Consumenten verwachten meer circulaire focus van bedrijven

17 oktober 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zeven van de tien consumenten willen graag winkelen bij circulaire bedrijven. Daarbij verwachten ze meer circulaire vooruitgang van producenten en retailers, blijkt uit nieuw onderzoek van Capgemini.

De onderzoekers ondervroegen meer dan 8.000 consumenten van over de hele wereld. Daaruit komt naar voren dat veel consumenten staan te springen om circulaire producten de voorkeur te geven boven niet-circulaire producten. 

De meerderheid van de respondenten geeft aan hiermee een bijdrage te willen leveren aan een duurzamere wereld. Opvallend is dat in sommige landen meer dan de helft van de ondervraagden aangeeft alleen producten te kopen van merken die zich sterk inzetten voor een duurzamere wereld.

Percentage of respondents who are interested in taking the following actions

Circulaire producten zijn producten die zijn gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare materialen. In een circulaire economie worden eindige grondstofvoorraden niet uitgeput, onder andere doordat binnen zo’n systeem reststoffen in hun geheel opnieuw worden ingezet.

Consumenten dragen bij aan een circulaire economie door enkel deze hernieuwbare producten te kopen en/of producten voor een lange tijd in gebruik te houden door effectief onderhoud en reparatie. Op deze manieren ontstaat er betrekkelijk weinig afval.

Voor bedrijven behelst het omarmen van een circulair model onder meer het ontwikkelen van producten en bedrijfsmodellen die verspilling elimineren door hun ontwerp. Het verminderen van het gebruik van grondstoffen en een uitgebreid recyclebeleid zijn ook een vereiste om circulair te worden.

Consumer awareness is translating to increasing spending on companies focused on circular practices

Volgens de onderzoekers van Capgemini is de duurzaamheidsdrang zo groot dat bedrijven er niet omheen kunnen om (geleidelijk) de transitie naar circulaire principes te maken. “Consumenten verschuiven hun bestedingen steeds meer naar bedrijven die aan circulariteit doen.”

“Willen bedrijven niet failliet gaat binnen afzienbare tijd, dan zullen ze circulaire economiemodellen moeten toepassen om aan de vraag van de consument te voldoen. En om toekomstige risico’s in de toeleveringsketen te beperken”, aldus de auteurs.

Obstakels

Ondanks de noodzaak, zijn consumenten van mening dat de transitie “te langzaam” gaat. De schuld daarvan leggen ze vooral neer bij bedrijven, die “te weinig doen om hun duurzame prestaties te bevorderen”, te weinig circulaire producten op de markt brengen en consumenten onvoldoende ondersteunen met de juiste informatie.

Percentage of consumers who said they dont thing organizations are doing enough to reduce , reuse, and recycle waste - by sector

Zo zegt 60% van de consumenten dat organisaties te weinig informatie aanleveren over hun duurzaamheidsniveau en dat van hun producten, waardoor ze niet kunnen bepalen of bedrijven daadwerkelijk circulair zijn. Verder zegt 55% van de ondervraagden dat bedrijven te hoge rekeningen vragen voor reparaties, wat een belemmering vormt voor de circulariteit.