David van Wesel, Shermin Amiri en Tim van Kleef naar RadarAdvies

02 februari 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

RadarAdvies heeft zijn team versterkt met drie nieuwe adviseurs. David van Wesel wordt onderdeel van het team Jeugd, terwijl Shermin Amiri en Tim van Kleef zich voegen bij het team Participatie.

Shermin Amiri is specialist op het gebied van integratie en statushouders, niet alleen op maatschappelijk en juridisch gebied, maar ook als ervaringsdeskundige. Opgeleid tot jurist in Iran heeft Amiri ondertussen een stevige plek in de Nederlandse samenleving verworven.

“Ik ben altijd op zoek geweest naar posities waar ik mijn invloed, gedrevenheid, expertise en kennis kan gebruiken om bij te dragen aan betere wereld voor iedereen”, legt hij uit.

David van Wesel, Shermin Amiri en Tim van Kleef naar RadarAdvies

Amiri studeerde sociaal juridische dienstverlening en volgde verschillende leiderschapsprogramma’s. Hij groeide door tot senior teamleider asiel en integratie bij Vluchtelingenwerk Nederland.

De afgelopen jaren was hij actief als coach, adviseur en projectleider bij verschillende nieuwkomersinitiatieven en organisaties, waaronder tot voor kort bij de gemeente Rotterdam als coach van zowel nieuwkomers als medewerkers rondom integratie en de nieuwe Inburgeringswet. Daarnaast is hij als adviseur Inclusie werkzaam binnen het Persian Dutch Network in Amsterdam en is hij actief in het landelijk bestuur van D66 en de Adviesraad COA.

Bij RadarAdvies volgde Amiri vorig jaar de online workshop inclusie. “Het creëren van een inclusieve samenleving is de drijfveer achter alles wat ik doe. In de afgelopen jaren heb ik de kans gehad om verschillende organisaties van binnenuit te leren kennen. Dat heeft me bijzondere inzichten opgeleverd in de vraagstukken waarmee mensen, bestuurders, beleidsmakers en de uitvoerders worstelen. Inclusiviteit kan in mijn optiek antwoord geven op moeilijke vraagstukken in het sociaal domein. Daar zet ik me graag voor in!”

David van Wesel heeft al uiteenlopende rollen het sociaal domein mogen vervullen. Zijn stijl kenmerkt zich door het voortdurend blijven zoeken van de verbinding. “Soms lijkt het of ideeën en visies van mensen ver uit elkaar liggen, maar als je in gesprek gaat, kom ik meestal tot de conclusie dat het eigenlijk vrij simpel is om mensen bij elkaar te brengen.”

Van Wesel studeerde zowel geschiedenis als sociale filosofie aan de VU. Zijn loopbaan begon bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Daarna volgden er functies in het domein jeugd, veelal als projectleider.

In Diemen coördineerde hij het Jongerenwerk, werd manager van de Diemense welzijnsstichting en in Haarlem was hij beleidsmedewerker diversiteit en eenzaamheid. Naast zijn werk, richtte hij Jongeren in Bedrijf op. Hier bracht hij bedrijven zoals de NS met elkaar in gesprek over hoe het is om met laagopgeleide jongeren te werken.

RadarAdvies beschrijft Van Wesel als “een verbinder pur sang”, wat hem, samen met zijn ervaring, “een ideale match maakt voor ons bureau”. Via uiteenlopende opdrachten door de jaren heen “leerde hij de adviseurs van RadarAdvies kennen als oprecht betrokken en eigenzinnig waar het gaat om het werken aan duurzame oplossingen”, geeft RadarAdvies aan.

Van Wesel: “Het gaat mij niet alleen om het verbeteren van beleid. Het gaat om de effectieve oplossing in de praktijk: hoe krijg je echt iets voor elkaar. Daarvoor zet ik soms graag de theorie eerst even aan de kant en breng ik eerst de praktijk ter sprake.”

Tim van Kleef heeft uiteenlopende ervaring opgedaan, van bedrijfskundige tot onderzoeker, van documentairemaker tot marketeer en van projectmanager tot coach. Van Kleef heeft de halve wereld gezien. Zo werkte hij eerder in Ghana en Panama, en kiest nu bewust voor het adviseurschap in Nederland.

“Bij RadarAdvies heb ik een plek gevonden waar ik kan werken gedreven door mijn intrinsieke motivatie: zoveel als mogelijk met mijn kennis en kunde een positieve bijdrage leveren aan daar waar het beter kan in onze samenleving”, geeft hij aan.

Van Kleef studeerde business information management aan de Erasmus Universiteit, bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit (met een specialisatie in ontwikkelingsstudies) en bracht een semester door aan de University of Cape Town. De afgelopen jaren was hij onder andere werkzaam bij de Rainforest Alliance en bij het digitale agentschap Nubis.

Als vrijwilliger is hij bovendien coach van maatschappelijk kwetsbare jongeren en helpt hij statushouders hun weg in Nederland te vinden.

Bij RadarAdvies kijkt de kersverse adviseur vooral uit naar het doen van opdrachten voor verschillende vraagstukken in combinatie met zijn bedrijfskundige en mensgerichte blik. “Ik wil niet vastzitten in meerjarenplannen, maar mensen in positieve beweging krijgen om het samen op te lossen. Dit inhoudelijk sterke bureau is precies waar ik nu wil zijn.”