Pensioenfondsen lanceren netwerk voor meer ESG in vastgoedsector

21 oktober 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een groep van grote pensioenfondsen en vermogensbeheerders in Nederland heeft de krachten gebundeld om het Global Real Estate Engagement Network (GREEN) te lanceren, een platform dat duurzaamheid binnen de Nederlandse vastgoedsector wil versnellen.

De vastgoedsector is verantwoordelijk voor ongeveer 30% tot 40% van het wereldwijde energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat er binnen de sector een groot potentieel bestaat om de CO2-voetafdruk te verminderen. Dit kan door het koolstofvrij maken van gebouwen, activiteiten en processen.

De ambitie van GREEN is tweeledig. Het netwerk wil in de eerste plaats duurzaamheid in de vastgoedsector versnellen en zo bijdragen aan het realiseren van de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs, zo valt op te maken uit een verklaring op de website van de coalitie. Alle zes oprichters – de pensioenfondsen van de Detailhandel en Schilders en corporates Achmea, Philips, Nedlloyd en TNO – hebben zich aan deze doelstelling gecommitteerd.

Pensioenfondsen lanceren netwerk voor meer ESG in vastgoedsector

Door samen te werken kunnen de vastgoedportfoliomanagers van leden binnen het netwerk kennis en best practices uitwisselen en begeleiding krijgen over hoe ze ESG beter in hun beleggingsprocessen kunnen integreren.

Het proces wordt geadviseerd en ondersteund door drie partnerbedrijven, allen specialisten op het snijvlak van vastgoed en duurzaamheid. Finance Ideas is een adviesbureau gespecialiseerd in drie gebieden: gezondheidszorg, sociale huisvesting en ESG in de beleggingssector. Almazara is een vastgoedadviesbureau dat institutionele beleggers adviseert rondom beleid en transactieondersteuning. Vert Asset Management is een in de VS gevestigde ESG-vermogensbeheerder.

Vanuit zijn gecombineerde slagkracht zal het consortium een voortrekkersrol innemen bij het bevorderen van de ESG-agenda in de vastgoedsector. Dat zal het doen via onderzoek, benchmarks van wetenschappelijk onderbouwde doelen, beleidsontwikkeling en lobbying in de politiek evenals op belangrijke fora in de sector.

Klimaatrisico’s op orde

De tweede hoofddoelstelling van GREEN is om aangesloten bedrijven te helpen hun risk management te verbeteren, met de nadruk op klimaat- en financiële risico’s. “Beleggers die ESG niet in hun beleggingsstrategieën opnemen lopen steeds grotere financiële risico’s”, zo valt te lezen op de website van de coalitie.

Zoals Frans Dooren van Nedlloyd Pensioenfonds het uitlegt: “Wij hebben ons bij dit initiatief aangesloten om onze actieve eigendomsactiviteiten verder te ontwikkelen, bij te dragen aan een adequaat financieel klimaatrisicobeheer door de vastgoedfondsen waarin wij beleggen en om de negatieve impact van onze beleggingen te verlagen.”