Talentmanagement in de zakelijke dienstverlening

22 augustus 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Talentmanagement staat vandaag de dag hoog op de strategische agenda bij zakelijke dienstverleners. Maar weten partners en HR-directeuren ook waar ze staan met hun talentactiviteiten? Een nieuw volwassenheidsmodel van Unit4 en SPI Research biedt uitkomst.

Het is een van de bekendste clichés in de wereld van zakelijke advisering: mensen zijn de belangrijkste assets. Voor accountantskantoren, consultancyfirma’s of ingenieursbureaus is dan ook niets minder waar.

Vooral in tijden van arbeidsmarktkrapte treedt dit paradigma op de voorgrond. Volgens de meest recente editie van de ‘Professional Services Maturity Benchmark’ van SPI Research en Unit4 is het aantrekken en behouden van talent momenteel de grootste uitdaging voor zakelijke dienstverleners.

Talent Maturity Model

Werkgevers trekken dan ook alles uit de kast om hun (talentvolle) werknemers aan boord te houden. Naast het bieden van een goed salaris en de juiste secundaire voorwaarden, betekent dat in de huidige tijd ook het bieden van goede regelingen voor flexibel werken, ouderschapsverlof, learning & development-mogelijkheden, een gezonde werk-privébalans en nog veel meer.

Tegelijkertijd leggen werknemers de lat ook steeds hoger. Ze vragen om een duidelijke loopbaanplanning, mogelijkheden om nieuwe vaardigheden op te doen, opties voor werken op afstand, een uitmuntende employee experience en oog voor hun persoonlijke behoeften.

De stand van zaken

Om in kaart te brengen hoe zakelijke dienstverleners ervoor staan in hun ‘talentvolwassenheid’ hebben SPI Research en Unit4 de krachten gebundeld en samen een volwassenheidsmodel ontwikkeld dat bestaat uit vijf fases.

Omdat talent direct gerelateerd is aan betere prestaties, geldt dat hoe volwassener een organisatie is, des te hoger veel van hun belangrijkste key performance indicators (kpi’s) uitvallen.

Talent Maturity MattersEen overzicht van de vijf volwassenheidsniveaus voor talentmanagement binnen zakelijke dienstverleners:

Niveau 1: Je huurt waar nodig mensen in en bent afhankelijk van de heroïsche inspanningen van individuele werknemers. Over het algemeen geef je de voorkeur aan manusjes-van-alles die allerlei taken op zich nemen, bijvoorbeeld door presales-activiteiten te combineren met projectmanagement en consulting.

Niveau 2: Je beschikt over een systeem voor capaciteitsplanning en voor het afstemmen van compensatieregelingen op functie-eisen. Je biedt eenvoudige loopbaanplanningstrajecten aan en bent begonnen met het meten van de werknemerstevredenheid.

Niveau 3: Je hebt programma’s opgezet voor loopbaanplanning, training, het toewijzen van de juiste middelen aan medewerkers en hebt toegang tot de benodigde vaardigheden. Je hebt daarnaast de compensatieregelingen afgestemd op de zakelijke doelstellingen en prestatiemaatstaven. Daarmee heb je ervoor gezorgd dat het verlooppercentage onder de 15% blijft.

Niveau 4: Je hebt optimale toegang tot technische expertise en vaardigheden op het gebied van bedrijfsprocessen, projectmanagement en verticale markten. Je programma’s voor loopbaanplanning, training en coaching geven duidelijk blijk van het feit dat je in je mensen investeert. Dit zorgt voor een laag personeelsverloop en positieve kpi’s op het gebied van werknemerstevredenheid.

Niveau 5: Je bent compromisloos als het gaat om het inhuren van mensen met de juiste vaardigheden. Je biedt medewerkers coaching zodat ze kunnen voorzien in de marktbehoeften en zodat ze kunnen anticiperen. Je hanteert een ideale mix van onshore- en offshoremodellen voor de inzet van personeel. Wat commodityvaardigheden betreft doe je een beroep op uitbesteding om vraagpieken op te vangen.

Annual Hours by Maturity Level

Firma’s die een hogere volwassenheid nastreven zullen de nodige investeringen moeten doen. Vooral technologie vormt daarbij een belangrijke enabler. “Technologie kan namelijk HR-processen digitaliseren en automatiseren (en dus stroomlijnen), en zorgen voor een optimale ‘klantervaring’”, aldus de onderzoekers.

Ook kan technologie de werkplek transformeren door uitwisseling van kennis, leermogelijkheden, transparantie en samenwerkingsmogelijkheden. De onderzoekers wijzen op het feit dat “de best presterende zakelijke dienstverleners vooroplopen in de toepassing van slimme technologie”.