Ecorys: 8 mln meer voor Bonaire Saba en Sint Eustatius

14 juni 2012 Consultancy.nl

De vrije uitkering voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt in 2012 met $8,2 miljoen verhoogd tot $42,9 miljoen. Verder komt er een inhaalslag voor essentiële basisvoorzieningen als drinkwater, afvalverwerking, veiligheid van de luchthavens, onderwijshuisvesting en bibliotheken. Dat heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gisteren meegedeeld aan de Tweede Kamer. De verhoging van de vrije uitkering volgt op onderzoek van adviesbureaus Ecorys en Curconsult naar de hoogte van de vrije uitkering in relatie tot de taken die door de eilanden moeten worden uitgevoerd.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius
Bonaire krijgt een verhoging van $4,9 miljoen naar $24,9 miljoen. Sint Eustatius krijgt er $1,3 miljoen bij en ontvangt voortaan $9,2 miljoen. Voor Saba gaat het om een verhoging van $1,2 miljoen naar $8 miljoen. Verder wordt er voor de aanpak van sociaal-economische problemen $800.000 dollar geoormerkt beschikbaar gesteld.

Eigen verantwoordelijkheid
In de analyse concluderen de consultants dat de de eilanden ook meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Zo kan de heffing en invordering van eilandbelastingen sterk worden verbeterd. Ook kunnen nieuwe bronnen van inkomsten worden aangeboord. Zo heffen Sint Eustatius als Saba in tegenstelling tot Bonaire geen grondbelasting (vergelijkbaar met de OZB in Nederland).

Koopkracht
De eilanden krijgen ook meer budget zodat ze de dalende koopkracht van consumenten kunnen compenseren. Belangrijke oorzaak voor de prijsstijgingen op Caribisch Nederland zijn de gestegen prijzen op de wereldmarkt van voedsel, grond- en hulpstoffen, waaronder brandstoffen. Daarnaast is de overstap van de Nederlands Antilliaanse gulden naar de US dollar door winkeliers en restaurants aangegrepen om prijzen in US dollars naar boven af te ronden tot ‘psychologische’ of makkelijk hanteerbare prijzen. De invoering van het nieuwe fiscale stelsel op Caribisch Nederland heeft slechts een beperkte invloed gehad op de prijsstijgingen.

Nieuws

Meer nieuws over