GITP geaccrediteerd voor gedragstraining accountants

03 mei 2012 Consultancy.nl

De Nederlandse Beroepsgroeporganisatie van Accountants (NBA) heeft GITP geaccrediteerd voor de training ‘Professioneel-kritische instelling’. Samen met verschillende kennisinstituten is GITP bevoegd om de gedragstraining te geven aan accountants. Naar verwachting moeten in 2012 ruim 11.000 openbaar- en overheidsaccountants verplicht de training volgen als onderdeel van hun Permanente Educatie.

Sinds de kredietcrisis hebben net als de banken, accountantskantoren te maken met kritiek. De onafhankelijke, kritische rol die accountants in hun poortwachtersfunctie normaalgesproken zouden moeten vervullen, was niet altijd de gekozen prioriteit. Met de verplichte training ‘Professioneel-kritische instelling’ beoogt de NBA daar verbetering in te brengen. Binnen het programma van eisen dat de NBA voor de training heeft opgesteld, heeft GITP een trainingsprogramma ontworpen dat voldoet aan de gevraagde gedragsverandering van de NBA.

“De accountant moet een tegenkracht kunnen bieden door de informatie van zijn klant doortastend te beoordelen en daarover met een rechte rug te kunnen communiceren”, aldus Hans Boer, senior trainer en adviseur bij GITP. In samenwerking met twee ervaren accountants ontwikkelde hij het programma voor de training. “We werken zowel met vooraf ontwikkelde en beproefde eigen casuïstiek als met ingebrachte cases van de deelnemers zelf. Tijdens de trainingsbijeenkomsten gaan de deelnemers vooral praktisch aan de slag met de dilemma’s die uit de cases naar voren komen.”

Toegepaste psychologie
Volgens GITP is het een voordeel voor accountantsbureaus dat GITP haar roots heeft in de toegepaste psychologie: “Het voordeel van GITP ten opzichte van de andere aanbieders van de training is dat een expert in het meten en ontwikkelen van nieuw gedrag gewend is om door een andere bril te kijken dan de accountancywereld zelf”.

Nieuws

Meer nieuws over