Capgemini: Innovatiemanagement te veel top-down

11 april 2012 Consultancy.nl

Innovatiemanagement neemt wereldwijd bij steeds meer bedrijven een belangrijke plaats in. Toch is er veel ruimte voor bedrijven om hun innovatiemanagement flink te verbeteren. Belangrijke verbeterpunten zijn het betrekken van medewerkers, het doorvoeren van een doeltreffende organisatiestructuur en het aanstellen van een innovatiemanager. Dit blijkt uit de internationale Innovation Leadership Study uitgevoerd door Capgemini Consulting en IESE Business School. Nederland staat op het gebied van innovatiemanagement in de middenmoot.

Het onderzoek keek naar strategieën die organisaties over de hele wereld hanteren met betrekking tot hun innovatiemanagement. De analyse is gebaseerd op een enquête onder 260 wereldwijde innovatiemanagers en 25 diepte-interviews met innovatieleiders.

Functie innovatiemanager wordt populairder
43 procent van de respondenten geeft aan een formele innovatiemanager te hebben die richting geeft aan het innovatieproces en daar verantwoording over aflegt. Vorig jaar was dat nog maar 33 procent. De opkomst van de Chief Innovation Officer geeft aan dat innovatiesturing een topprioriteit wordt voor organisaties over de hele wereld. Desondanks heeft de meerderheid van de bedrijven (58 procent) nog steeds geen expliciete innovatiestrategie ingevoerd. De meeste bedrijven worden beschouwd als ‘innovation laggards’ (38 procent); slechts 7 procent valt in de categorie ‘innovation leaders’.

Download het rapport: Innovation Leadership Study


Nederland: in de middenmoot
In Nederland zijn deze percentages respectievelijk 28 procent voor de ‘innovation laggards’ en 5 procent voor de ‘innovation leaders’. Hieruit blijkt dat innovatie in Nederland meer tot het middengebied behoort (dus niet erg succesvol maar ook niet onsuccesvol). Over het algemeen wordt er sporadisch innovatieleiderschap getoond in Nederland. Organisaties en hun management zijn er met name op gericht om op korte termijn resultaten te halen, gebaseerd op van tevoren afgesproken financiële doelstellingen (KPI’s). Bij multinationals is wel een toename zichtbaar van het aantal Chief Innovation Officers (CIO’s). Dit heeft echter nog geen direct effect op de innovatieprestaties: juist omdat de KPI’s niet of nauwelijks op innovatie gericht zijn.

Organisatiestructuur
Uit het onderzoek dat innovatie binnen organisaties te lijden heeft onder de beperkte organisatiestrategieën om die innovatie te sturen. Slechts 30 procent van de respondenten zegt een doeltreffende organisatiestructuur te hebben om innovatie te sturen. Minder dan een kwart (24 procent) vindt dat het innovatieproces in hun bedrijf goed wordt gecoördineerd. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het ontbreken van een formele organisatiestructuur voor innovatie (45 procent), een goed gedefinieerde structuur voor de sturing (45 procent), of aan een gebrek aan duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor innovatie (40 procent). Daarnaast noemt 39 procent van de respondenten ook het gebrek aan een doeltreffend besluitvormingsproces rond innovatie.

Innovatiestrategie met name top-down
Het onderzoek geeft verder aan dat de innovatiestrategie vooral ‘top-down’ wordt aangestuurd. Bij slechts 11 procent van de respondenten worden de medewerkers nadrukkelijk betrokken in het uitwerken van die strategie. De meeste respondenten (30 procent) geven aan dat innovatie wordt aangestuurd door een combinatie van senior management, hoofden van businessunits en interne innovatiedeskundigen. De belangrijkste bron voor een innovatiecultuur is nog altijd de CEO (69 procent). Hieruit blijkt de noodzaak om de innovatiestrategie meer ‘bottom-up’ te benaderen, met aandacht voor de medewerkers als voornaamste bron van concurrentievoordeel. Zo kan ervoor worden gezorgd dat alle standpunten in overweging worden genomen.

Nieuws

Meer nieuws over