Ecorys onderzoekt arbeidsmarktparticipatie van ouderen

21 juni 2012 Consultancy.nl

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft economisch adviesbureau Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar participatie van ouderen in het arbeidsmarkt. De analyse richt zich op vitaliteit, scholing, mobiliteit, arbeidskosten, en werkhervattingskansen voor oudere werknemers. Ecorys adviseurs Irmgard Borghouts en Peter Donker van Heel zullen leiding geven aan het onderzoeksteam. De resultaten worden in oktober 2013 verwacht.

Ecorys zal voor het onderzoek verschillende bronnen gebruiken, waaronder desk research, een telefonische enquête onder bedrijven en gesprekken met een aantal focusgroepen.

Ouderenparticipatie
Participatie van ouderen in het arbeidsproces is - met het oog op de vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking - een actueel thema; dit. Het verhogen van de pensioenleeftijd is daar een voorbeeld van. Het vergroten van participatie en inzetbaarheid van de ouder wordende werknemer vormt een belangrijke doelstelling van sociale partners en de overheid. Afspraken rondom duurzame inzetbaarheid kunnen worden vastgelegd in CAO’s of personeelsbeleid.

Het is de bedoeling dat beleid leidt tot concrete activiteiten binnen bedrijven en instellingen, waarbij zowel werkgevers als werknemers een bijdrage leveren. Er bestaat nog geen systematisch inzicht in de daadwerkelijk ontplooide activiteiten binnen bedrijven en instellingen die gericht zijn op het langer aan het werk houden van de ouder wordende werknemer.

Nieuws