M&I/Partners consultant Peter van Dijk naar Berenschot

09 mei 2012 Consultancy.nl

Peter van Dijk (53) is per 1 februari 2012 in dienst getreden als managing consultant bij Berenschot. Hij is afkomstig van M&I/Partners, waar hij als Principal Consultant mede verantwoordelijk was voor de benadering van de lokale overheidsmarkt. Peter van Dijk gaat zich bij Berenschot onder meer bezighouden met opdrachten op het terrein van Intergemeentelijke samenwerking en IT-governance.

Peter van Dijk heeft ruim vier jaar gewerkt voor M&I/Partners, tussen januari 2008 en januari 2012. Daarvoor heeft Van Dijk circa 13 jaar gewerkt bij de Nederlandse Spoorwegen waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de vervanging van de HRM-applicatie. Tevens heeft hij bij de NS in diverse rollen gewerkt binnen de Interne Accountantsdienst als IT-auditor.

Operatie NUP bij gemeenten
Peter is gecertificeerd E-adviseur en zal vanaf dit najaar als I-coach namens KING gemeenten ondersteunen bij 'operatie NUP' (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid). Dit ondersteuningsprogramma helpt gemeenten de komende jaren om hun (elektronische) dienstverlening enorm te verbeteren. Dit gebeurt door kennisdeling, standaardisatie en handreikingen. Het programma is in oktober 2011 gestart en moet 1 januari 2015 gereed zijn. KING heeft in toaal twintig i-Coaches aangesteld die gemeenten gaan ondersteunen bij het implementeren, monitoren en gebruiken van de basisvoorzieningen.

Nieuws

Meer nieuws over