Max van der Sleen treedt af als CEO bij Ecorys

19 april 2012 Consultancy.nl

De wereldwijde CEO van Ecorys, Max van der Sleen, is begin april teruggetreden als topman van het economisch adviesbureau. Zijn beslissing is ingegeven door zijn overtuiging dat "de volgende fase in de ontwikkeling van Ecorys om nieuw leiderschap vraagt" aldus Ecorys. Hugh Williams, de voormalige CEO, zal de Raad van Bestuur tijdelijk versterken als gedelegeerd bestuurder namens de Raad van Commissarissen (RvC) tot het moment van benoeming van een nieuwe CEO.

De Executive Board van het adviesbureau bestaat verder uit Peter Burgess (CFO) en Pieter Taselaar (Company Secretary).

In een reactie laten RvC leden weten dat ze het besluit "respecteren" en dat ze Max van der Sleen "bedanken voor zijn inspanningen en inspirerende bijdrage aan de strategische richting van Ecorys". Max blijft aan het adviesbureau verbonden en zal zich vooral toeleggen op marktvernieuwing en innovatie.

Ecorys Nederland
De Nederlandse tak van Ecorys wordt geleid door Algemeen Directeur Wim Spit. Het Management Team bestaat uit 5 partners: Marten van den Bossche (Transport en Mobiliteit), Anneke Slob en Albert de Groot (Macro en Sector Beleid; Arbeid en Sociaal Beleid), Atze Verkennis (Regio's, Strategie en Ondernemerschap) en Damo Holt (Vastgoed).

Nieuws