Turner betrokken bij aanvragen Digitaliseringsimpuls NL en LLO Katalysator

30 mei 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Nationaal Groeifonds heeft in de tweede ronde meer dan 6 miljard toegekend aan innovatieprojecten. Bijna 1 miljard vloeit naar twee initiatieven gericht op kennisontwikkeling: Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL en de Nationale LLO Katalysator. Beide aanvragen zijn ondersteund door adviseurs van Turner.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 rond de €20 miljard in projecten die volgens de beleidsbepalers cruciaal zijn voor de toekomstige economische groei en welvaart van ons land. Het gros van het geld gaat naar initiatieven in de gezondheidszorg, het onderwijs, mobiliteit en hightech.

Het beschikbare budget wordt toegekend aan projecten in verschillende rondes. Na eerder in ronde 1 ruim €4,1 miljard te hebben toegekend aan 10 projecten, is in ronde 2 nu €6,3 miljard toegekend aan 28 verschillende initiatieven

Digitaliseringsimpuls NL en LLO Katalysator

Circa €1,7 miljard daarvan gaat naar het onderwijs en de partners die een rol spelen in de kennisontwikkeling van studenten en de beroepsbevolking (denk aan andere partijen in de ‘quadruple helix’ zoals het bedrijfsleven en overheidsinstellingen). 

Organisatieadviesbureau Turner was als partner betrokken bij twee van de zeven succesvolle aanvragen binnen het domein van kennisontwikkeling (verschillende aanvragen zijn ook afgewezen). 

Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL

Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL heeft als doelstelling om het niveau van het onderwijs naar een nog hoger niveau te tillen, vooral door meer en slimmer gebruik te maken van digitalisering.

De ambitie van het programma – dat nu €560 miljoen te besteden krijgt – is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de adaptiviteit van het onderwijs te verhogen en de functionele en kritische digitale vaardigheden van lerenden en docenten te vergroten. 

Om dit te bereiken wordt een nationale ICT-infrastructuur voor het onderwijs ingericht, een centrale kennisbank gebouwd, worden docenten en medewerkers ondersteund door ‘Teaching & Learning Centers’ en komen er transformatiehubs voor publiek-private samenwerking op relevante thema’s.

Annelieke van Schie, programmamanager en betrokken bij Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL: “In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van alle 113 mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten is het gelukt om tot een aanvraag te komen waarmee een gestandaardiseerde, veilige en betrouwbare sectorale ICT-infrastructuur en een sectorale kennisinfrastructuur gerealiseerd kunnen worden.” 

De Nationale LLO Katalysator

Voor de Nationale Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Katalysator is in totaal €392 miljoen vrijgemaakt. Het doel van dit initiatief is om Nederland beter voor te bereiden op de grote transities die op ons afkomen door het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. 

Het geld zal worden gebruikt om het leeraanbod van ‘skills of the future’ te ontwikkelen en uit te rollen naar onderwijsinstellingen. Dat wordt gedaan met bijvoorbeeld co-creatielabs, regiotransitiedeals en professionaliseringsactiviteiten.

De Nationale LLO Katalysator levert ook een bijdrage aan het verbeteren van de leercultuur in het bedrijfsleven en onder professionals, met gerichte adviezen aan werkgevers en werknemers. 

De rol van Turner

Turner – dat ook al betrokken is bij de executie van twee gehonoreerde initiatieven uit ronde 1 – heeft in de totstandkoming van beide aanvragen de onderwijskoepels Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen en de MBO Raad ondersteund.

“We hebben onder hoge tijdsdruk alle universiteiten, hogescholen en het mbo gemobiliseerd om samen te bouwen aan de ambitie van deze twee initiatieven. In totaal hebben meer dan honderd professionals uit het onderwijs, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de overheid meegewerkt”, aldus Jeroen Visscher, partner bij Turner (en leider van de werkgroep Onderwijs van AI Coalitie). 

“Het is uniek dat alle universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen zich collectief hebben gecommitteerd aan deze aanvragen. Het vervult ons dan ook met grote trots dat beide aanvragen zijn gehonoreerd. De maatschappelijke impact op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt is enorm. De ambitie was hoog, de complexiteit groot, maar het is gelukt!”

Van Schie vult aan: “De onderwijssector kan met de honorering van deze twee aanvragen een hele belangrijke en grote stap zetten. De wil om samen te werken is de belangrijkste sleutel bij het realiseren van deze forse ambitie.”