De meerwaarde van projectmanagement bij Europese aanbestedingen

12 oktober 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De publieke sector is een van de grootste inkopende entiteiten in Nederland, met een jaarlijks inkoopvolume van circa €73 miljard en naar schatting circa 3.500 inkopers en contractmanagers. Ieder jaar worden weer enkele honderden Europese aanbestedingen uitgevoerd. 

Europese aanbestedingen hebben tot doel marktwerking te creëren. Een gelijk speelveld voor iedereen, waarbij op een eerlijke en transparante wijze een opdracht in de markt wordt gezet en uiteindelijk een leverancier wordt geselecteerd.

Uitgangspunt bij een dergelijk inkoopproces is dat de opdrachtgever krijgt wat hij zoekt en de opdrachtnemer op een eerlijke wijze de opdracht heeft verkregen, waarbij alle inschrijvers inzicht in het gunningsproces en de mogelijkheden tot bezwaar krijgen. Overheden zijn verplicht tot het Europees aanbesteden wanneer een bepaald drempelbedrag overschreden wordt. 

Met aanbestedingen en de daaruit volgende (implementatie/realisatie)projecten met aansluitend beheer zijn veel kosten gemoeid. Het gaat hierbij om zowel transactiekosten voor de leveranciers als maatschappelijke kosten (publieke middelen) voor de opdrachtgevers. Voor beide – markt en overheid – staat veel op het spel. 

De nieuwe aanbestedingswetgeving roept op tot zowel een beperking van de transactiekosten als het (doelmatig) omgaan met de maatschappelijke kosten die verbonden zijn aan dit aanbestedingsproces. Het mislukken van een aanbesteding en/of het daaruit volgende project wordt breed uitgemeten in de pers en kent alleen maar verliezers. 

Christiaan Lomme (Partner bij BluPoint) en Ab Zijlstra (Senior Inkoper bij Alliander) geven op basis van hun ervaringen een betoog, waarin zij handvatten aanreiken voor het creëren van een maatwerkaanpak voor het doorvoeren van een (Europese) aanbesteding. 

Het doel is de gemoeide kosten en risico’s op het mislukken van een aanbesteding zelf te verminderen. Om dit te bereiken wordt er ingegaan op de risico’s die tijdens de aanbestedingsfase ondervangen kunnen worden en die leiden tot het “uit de bocht vliegen” of mislukken van een daaruit volgend project. 

Over Christiaan Lomme

Christiaan Lomme heeft zich in zijn loopbaan van 26 jaar toegelegd op de uitvoering van grote complexe programma’s binnen de telecom- en utilitiessector. Daarbij heeft hij meerdere grote Europese aanbestedingen zowel beantwoord vanuit een opdrachtnemersrol als geleid vanuit een opdrachtgeversrol. Aanbestedingen als ook programma’s in een complexe omgeving zijn zodoende zijn werkgebied.

Over Ab Zijlstra

Ab Zijlstra is al ruim 20 jaar werkzaam als senior inkoper en inkoopadviseur binnen de utilities en overheid en vanuit die hoedanigheid betrokken bij vele Europese en onderhandse aanbestedingen. Hij is werkzaam als senior inkoopadviseur bij netbeheerder Alliander. Daarnaast is hij politiek actief geweest binnen de gemeenten Zaandam en momenteel actief binnen de gemeente Arnhem.