E&Y: middenklasse groeimotor van opkomende markten

12 april 2012 Consultancy.nl

Groeimarkten zullen naar verwachting in 2012 groeien met 5,3% en in 2013 zelfs met 6,3%. De best presterende groeimarkten in 2013 zijn Brazilië (5,0%), Chili (4,8%), Kazachstan (7,0%), Qatar (7,0%), China en Hong Kong (8,6%) en Vietnam (7,1%). De steeds grotere middenklasse in veel opkomende economieën zal zowel de vraag naar consumentenproducten als de handelsstromen tussen deze economieën verder aandrijven. Dit blijkt uit het rapport Rapid Growth Markets Forecast (RGMF) van Ernst & Young.

Veerkracht
Terwijl de onzekerheid over de wereldeconomie voortduurt en de handelsstromen maar moeizaam herstellen, vertonen de groeimarkten juist tekenen van grote veerkracht. Uit het onverwacht sterke herstel van de bedrijvigheid dat sommige groeimarkten sinds eind vorig jaar laten zien, kan worden opgemaakt dat ze de komende drie jaar ruim de helft van de wereldwijde groei voor hun rekening zullen nemen.

Wolfgang Paardekooper van Ernst & Young: “Groeimarkten houden goed stand ondanks de druk van recessie in de eurozone en aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Hoewel niet al deze markten even goede groeivooruitzichten hebben, bieden ze wel interessante kansen voor bedrijven en beleggers in zeer uiteenlopende sectoren. Nieuwe ontwikkelingen, waaronder regionale specialisatie, een sterke groei van de middenklasse en de toenemende handel tussen groeimarkten onderling zullen de groei verder aanjagen en leveren geweldige voordelen op voor de bedrijven die in deze markten investeren.”

Groei door toenemende middenklasse
De middenklasse in veel opkomende economieën groeit en daardoor neemt de vraag naar consumentenproducten toe. Verwacht wordt dat de consumptie in de groeimarkten gemiddeld ruim twee keer zo snel zal groeien als in de VS, en in China zelfs vier keer zo snel. Zo zal het aantal Chinese huishoudens met een reëel besteedbaar inkomen tussen 30.000 en 50.000 dollar stijgen van 1,6 miljoen in 2010 tot een geschatte 26 miljoen in 2020.

Eurozone beperkt groeimarkten
De aanhoudende onzekerheid in de eurozone heeft niet alleen gevolgen voor de Europese groeimarkten, maar ook voor niet-Europese markten die financiële relaties en handelsbetrekkingen onderhouden met de eurozone. De matige vooruitzichten laten bijvoorbeeld hun sporen na in Afrikaanse groeimarkten zoals Zuid-Afrika, Egypte en Ghana, waar ruim 30% van de export voor de eurozone is bestemd. De crisis in de eurozone en hernieuwde volatiliteit op de financiële markten heeft grote gevolgen voor de groei in uiteenlopende delen van de wereld – van Zuid-Afrika tot Hongkong en Chili – waar de kapitaalmarkten een belangrijke groeimotor zijn.

Dalende inflatie dit jaar
Tot halverwege vorig jaar liep de inflatie in de meeste groeimarkten behoorlijk op. Door het afnemende effect van hoge olie- en grondstoffenprijzen daalt de inflatie nu. Ook de wereldwijde economische vertraging en het effect van de verkrapping op de kredietmarkt na eerdere rentestijgingen hebben de inflatiedruk doen afnemen. Volgens het rapport zal de inflatie in de groeimarkten dalen van bijna 6% vorig jaar tot een gematigde 4,8% dit jaar. Enkele groeimarkten echter, met name Turkije, Nigeria en Argentinië, blijven vooralsnog kampen met stijgende inflatiecijfers en ook in India, Vietnam en Egypte blijft de inflatie onrustbarend hoog. Dit beperkt de mogelijkheden die deze landen hebben om de rente te verlagen of de economie met extra overheidsuitgaven te stimuleren.

Nieuws

Meer nieuws over