CINOP en Hogeschool Utrecht zetten zich in voor laaggecijferdheid

03 maart 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau CINOP en de Hogeschool Utrecht hebben hun krachten gebundeld om de laaggecijferdheid in Nederland te verminderen.

Ons land telt ongeveer 2,5 miljoen inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Deze mensen worden doorgaans betiteld als laaggeletterd. Maar dat geeft een vertekend beeld van de problematiek, vertelt Annemarie Groot, werkzaam bij CINOP, een onderwijskundig advies- en onderzoeksbureau. 

“Het is in Nederland gebruikelijk om mensen die moeite hebben met taal en rekenen laaggeletterd te noemen. Dat verwijst echter alleen naar het feit dat ze moeite hebben met taal, terwijl vaardig omgaan met informatiebronnen en nieuwe vormen van communicatie zowel geletterdheid als gecijferdheid vergt.” 

CINOP en Hogeschool Utrecht zetten zich in voor laaggecijferdheid

Anders gezegd: er is op dit moment te weinig aandacht voor mensen die moeite hebben met cijfers. En daar willen de Hogeschool Utrecht (HU) en CINOP wat aan doen. Vooral omdat onderzoek aantoont dat laaggecijferheid een groter probleem is in Nederland dan laaggeletterdheid, aldus de Algemene Rekenkamer (2016).

De HU en CINOP startten enige tijd geleden met een gezamenlijk project om de laaggecijferheid in ons land onder de aandacht te brengen. Daarnaast heeft het initiatief ook als doel om meer laaggecijferden te bereiken en hen betere ontwikkelmogelijkheden aan te bieden, zodat ze zelfstandiger worden op het gebied van cijfers.

“Gecijferdheid vergt een brede aanpak”, vertelt Kees Hoogland, werkzaam als onderzoeker aan de HU. “Bij veel volwassenen die moeite hebben met cijfers is er sprake van rekenangst of negatieve associaties met het schoolse rekenen. Zij zijn niet geholpen met een standaardrekenles, maar ontwikkelen hun gecijferdheid in concrete, functionele situaties.” 

Groot tekort aan kennis

De experts van HU en CINOP zullen zich ook gaan bezighouden met onderzoek naar laaggecijferdheid. “Er is namelijk een groot tekort aan kennis”, zegt Hoogland. “Veel huidige initiatieven, experimenten en onderzoek naar basisvaardigheden van volwassenen zijn gericht op het versterken van geletterdheid en niet op het verbeteren van gecijferdheid.”

Daarom moet volgens Hoogland onderzoek worden gedaan naar de grondslagen van gecijferheid. “Ook moet toegepaste kennis worden gegenereerd over hoe interventies op het gebied van gecijferdheid kunnen bijdragen aan het beter toerusten van volwassenen om volwaardig te kunnen participeren in de hedendaagse gecijferde samenleving.”