Ecorys: Basisscholen kunnen ouders beter betrekken

05 juni 2012 Consultancy.nl

Meer dan de helft van de ouders vindt dat de school meer zou kunnen doen om hen bij de school en het leren van hun kind te betrekken. Tegelijkertijd vinden scholen dat juist ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen: daarom geven cira 75% van basisscholen ouders tegenwoordig informatie over hoe zij hun eigen kind kunnen ondersteunen bij de schoolontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek dat Ecorys en Oberon hebben uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW.

Het onderzoek van de adviesbureau is uitgevoerd onder ouders en schoolleiders in het primair onderwijs.

Rol van ouders steeds belangrijker
In de ogen van schooldirecteuren is ondersteuning thuis door ouders veel belangrijker dan een rol van de ouders binnen de muren van de school. Driekwart van de schooldirecteuren vindt dat ouders hun kind moeten ondersteunen bij school, bijvoorbeeld door belangstelling te tonen voor wat er op school gebeurt, samen te praten over wat kinderen leren, door voor te lezen of te helpen bij het huiswerk. Een stijging ten opzichte van 2009, toen nog maar tweederde van de schoolleiders aangaf deze steun het belangrijkste te vinden. Meer dan de helft van de schooldirecteuren geeft aan meer met ouders te willen praten over waarden en normen.

Zo’n driekwart van de scholen geeft lesmateriaal aan ouders mee voor gebruik thuis. Opvallend is dat slechts een kwart van de ouders aangeeft lesmaterialen voor thuis mee te krijgen. Dit aantal is gestegen ten opzichte van drie jaar geleden, toen slechts één op de tien ouders aangaf lesmaterialen te ontvangen om thuis met hun kind te oefenen.

Voorlezen steeds belangrijker
Steeds meer ouders realiseren zich dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Waar in 2009 door iets meer dan een kwart van de ouders dagelijks werd voorgelezen aan hun kinderen, is dat in 2012 gestegen naar zo’n 40%. Daarnaast is het percentage ouders dat nooit voorleest afgenomen van 32% in 2009 naar 19 % in 2012.

Het onderzoek laat volgens minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) zien dat steeds meer scholen ouders als een belangrijke partner zien om samen het beste uit leerlingen te kunnen halen. “Scholen en ouders zoeken elkaar nadrukkelijker op, dat is een positieve ontwikkeling. Toch geeft meer dan de helft van de ouders aan dat de school meer zou kunnen doen om hen bij de school en het leren van hun kind te betrekken. Voor scholen valt dus nog veel winst te behalen wanneer zij ouders daar goed bij ondersteunen.“

Nieuws