconsult veel mogelijkheden voor.”

Om de nieuwe samenwerking te markeren wordt aan het einde van dit jaar een gezamenlijke editie van de jaarlijkse Rijnconsult Business Review gepubliceerd over het thema Rijnlands organiseren. Daarnaast zal op 20 januari 2023 een Rijnlands-evenement worden gehouden.

Andere samenwerkingspartners van Rijnconsult zijn onder meer Rieken & Oomen (een dochterbedrijf), Integrated Consulting Group (een internationaal consultingbureau), Atrivé (een adviseur op het gebied van wonen), LabV (voor assessments) en Blauw IJs (een boutique opgericht door een voormalig collega).