Werken bij gzicht: Anouk Engelgeer, Demi Brouwer en Meggie Derks

27 januari 2022 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Anouk Engelgeer, Demi Brouwer en Meggie Derks zijn inmiddels enkele maanden werkzaam bij gzicht. De drie jonge consultants vertellen over hun start in de consultancy, hun opdrachten en wat hen trekt aan het adviesbureau.

Alle drie de adviseurs hebben heel bewust gekozen voor het adviesbureau uit Ede, dat organisaties in de zorg, het onderwijs en de overheid helpt met verandertrajecten en het oplossen van complexe vraagstukken. Sinds de oprichting in 2014 is gzicht uitgegroeid tot een team van ongeveer 25 consultants.

Demi Brouwer rondde hiervoor een master in Public Governance af en was op zoek naar een functie met veel afwisseling, waarin ze zich continu kon blijven ontwikkelen. “Daarnaast vond ik het belangrijk om in een leuk en betrokken team te gaan werken”, legt ze uit. Via LinkedIn kwam Demi voor het eerst in aanraking met gzicht en werd ze “meteen enthousiast”.

Werken bij gzicht: Anouk Engelgeer, Demi Brouwer en Meggie Derks

“Het persoonlijke gevoel dat gzicht uitstraalt sprak me echt aan. Nu ik er een aantal maanden werk kan ik dit alleen maar bevestigen! Zelfs tijdens corona blijven we als collega’s goed met elkaar in verbinding.”

Voor Meggie Derks was het niet vanzelfsprekend om in de adviesbranche te belanden, zo vertelt ze: “Tijdens mijn studie had ik nooit echt voorzien dat ik voor het vak van adviseur zou kiezen.”

Via haar collega Judith Uijttewaal kwam Meggie in contact met gzicht. “Haar verhaal sprak me zo aan dat ik heb gesolliciteerd. De gesprekken die ik had op kantoor voelden voor mij heel natuurlijk. Ik had het idee dat deze collega’s écht wilden weten wie ik was, wat ik belangrijk vond en waarom ik graag bij gzicht wilde werken.”

Wat ook bijdroeg aan haar keuze voor gzicht is dat het team bestaat uit mensen met veel verschillende achtergronden en expertises, die wel samen  naar hetzelfde doel toewerken. “Omdat het een kleine organisatie is voelt het echt als een team, waarin veel ruimte is om je als persoon te ontwikkelen. In de gesprekken kwamen deze punten sterk naar voren, waardoor de keuze voor mij snel gemaakt was!”

Ook voor Anouk Engelgeer was de keuze voor gzicht al gauw gemaakt. Na het afronden van haar master Healthcare Policy, Innovation & Management aan Maastricht University ging ze op zoek naar een passende vervolgstap. “Ik keek hierbij zowel naar traineeships als juniorfuncties of mogelijk leuke stages, en was hierbij vooral geïnteresseerd in vraagstukken met een financiële insteek.”

Haar zoektocht via Linkedin bracht haar uiteindelijk bij gzicht, waar ze zich direct thuis voelde, zo blikt ze terug. “Tijdens mijn eerste kennismaking bij gzicht ervoer ik meteen een gevoel van openheid. Er werd gevraagd naar wat ik wilde doen, waar ik goed in ben en dat waarin ik graag nog zou willen groeien. Dit gaf mij veel enthousiasme en heeft geleid tot mijn keuze voor gzicht.”

Impact in de zorg

Inmiddels zijn de drie jonge consultants volop bezig met uiteenlopende en impactvolle projecten in de zorg. Demi vertelt: “Momenteel werk ik aan allerlei uiteenlopende opdrachten. Voor een zorginstelling zijn we bezig met het opstellen van een kostprijsmodel, waarmee we inzicht verkrijgen in afdelingen die er financieel goed en minder goed voor staan. Aan de hand van de kwantitatieve analyse én de gesprekken die we met managers voeren, kijken we hoe deze afdelingen van elkaar kunnen leren.”

Daarnaast werkt ze aan een project waarbij gemeentes gezamenlijk Wmo-zorg inkopen. “Dit project is veel meer op projectmanagement en processen gericht”, aldus Demi.

Meggie zet zich momenteel in voor “twee leuke, uitdagende opdrachten”. Bij één opdracht ondersteunt ze samen met een aantal collega’s een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

“Een deel van de cliënten van deze organisatie woont in kleinschalige wooninitiatieven die bekostigd worden via een persoonsgebonden budget. Binnen de zorgorganisatie ontbrak kennis en expertise op het gebied van pgb. Daarom helpen wij hen met het beantwoorden van vragen rondom pgb en werken we samen aan het zo toekomstbestendig mogelijk inrichten van de woonlocaties.”

Daarnaast is Meggie betrokken bij een opdracht voor een grote jeugdhulporganisatie, die onlangs is gefuseerd vanuit drie organisaties. Per januari gaat de hele organisatie werken met één nieuw elektronisch patiëntdossier, wat inhoudt dat alle cliënten overgezet gaan worden en alle collega’s moeten gaan werken met een nieuw systeem.

“Hier werk ik op de zorgadministratie, waarbij ik deels een uitvoerende rol vervul om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De kennis die ik hier opdoe ga ik ook gebruiken om de processen rondom de ZA in het nieuwe systeem in kaart te brengen en te optimaliseren.”

En ook Anouk werkt aan meerdere opdrachten. Ze is ongeveer één dag per week bezig met een businesscase voor één van de Groninger Zorgakkoord-initiatieven. Het Groninger Zorgakkoord is een afspraak tussen 17 partijen die de toekomst van de zorg in het aardbevingsgebied willen verbeteren. “Ik mag hiervoor samen met mijn team onder andere een meerjarenmodel en een financieringsmemorandum opstellen.”

Daarnaast werkt ze zo’n drie tot vier dagen voor Zonnehuisgroep Amstelland, een ouderenorganisatie die zowel intramurale als extramurale zorg levert. “Ik zet me in op de klantadministratie in een erg leuk team van collega’s. Daarnaast houd ik mij bezig met een stukje planning en control.”

Zéér leerzaam, maar ook erg gezellig

Alle drie de consultants kijken meer dan tevreden terug op hun start bij het adviesbureau. Demi noemt drie belangrijke punten die haar aan haar onboardingtijd zijn bijgebleven: “Veel afwisseling, leuke collega’s en vooral ook veel plezier.” Ook wijst ze op de continue professionele ontwikkeling binnen het bureau, “waardoor je er goed achter komt wat je echt leuk vind om te doen”.

Tot slot waardeert ze de “intensieve samenwerking met haar collega’s” en het feit dat ze bij allerlei organisaties een kijkje kan nemen.

Meggie heeft haar eerste twee maanden bij gzicht ervaren als “zéér leerzaam, maar ook erg gezellig!”, zo vertelt ze. “Ik werd heel warm ontvangen door al mijn collega’s en had al best snel het idee dat ik mijn plekje binnen team gzicht wel had gevonden. Iedereen is heel geïnteresseerd in wie ik ben als persoon en wat mijn ambities zijn. Leuk ook om te zien en te voelen dat mijn collega’s verbondenheid met elkaar net zo belangrijk vinden als ik.”

In de beginperiode heeft de jonge adviseur vooral veel collega’s bijgestaan in hun opdrachten, wat haar een “mooie inkijk in de verschillende opdrachten van gzicht” heeft gegeven. “Ook hier vond ik het mooi om te zien dat die verbondenheid ook weer terugkomt in het contact met de klant. Al met al heb ik mijn eerste periode dus super positief ervaren en heb ik heel veel zin in de periode die gaat komen!”

Anouk moest in haar eerste maanden bij het bureau “best even wennen aan het zogenoemde ‘werkende leven’”, zo geeft ze aan. “Structuur vinden door de dagen heen, nieuwe mensen leren kennen en jezelf de inhoud eigen maken is toch best een uitdaging wanneer je net van de studie komt.”

Bij haar start werd Anouk direct gekoppeld aan een buddy. “Een wekelijks belmomentje om de gang van zaken te bespreken in alle vertrouwelijkheid en rust ervaar ik nog steeds als super behulpzaam. Ik heb de afgelopen maanden al ontzettend veel op de werkvloer mogen leren, zowel op inhoud als communicatie.”

Wat haar tijdens haar onboardingtijd vooral aansprak waren de “openheid en interesse”, die ze op de werkvloer vanaf het begin heeft mogen ervaren. “Collega’s zijn oprecht geïnteresseerd in elkaar en ook in het klantencontact heb ik deze interesse en openheid al mogen ervaren. Er wordt geluisterd naar de mensen in de organisatie om erachter te komen wie zij zijn en welke manier van werken hier het beste bij past.”