Banken worstelen met vertaling van ESG-strategie naar praktijk

02 augustus 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Terwijl duurzaamheid een steeds belangrijkere plek krijgt in de strategische agenda van financiële organisaties, onthult een nieuwe studie van Mobiquity hoe banken uit Noordwest-Europa worstelen met het vertalen van hun duurzaamheidsplannen naar de praktijk.

De experts van Mobiquity – een Europees adviesbureau dat klanten ondersteunt bij digitale transformatietrajecten – gingen in gesprek met 300 bankbestuurders uit het Verenigd Koninkrijk (VK), Nederland en Duitsland. Daaruit blijkt onder andere dat de druk om te verduurzamen in de financiële sector merkbaar is toegenomen in Noordwest-Europa. 

De specialisten van Mobiquity onderzochten ook hoe de hooggeplaatste professionals uit de bancaire wereld omgaan met deze duurzaamheidstransitie. Naar voren komt dat het met de bewustwording van de bankbestuurders wel snor zit: circa 80% van hen realiseert zich terdege welke duurzaamheidsuitdagingen er spelen. 

Hoe belangrijk is duurzaamheid binnen bedrijfsstrategie?

Howard Moore, Senior Director bij Mobiquity, geeft aan dat het Environmental, Social & Governance (ESG)-bewustzijn onder bankdirecteuren het afgelopen jaar bovendien is vergroot. “Tijdens de pandemie is het belang van duurzaamheidsinitiatieven toegenomen. Dat komt onder andere doordat banken meer maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn gaan nemen en door veranderende klanteisen.” 

Banken die een duurzame toekomst willen realiseren, moeten op verschillende vlakken werk verzetten. “Zo moet de CO2-uitstoot worden teruggebracht, de ecologische voetafdruk worden verkleind en de milieu- en biodiversiteitsproblematiek worden aangepakt. Digitale technologieën kunnen daarbij worden ingezet om goede resultaten te boeken”, laat Moore weten. 

De onderzoekers concluderen dat dergelijke duurzaamheidsinitiatieven in zeer grote mate onderdeel zijn geworden van bedrijfsstrategieën van banken. Zo heeft meer dan 90% van de Nederlandse banken duurzaamheid opgenomen in zijn bedrijfsstrategie; voor banken uit het VK gaat het om bijna 80%. Duitse banken (49%) lopen op dit vlak aanzienlijk achter.

Hoe belangrijk is duurzaamheid binnen de bestuurskamer?

De implementatiekloof

Ondanks alle aandacht voor duurzaamheidsstrategieën blijft de implementatie ervan vaak uit. Nederlandse en Engelse banken doen het op dit vlak redelijk: ietsje minder dan tweede derde onderneemt stappen om te verduurzamen. Duitse banken doen het wederom het slechts: een schamele 24% implementeert zijn duurzaamheidsstrategie. 

Maar wat veroorzaakt deze kloof tussen strategie en implementatie? Een van de redenen is een gebrek aan focus in de bestuurskamer, stelt Mobiquity. In Nederland is bijvoorbeeld maar bij 69% van de banken sprake van duurzaamheidsverslaglegging op directieniveau. In het VK gaat het hier om 71%, in Duitsland om 58%.

Ook het feit dat nog geen twee derde van de banken uit de drie landen een directielid heeft dat zich expliciet over duurzaamheid ontfermt is volgens de onderzoekers een verklaring voor de implementatiekloof. Daarnaast remmen de persoonlijke agenda’s van bankbestuurders de ESG-transitie eveneens – bijvoorbeeld omdat ze door in te zetten op duurzaamheid een ander target mislopen en daardoor afzien van de implementatie. 

Uitdagingen en implementatievoorkeuren op het gebied van duurzaamheid

Verder laten Britse bankbestuurders de onderzoekers weten dat de Covid-19-pandemie de implementatie van hun duurzaamheidsstrategieën heeft belemmerd. Nederlandse banken worstelen op hun beurt met het formuleren van een samenhangende ESG-strategie, terwijl Duitse leidinggevenden aangeven over te weinig kennis te beschikken om hun plannen op de juiste wijze te implementeren.

Wat verder opvalt, zo stelt Mobiquity, is dat Nederlandse en Duitse banken hun duurzaamheidsinitiatieven koppelen aan technologische investeringen. In het bijzonder gaat het om digitale oplossingen, die volgens Nederlandse en Duitse bankdirecteuren de sleutel zijn tot duurzaamheid. Britse banken kiezen in grote mate voor het opkopen van emissierechten om hun duurzaamheidsambities te realiseren.

Volgens Moore zijn de investeringen in technologie zeer nuttig, vooral omdat ze meer opleveren dan eenmalige ESG-resultaten. “Digitale oplossingen leveren een schat aan data op. Aan de hand van die informatie is het mogelijk om vast te stellen in hoeverre bepaalde oplossingen bijdragen en op welke manier ze slimmer zouden kunnen worden ingezet. Het is dus een langetermijninvestering.” 

Samengevat, zo concludeert Mobiquity, zullen banken de komende tijd een coherent strategisch fundament moeten bouwen dat door de hele organisatie wordt omarmd, omdat anders de implementatie ervan onvoldoende plaatsvindt, waardoor het verwezenlijken van de ESG-ambities uitblijft.