Maaike Hof (Finance Ideas) over duurzaamheid in de vastgoedsector

19 mei 2022 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Voor Maaike Hof, financieel adviseur bij Finance Ideas, is duurzaamheid en impact maken heel belangrijk. “Het is een intrinsieke motivatie van me. Er is nog zoveel waar we wereldwijd aan kunnen bijdragen op een relatief simpele manier.” In gesprek met Maaike duiken we in haar werkzaamheden voor de vastgoedsector en vertelt ze over de kansen binnen de sector.

Eerst een stapje terug: wat doe je precies bij Finance Ideas?

“Binnen Finance Ideas focus ik me helemaal op GREEN. Dit is een initiatief dat is opgezet om de vastgoedsector te helpen met het duurzaamheidvraagstuk. Het is een sector die verantwoordelijk is voor 30 tot 40% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Er valt dus veel klimaatwinst te boeken.”

Hoe zou je GREEN in een notendop uitleggen?

“GREEN is een paar jaar geleden bedacht door Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering en -beleggingen. Hij zag dat de vastgoedsector niet op weg was om de Parijs-doelstellingen te halen.”

Maaike Hof, Adviseur, Finance Ideas

“Daarnaast zag hij ook dat er in deze sector relatief weinig dialoog met vastgoedondernemingen plaatsvond. Een gezamenlijke dialoog mist, terwijl het wetenschappelijk bewezen is dat dit een effectief middel is om verandering teweeg te brengen.”

“GREEN is inmiddels uitgegroeid van kleine en middelgrote Nederlandse pensioenfondsen naar een groot aantal internationale members. Hiermee is de wereldwijde impact zoveel groter en dat geeft veel voldoening.”

Verder lezen: Pensioenfondsen lanceren GREEN voor meer ESG in vastgoedsector.

Hoe zien je werkzaamheden er in de praktijk uit?

“De ene kant van mijn werk is dat ik gesprekken voer met bedrijven over klimaatrisico’s. Ik ga met ze in gesprek om te bekijken hoe ze kunnen voldoen aan de doelstellingen van het Parijsakkoord: net zero in 2050.”

“De andere kant van mijn werkzaamheden is het verder uitrollen van GREEN. Daarbij kun je denken aan het vinden van nieuwe beleggers die zich bij ons willen aansluiten en zorgen dat de hele governance van GREEN wordt opgezet met de daarbij behorende financiering.”

Waar staat de vastgoedsector nu met de Parijs-doelstellingen?

“Veel bedrijven hebben op dit moment nog geen doelstelling om net zero te worden. Vaak weten ze ook niet wat ze uitstoten. En als je niet weet wat je uitstoot, weet je ook niet wat je moet gaan besparen om daaraan te voldoen. We zien ook bedrijven die wel een doelstelling hebben, maar niet weten hoe ze daar moeten komen.”

“Wij helpen de sector dus vooral met inzicht en het stellen van kritische vragen. Doordat beleggers zich aansluiten bij GREEN en het netwerk een steeds grotere groep beleggers vertegenwoordigt is de gezamenlijke impact groter. Als aandeelhouder ben je een stukje eigenaar van zo’n bedrijf. Dus hoe meer aandeelhouders je bij elkaar hebt, hoe meer invloed je kunt uitoefenen op wat het bedrijf doet.”

Welke stappen kan de vastgoedsector volgens jou concreet nemen?

“Het gaat om meerdere dingen, bijvoorbeeld het isoleren van het gebouw. Hoe meer je isoleert, hoe minder kosten je maakt om het te verwarmen. Daarbij ontstaan vragen zoals: wat voor energie gebruik je voor het opwarmen? Groene of grijze? En ga je groene energie inkopen of zelf opwekken in je gebouw door middel van zonnepanelen?”

“De inspanningen om energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen vallen nog in de categorie laaghangend fruit. Er zijn dan in een deel van de gebouwen zonnepanelen en ledlampen geplaatst. Dat zijn maatregelen die het financiële rendement verhogen.”

“Als je wilt voldoen aan het Parijse klimaatakkoord moet er ook flink worden geïnvesteerd in de renovatie van panden. Het energieverbruik moet bijvoorbeeld van 200 Kilowatt per vierkante meter naar maximaal 50 en in sommige scenario’s zelfs naar 15 kilowatt in 2050.”

“Als ik een jaar of vijf geleden mijn duurzaamheidspraatje begon, hoorde je mensen al zuchten: ‘Daar heb je Maaike weer met haar duurzaamheid’.”

“Dat heeft invloed op het gebouw zelf. Als je iets gaat bouwen heb je cement, bakstenen, enzovoorts nodig. Allemaal materialen die veel CO2 kosten om het te maken. Dat noemen we ‘embodied carbon’. Hoe ga je daarmee om? Maak je bijvoorbeeld gebruik van hout? Hout kost veel minder CO2 dan het gebruik van cement of staal. Over dit soort onderwerpen gaan we in gesprek.”

Welke rol spelen fysieke risico’s in dit gesprek?

“Een zeer grote rol. De sector heeft steeds meer te maken met fysieke risico’s en ziet dit ook gebeuren. We hebben de laatste jaren veel meer overstromingen, bosbranden en storm. Hoe warmer de aarde wordt, des te groter worden de risico’s.”

“We vragen bedrijven om deze risico’s in kaart te brengen, hoeveel risico ze lopen en welke maatregelen ze daarvoor kunnen nemen. Hebben ze bijvoorbeeld schuiven waardoor het gebouw niet overstroomt? Is een pand in aardbevingsgebied zo gebouwd dat het niet kan instorten?”

Wat zie jij als de grootste uitdaging om de sector te laten bewegen?

“De grootste uitdaging zijn de kosten. Het is duur om te verduurzamen en er wordt nog vaak gedacht dat dit ten koste gaat van het rendement. Toch weten we uit onderzoek dat veel maatregelen nu al genomen kunnen worden zonder dat het rendement kost. Voor ons is dus de grootste uitdaging om dit aan het licht te brengen.”

“Tegelijk geeft het zoveel energie en voldoening om te zien dat steeds meer partijen zich aansluiten bij GREEN. We worden groter, en hoe groter we worden hoe meer invloed we hebben om deze beweging écht in gang te zetten.”

Het is een actueel thema, maakt dat het gemakkelijker om dit te bespreken?

“Zeker! Je ziet dat er steeds meer aandacht is voor dit onderwerp vanuit de bevolking, overheid, bedrijven, pers, jongere generatie. Eigenlijk is iedereen er wel mee bezig. In de laatste jaren zie je een grote verschuiving, dat helpt zeker mee. Als ik een jaar of vijf geleden mijn duurzaamheidspraatje begon, hoorde je mensen al zuchten: ‘Daar heb je Maaike weer met haar duurzaamheid’.”

“Tegenwoordig is dat gelukkig niet meer, echt iedereen ziet het belang. Er is steeds meer draagvlak, binnen het bedrijf maar ook binnen de hele bevolking. Uiteraard spelen de ontwikkelingen met Rusland ook een rol. Die zorgen dat de energietransitie in een stroomversnelling komt.”

Waarom ben je bij Finance Ideas gaan werken?

“Omdat ik echt vind dat er veel meer moet gebeuren binnen de vastgoedsector. In mijn loopbaan heb ik me de laatste jaren ingezet voor duurzaamheid binnen vastgoed. Ik zag dat er wel heel veel over nagedacht werd, maar echte samenwerking was schaars. Toen ik via een collega in contact kwam met GREEN werd ik gelijk enthousiast. Ik wilde dolgraag een bijdrage leveren aan dit initiatief.”

En hoe is dat nu, je werkt er alweer een half jaar?

“Ja, de tijd vliegt. Ik zit helemaal op mijn plek, het is echt een heel leuk bedrijf. Je krijgt veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en dingen te doen waarvan je denkt dat die goed zijn.”

“Verder is het een hele platte organisatie, in principe zit er geen hiërarchie in. Dat vind ik zelf ook heel prettig werken. Je krijgt veel vrijheid om je werkzaamheden uit te voeren. Veel autonomie met collega’s die gedreven zijn om écht iets te bereiken.”

“Wat ik ook heel fijn vind is de wetenschappelijke dekking die er in het bedrijf zit. Dat er echt mensen van de inhoud zitten en het niet puur en alleen maar commercieel is. Als je maatschappelijk wilt bijdragen, moet je een beetje van beide hebben. Het is een maatschappelijke organisatie met een sterke missie om ook écht iets bij te dragen aan de maatschappij. Zo sta ik er zelf ook in dus dat is een perfecte match.”