Kwart meervleermuizen in Friesland dreigt dakloos te worden

11 februari 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Ongeveer 25% van de meervleermuizen in Friesland dreigt dakloos te gaan worden. Dat blijkt uit onderzoek van ecologisch adviesbureau John Melis Ecologie (JMC).

Het Parijse klimaatakkoord heeft als belangrijkste doel de wereldwijde klimaatverandering te beperken. Je zou zeggen dat naast de mensheid ook het dierenrijk gebaat is bij het verwezenlijken van die doelstelling. Want als de opwarming van de aarde wordt afgeremd blijft bijvoorbeeld het poolijs intact, waardoor ijsberen daar kunnen blijven leven. 

Ondanks alle goede bedoelingen, worden sommige dieren juist aardig gehinderd door de energietransitie. Een bekend voorbeeld zijn de vele vogels die tegen windmolens aanvliegen en dat met de dood moeten bekopen. Een minder bekend slachtoffer is de zogeheten meervleermuis.

Voor 25% van Friese meervleermuizen dreigt dakloosheid

In de provincie Friesland gaat deze vleermuissoort gebukt onder onze verduurzamingsinspanningen, zo blijkt uit een studie van JMC, een consultancybureau dat klanten adviseert over ecologische vraagstukken. 

Meervleermuizen leven bij voorkeur in een waterrijk laagland. Het vlakke, uitgestrekte Friesland is met zijn meren en sloten dan ook een populaire verblijfplaats voor deze beestjes. Overdag verblijven de meervleermuizen veelal in spouwmuren van gebouwen. Daar zijn ook de kraamkolonies te vinden, die een omvang kunnen hebben van wel 750 dieren.

Het probleem is echter dat spouwmuren in toenemende mate worden opgevuld met isolatiemateriaal. Zo bespaart de mens een hoop energie, maar daar koopt de meervleermuis maar weinig voor.

Al met al een problematische situatie, zegt John Melis, oprichter van JMC, tegen Omroep Friesland. “Met de meervleermuis gaat het in Friesland minder dan in de rest van Nederland. En dat is jammer, want Friesland is een belangrijke provincie voor de meervleermuis. Hier zijn namelijk de meeste verblijven ontdekt. Als het dus hier slecht gaat met deze diersoort, dan heeft dat grote gevolgen voor de Nederlandse populatie.” 

Op dit moment dreigt ongeveer een kwart van de Friese meervleermuizen dakloos te worden. Volgens Melis kan dat betrekkelijk eenvoudig voorkomen worden door de natuur een handje te helpen. Bijvoorbeeld door nieuwe verblijfplaatsen te bouwen voor meervleermuizen als deze worden ontdekt in spouwmuren die geïsoleerd zullen worden.

“Ik hoop op dat op niet al te lange termijn wat budget beschikbaar komt vanuit de overheid”, zegt Melis in een uitzending van radio Friesland. “Met dat geld kunnen mensen die problemen hebben met meervleermuizen, die soms heel makkelijk op te lossen zijn, worden geholpen. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn naar mijn idee.”