Deloitte: Nederlandse Belastingdienst bij top van EMEA

12 juli 2012 Consultancy.nl

De relatie tussen Nederlandse ondernemingen en de belastingdienst wordt door ondernemers gewaardeerd als een van de beste binnen EMEA (Europe, Middle East, Africa). Nederland komt samen met Luxemburg en Zwitserland als beste uit de bus. De Nederlandse belastingdienst scoort met name goed op ‘fiscale zekerheid’, ‘processen’ en ‘digitalisering’. Dit blijkt uit het “Tax Certainty” onderzoek van Deloitte, dat in 24 landen de relatie tussen organisaties en de belastingdienst op verschillende aspecten heeft bekeken.

Goede relatie
In het onderzoek concludeert Deloitte dat de relatie tussen ondernemer en belastingdienst over het algemeen goed is. Maar liefst 65% waardeert de relatie met ‘goed’, en 27% met ‘zeer goed’. In Oostenrijk, Nigeria, Italië, Polen, Roemenië en Rusland vindt 15% van de respondenten de relatie ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’. In de landen waar de relatie ‘slecht’ gewaardeerd wordt, verschilt de relatie sterk per afdeling binnen de belastingdienst. Hier staan de afdelingen inkomstenbelasting- (21%) en BTW (bijna 20%) als meest lastig te boek.

Afspraken
De systemen voor advanced rulings (afspraken met de Belastingdienst) staan in Nederland maar ook in België, Denemarken, Finland, Luxemburg, Polen, Zweden en Zwitserland als goed bekend binnen de zakenwereld. Zij dragen bij aan het niveau van fiscale zekerheid. Bijna 36% van de respondenten die ervaring hebben met het officiële, lokale rulingsysteem beschouwt deze procedure als langzaam, vooral in Rusland en Roemenië. De Luxemburgse, Poolse, Zwitserse en Nederlandse officiële rulingprocedures krijgen een veel positievere waardering. In Luxemburg beschouwt de overgrote meerderheid het zelfs als een snelle procedure.

Geschillen
Geschillen met plaatselijke belastingdiensten worden over het algemeen opgelost via administratieve procedures. In Zwitserland, Nederland, Nigeria en Zweden is een grote meerderheid (>70% in elk land) er redelijk van overtuigd dat administratieve procedures via de plaatselijk autoriteiten tot een aanvaardbare oplossing leidt. In Noorwegen, Rusland en een aantal Midden-Europese landen, zoals Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije, gelooft daarentegen slechts een minderheid van de respondenten dat administratieve procedures een bevredigende oplossing zullen bieden. De meeste respondenten (83%) vertrouwen erop dat de lokale belastingdienst hun bedrijf eerlijk behandelt. 17% sluit de kansen op een eerlijke behandeling uit, vooral in Roemenië is dit aantal met 43% hoog.

Digitaal
Maar liefst 83% van de bedrijven heeft aangegeven hun lokale belastingdienst digitaal informatie te kunnen verstrekken. Volgens een meerderheid van de deelnemende landen (56%), beschikken de lokale belastingdiensten over een openbare informatiewebsite, waar belastingplichtigen de positie van de belastingdienst ten aanzien van een bepaald onderwerp kunnen verifiëren. De Deense en Zweedse fiscale websites worden geacht van goede kwaliteit te zijn, omdat de positie van de belastingdienst ten aanzien van fiscale kwesties openbaar is én wegens de goede zoekmogelijkheden op de websites. Ook Nederland en Portugal scoren goed in dit verband.

Nieuws

Meer nieuws over