Deloitte: Vastgoed van gemeenten kan duurzamer

16 juli 2012 Consultancy.nl

Het duurzaamheidsbeleid van gemeenten met betrekking tot hun vastgoed, zoals scholen, sporthallen, theaters, zwembaden en kantoren, is te nauw. De nadruk ligt op het realiseren van kostenbesparingen maar hiermee laten ze verschillende overige mogelijkheden onbenut. Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte bij de top 25 gemeenten naar het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille.

De totale gemeentelijk vastgoedportefeuille is met 42 miljoen m2 in omvang vergelijkbaar met de gehele kantorenmarkt. “Het is dan ook duidelijk dat de Nederlandse Gemeenten een belangrijke rol spelen in het reduceren van CO2-uitstoot en het verduurzamen van de omgeving” aldus Deloitte.

Verduurzamen van bestaand vastgoed
Nieuwbouwprojecten zijn in de regel vaak zeer duurzaam. “Bij het verduurzamen van bestaand vastgoed, wordt echter vaak alleen gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen en wat losse maatregelen”, meent Rob Huisman , senior manager bij Deloitte. “Gemeenten stellen in hun onderzoek dat zij op koers liggen, maar bij bestaand vastgoed valt veel meer te besparen wanneer er integraal wordt verduurzaamd.

Succesfactoren
Uit het onderzoek blijkt dat belangrijke ingrediënten voor succes bij verduurzaming een helder business case is in combinatie met een geïntegreerde aanpak van vastgoedverbetering en energiebesparing. “Maak duidelijk inzichtelijk welke investeringen moeten worden gemaakt en belangrijker nog, hoe deze worden terug verdiend. Vaak is het zelfs onduidelijk wat nu het jaarlijkse energieverbruik is, of welke besparingsmogelijkheden er zijn”, aldus Rob Huisman.

“Juist bij bestaande bouw zijn noodzakelijke investeringen zeer hoog. Dit geld is op dit moment moeilijk vrij te maken. Uit het onderzoek blijkt dat daarbij het energieverbruik en besparingspotentieel nog niet duidelijk in beeld is gebracht. Ook blijkt dat de duurzaamheidsambities niet goed worden vertaald richting de werkvloer, dan worden het opzetten en aansturen van projecten onmogelijk gemaakt en kansen gemist" vervolgt de Deloitte adviseur.

Nieuws