Directie van agrarisch adviesbureau voor de rechter

16 november 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Vier directeuren van Bergs Advies stonden eerder deze maand voor de rechter. Reden: het Openbare Ministerie verdenkt het consultancybureau van betrokkenheid bij grootschalige mestfraude. 

Eind 2017 publiceerden journalisten van NRC Handelsblad een vernietigend artikel waarin ze de maffiapraktijken binnen de mestwereld blootlegden. Naast boeren, transporteurs en boekhouders, was ook een agrarisch consultancybureau uit Limburg betrokken bij deze grootschalige fraudezaak. 

Het ging om Bergs Advies uit Heythuysen, een bureau dat vele honderden melkvee-, varkens- en kippenbedrijven ondersteunde. Of liever gezegd, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM), hielpen de specialisten van Bergs Advies hun klanten om de geldende mestwetgeving te ontduiken – wat zelfsprekend strafbaar is.

Directie agrarisch adviesbureau voor de rechter

Deze maand stonden de vier directeuren van het bedrijf voor de rechter. Ze worden door het OM in het bijzonder verdacht van valsheid in geschrifte en van het vormen van een criminele organisatie. Na enkele uren werd de rechtszitting uitgesteld voor onbepaalde tijd. Het OM dient namelijk eerst aanvullende informatie aan te leveren. 

Gegoocheld met cijfers

Bergs Advies was volgens het NRC in zekere zin de organisator van de mestfraude. Zo voerde het adviesbureau de mestboekhouding uit van vele honderden organisaties en daarnaast bracht het consultancybedrijf transporteurs en verwerkers met elkaar in contact.

Ook adviseerde het bureau boeren over de hoeveelheid fosfaten en stikstof die ze moesten afvoeren, wat volgens het OM vooral neerkwam op goochelen met cijfers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van de hoeveelheid grond om zo als boer meer mest te kunnen uitrijden, terwijl in de papieren werkelijkheid alles in orde lijkt.

Grootschalig probleem

De meeste opdrachtgevers van Bergs Advies komen uit de Peel – de regio waar volgens cijfers van het CBS per vierkante kilometer het meeste mest wordt geproduceerd van heel Nederland. Bij elkaar opgeteld bezit deze klantenkring maar liefst 25% van alle Nederlandse kippen en varkens; circa 28 miljoen dieren.

Omgerekend zijn er dus vele miljoenen kilogrammen aan mest tegen de regels in uitgereden over ons grondgebied. En dat heeft gevolgen voor de volksgezondheid. Zo raakt door te veel mest de grond, de lucht en het water vervuild.