Kleine meerderheid raadsleden tevreden over salaris

07 december 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Meer dan vier op de tien Nederlandse gemeenteraadsleden vinden dat ze onvoldoende betaald krijgen voor hun taken. Dat is een van de conclusies uit een onderzoeksrapport van Daadkracht.

Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat, wat min of meer inhoudt dat ons land voor het overgrote deel wordt geleid door politici in Den Haag, terwijl enkele bevoegdheden zijn overgedragen aan andere overheidsorganen.

Denk hierbij onder andere aan gemeenten. Deze bepalen binnen hun grenzen bijvoorbeeld de hoogte van de parkeertarieven, de openingstijden van winkels, op welke manier afval wordt verwerkt en sinds 2015 ook hoe invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de Participatiewet

Tevredenheid over vergoeding naar jaar

Omdat het parlement in de hofstad verreweg het merendeel van de beslissingen maakt, is het gemeenteraadslidmaatschap een deeltijdfunctie. De hoogte van de vergoeding die een raadslid voor zijn of haar werkzaamheden krijgt hangt af van de hoeveelheid inwoners van de gemeente. 

Zo krijgt een raadslid van een gemeente met maximaal 8.000 inwoners een maandelijkse vergoeding van €1.047. Een raadslid van een gemeente waar tussen de 60.000 en de 100.000 mensen wonen ontvangt maandelijks €1.594. En een raadslid van een gemeente met minimaal 375.000 inwoners mag rekenen op €2.567 per maand. 

Meer tevreden raadsleden in grotere gemeenten

In 2021 vindt een kleine meerderheid (55,1%) van de Nederlandse gemeenteraadsleden de hoogte van zijn of haar vergoeding in orde, aldus de onderzoekers. Bijna 43% van de gemeenteraadsleden laat echter weten dat de vergoeding voor hun werkzaamheden niet volstaat.

Tevredenheid over vergoeding naar gemeentegrootte

Wat verder opvalt in het onderzoeksrapport van adviesbureau Daadkracht is de samenhang tussen de grootte van de gemeente en het percentage raadsleden dat tevreden is over de vergoeding die ze ontvangen. 

Zo vindt 53,6% van de raadsleden van gemeenten met minder dan 40.000 inwoners dat hun vergoeding volstaat, bij gemeenten waar 60.001 tot 100.000 wonen is 57,7% van de raadsleden tevreden over de vergoeding, terwijl het bij gemeenten met 150.001 tot 375.000 inwoners om bijna 65% gaat.

Deels verklaarbaar

Tot op zekere hoogte is deze samenhang verklaarbaar. Volgens het onderzoek besteden raadsleden van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners ongeveer 15,7 uur per week aan hun raadswerk. En daar ontvangen ze per maand €1.047 voor als hun gemeente minder dan 40.000 inwoners telt, en €1.362 als hun gemeente meer dan 40.000 inwoners telt. Dus gemiddeld genomen (ongeveer) €1.205 per maand. 

Wat ook naar voren komt in het onderzoek is dat raadsleden van gemeenten waar minimaal 150.000 en maximaal 375.000 mensen wonen per week 21,6 uur bezig zijn met hun politieke werkzaamheden. En daar ontvangen ze per maand €2.109 voor.

Omgerekend is een raadslid van een gemeente met minder van 50.000 inwoners gemiddeld genomen 26% minder tijd kwijt met zijn of haar raadswerk dan een raadslid van een gemeente waar minimaal 150.000 en maximaal 375.000 mensen wonen.

En dat terwijl een raadslid van een Nederlandse gemeente met minder dan 50.000 inwoners gemiddeld genomen 42% minder verdient dan raadsleden van gemeenten waar minimaal 150.000 en maximaal 375.000 mensen wonen. 

Dit verschil van circa zestien procentpunt – tussen het aantal werkuren en bijbehorende vergoeding – verklaart mogelijk (deels) waarom in grotere Nederlandse gemeenten gemiddeld genomen meer raadsleden tevreden zijn over de hoogte van hun salaris.