GITP: Ondernemingsraad kan invloed uitoefenen

12 juli 2012 Consultancy.nl

Goed nieuws voor leden van de ondernemingsraad (OR). Uit onderzoek van GITP, GBIO en OR Rendement blijkt dat de mate van invloed van de OR sterk afhankelijk is van de beïnvloedingsstrategie die gebruikt wordt. Met andere woorden, de kans is groter dat de de eisen van de OR worden ingewilligd als het vantevoren goed heeft nagedacht over hoe het bestuurders gaat overtuigen. Meest effectief is als de OR het gezamenlijk belang benadrukt, gerichte vragen stelt en constructief argumenteert.

Overtuigen
Iedere OR kiest zijn manier van overtuigen. De respondenten van het onderzoek geven duidelijk aan dat zij als lid van de OR vooral invloed proberen uit te oefenen door te argumenteren in het overleg met de bestuurder (79%). Maar liefst 51% van de ondervraagden doet dat (ook) door het gezamenlijk belang te benadrukken van zowel OR als werkgever. Verder vergroten OR-leden hun overtuigingskracht door: met eigen voorstellen te komen (45%), vragen te stellen aan de bestuurder (44%), een extern deskundige (trainer of adviseur) in te schakelen (12%) en door zelf onderzoek te doen (10%).

Kennis
Om goed te kunnen argumenteren is inhoudelijke kennis nodig. Uit het onderzoek blijkt dat bij het verzamelen van de benodigde informatie voor het OR-werk OR‑leden veel informatie uit de vergaderstukken (48%) halen. Ook de achterban vormt een belangrijke bron van informatie (46%). Veel kennis wordt er ook opgedaan uit vakbladen (32%) en internet (30%). Ook training is hierin een effectieve vorm.

Externe adviseurs
In 20% van de gevallen wordt een adviseur of trainer gevraagd om de OR te informeren. De adviseur wordt veel meer als kennisbron gebruikt dan als manier om de bestuurder te overtuigen en daarmee de invloed te vergroten.

Nieuws