Reinier Simon Thomas: Van intern adviseur naar extern adviseur

12 juli 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De afgelopen jaren werkte Reinier Simon Thomas als bestuursadviseur voor de CEO van Alliander. Begin dit jaar maakte hij de overstap naar TEN HAVE Change Management. Vanuit het bureau mag hij bestuurders nu van buitenaf voorzien van raad en daad. Hoe bevalt de switch van intern naar extern adviseur? We vroegen het aan Reinier.

Reinier Simon Thomas draagt graag bij aan maatschappelijke impact. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij koos voor een bachelor Bestuurs- & Organisatiewetenschappen, gevolgd door een master Bestuurskunde met een specialisatie in het besturen van maatschappelijke organisaties.

Vers uit de schoolbanken kon hij al gauw terecht bij Alliander, dat met een kleine 6 miljoen klantaansluitingen de distributie van elektriciteit en gas verzorgt in een derde van Nederland. Een organisatie met genoeg maatschappelijke relevantie dus – zéker in een tijd waarin de energietransitie een van de beslissende uitdagingen is voor de mensheid.

Reinier Simon Thomas, Ten Have Change Management

Vanaf 2016 vervulde Reinier bij Alliander verschillende rollen op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Daarbij groeide hij al snel door naar de functie van bestuursadviseur van de CEO, die hij de laatste drie jaar bekleedde. Samen met het bestuur werkte hij aan politiek-bestuurlijke vraagstukken omtrent het duurzame energiesysteem van de toekomst.

Dit systeem vereist ook een enorme organisatieverandering. Het vraagt erom dat Alliander transformeert in een wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie die effectief samenwerkt met de andere partners binnen het ecosysteem.

De ervaring die Reinier opdeed gedurende dit traject beviel hem zozeer dat hij er “bewust en gericht” voor koos zijn kennis van verandermanagement “te verdiepen en te verbreden”. Dit bracht hem begin dit jaar bij TEN HAVE Change Management (THCM), een Utrechts organisatieadviesbureau dat opdrachtgevers helpt complexe veranderingen te realiseren.

Hoi Reinier, hoe heb je je eerste maanden als externe adviseur bij THCM ervaren?

“Ik zou liegen als ik zei dat het niet even wennen was. Bij Alliander had ik na zes jaar een goed beeld van hoe de hazen liepen. Binnen THCM en met onze opdrachtgevers moest ik dat uiteraard opnieuw uitvinden. Daarbij heeft iedere organisatie en branche ook zijn eigen afkortingen en taalgebruik, daar moest ik nu snel in schakelen.

“Een van mijn eerste opdrachten was bij een accountantskantoor, waar ik in hoog tempo mezelf de accountancy- en fiscale terminologie eigen moest maken om mee te kunnen komen. Dat was toch wel even wennen en zoeken, maar ook ontzettend uitdagend! En dat was precies wat ik zocht.”

“Al met al is de eerste fase me dus erg goed bevallen; leuke collega’s, interessante opdrachtgevers en veel nieuwe inzichten.”

Wat ervaar je als de belangrijkste verschillen tussen de rol van intern adviseur en extern adviseur?

“In mijn geval werk ik in beide gevallen voor bestuurders, directeuren of managers, waarbij het doel is om hen en de organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren.”

“Als bestuursadviseur van de CEO bij Alliander was ik continu bezig met alle processen en activiteiten die op het bestuur afkomen – van M&A-besluiten tot jaarplanbesprekingen en van samenwerking met de OR tot het stroomlijnen van de politiek-bestuurlijke belangenbehartiging. Daarin is het zaak om informatie samen te brengen, te prioriteren, keuzes te maken en richting te geven.”

“Als externe adviseur word je vaak op een wat meer specifiek thema of vraagstuk ingezet. Dat kan het ontwerp en de begeleiding van een breed verandertraject zijn, maar ook de organisatie van een teambuilding offsite.”

“Dat betekent voor mij dat ik me als externe adviseur veel gerichter kan focussen op het vraagstuk en daarop toegevoegde waarde leveren, terwijl als interne adviseur de toegevoegde waarde juist zit in het overzicht houden en mede sturing geven op het totaal.”

Op welke manier geef je nu in de praktijk invulling aan het duurzaam veranderen van organisaties?

“Vanuit mijn ervaring help ik opdrachtgevers om hun ideeën uit te werken tot een gedegen en goed onderbouwd plan. Bestuurders moeten vaak besluiten nemen waarbij er veel (tegengestelde) belangen en prioriteiten op tafel liggen.”

“Ik help bestuurders om een afgewogen besluit te kunnen nemen waarbij alternatieven goed overwogen zijn en er tevens een gedragen en uitgedachte (verander)aanpak ligt, opgesteld met de juiste stakeholders in- en extern.”

Tot slot, welke tip wil je meegeven aan iedere bestuurder of manager die met een verandervraagstuk zit?

“Verken en analyseer goed wat je wil bereiken met een verandering en wat daarvoor nodig is, zowel in termen van initiatieven als de onderlinge samenhang. Bepaal op basis daarvan – gegeven de beschikbare tijd en ruimte in de organisatie – wat eerst moet gebeuren en wat pas daarna.

“Organisaties zitten veelal vol met fantastische initiatieven, maar collega’s komen in de knel met hun dagelijkse werkzaamheden (running the business), wat ook veel tijd, aandacht en energie behoeft. Prioriteren en goed doordacht interventies doen zorgt ervoor dat de aandacht voor running en changing in balans blijft.”