Nederlandse hypotheekmarkt voor koopwoningen boekt recordjaar

10 februari 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Nederlandse hypotheekmarkt kijkt op verschillende fronten terug op een recordjaar. Ondanks de hoge prijzen en krappe woningmarkt werden meer dan een half miljoen hypotheken afgesloten. Daarmee is de totale hypotheekomzet voor het eerst door de grens van 150 miljard gebroken.

Dit blijkt uit onderzoek van IG&H, een adviesbureau dat elk kwartaal de ontwikkelingen binnen het hypotheeklandschap in kaart brengt. De belangrijkste bevinden uit het jaaroverzicht voor 2021:

Hoeveel hypotheken zijn afgesloten in 2021?

Vorig jaar zijn in totaal ruim 515.000 hypotheken verstrekt, een groei van 8,2% ten opzichte van 2020 en het hoogste aantal sinds 2007. Doorstromers zijn goed voor het grootste gedeelte van de hypotheken.

Aantal hypotheken per type sluiter

Wat is de gemiddelde hypotheeksom?

De gemiddelde afgesloten hypotheek had een waarde van €363.000 (exclusief losse overbruggingshypotheken). Ter vergelijking: in 2013 lag dit bedrag onder de €210.000 en in 2018 rond de €300.000.

Omdat de gemiddelde woningwaarde uitkwam op €431.000 moesten het veel kopers eigen geld inleggen, bijvoorbeeld in de vorm van spaargeld of overwaarde op een bestaande woning.

Volgens gegevens van makelaarsvereniging NVM wordt vandaag de dag 80% van de koopwoningen boven de vraagprijs verkocht. Bij één op de drie huizen wordt zelfs meer dan €50.000 extra neergeteld.

Gemiddelde hypotheeksom

Hoe groot is de markt?

Door de toename in zowel het aantal afgesloten hypotheken als de gemiddelde waarde daarvan is de totale hypotheekomzet sterk gestegen: met 17% ten opzichte van 2020 naar een nieuwe recordhoogte van €163 miljard.

De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van maar liefst 36,5% bij starters, waarmee zij goed waren voor een hypotheekomzet van €33 miljard. Daarnaast is er wederom een sterke groei in de over- en bijsluiters (27,1%). Bij de groep doorstromers is de kleinste groei waargenomen, namelijk 7,3%.

Hypotheekmarktontwikkeling

Wie zijn de grootste hypotheekaanbieders?

De drie grootbanken Rabobank, ING en ABN Amro zijn nog steeds de drie grootste hypotheekaanbieders van ons land. Regiepartijen zijn goed voor circa een vijfde van de markt, en verzekeraars hebben rond de 14% in handen.

Ontwikkeingen aanbiederscategorieen

Voor 2022 verwachten de onderzoekers van IG&H dat de markt verhit zal blijven. Het bureau sluit zich hiermee aan bij verschillende vergelijkbare prognoses van hypotheekverstrekkers en onafhankelijke onderzoeksinstituten.

Zo stelde ABN Amro in de Woningmarktmonitor 2022 dat de prijzen dit jaar met 12,5% zullen toenemen en het jaar daarop met 5%.