Kruger: Van consultant naar dealmaker bij Alara-Lukagro

30 september 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In mei van dit jaar werd Alara-Lukagro overgenomen door investeringsmaatschappij Ipcom. De transactie was de kroon op de samenwerking tussen Alara-Lukagro en Kruger, waarbij laatstgenoemde de afgelopen twee jaar heeft gefungeerd als financieel adviseur en later als dealmaker van het bedrijf uit Groot-Ammers.

Kruger kwam voor het eerst aan boord in 2019, toen het bedrijf te maken kreeg met een typisch groeivraagstuk. Alara-Lukagro heeft al meer dan vijftig jaar ervaring met het ontwikkelen en produceren van oplossingen voor geluidsbeheersing. Producten omvatten onder andere geluidwerende wanden, deuren en omkastingen voor projecten in binnen- en buitenland.

Door de sterke groei in de vraag naar zijn producten groeide het bedrijf uit zijn voegen. Dit betekende veel voor de onderneming, onder andere op het gebied van organisatie en financieel management. Adviesbureau Kruger werd aan boord gehaald om te helpen bij de professionalisering van de bedrijfsvoering en financiën.

Kruger: Van consultant naar dealmaker bij Alara-Lukagro

Adviseurs van Kruger namen het werkkapitaal en de orderportefeuille onder de loep, en brachten concrete adviezen uit over verbetermogelijkheden. Ook zorgden ze voor een betrouwbare resultaat- en liquiditeitsprognose op maandbasis, waarbij de nieuw verkochte en onderhanden projecten continu gemonitord worden. Op basis hiervan zijn (betaal)afspraken met opdrachtgevers gemaakt en is gecommuniceerd met de bank en kredietverzekeraars.

Ook de risicobeheersing is onder handen genomen. De afgelopen jaren won Alara-Lukagro steeds grotere en complexere projecten, en ook nog eens in het buitenland. Met als gevolg dat risico’s scherper in de gaten moesten worden gehouden, en meer procedures ingericht dienden te worden om de risico’s te beperken.

Enkele maanden later kwam Kruger in beeld voor het volgende strategische vraagstuk. Gezien de sterke groei van de onderneming en de professionalisering die het bedrijf wilde doormaken, ontstond er behoefte aan investering in kennis, opleiding, automatisering en productiemiddelen. Om deze professionaliseringsslag te financieren werd besloten om op zoek te gaan naar een financiële partner.

Dealmaker

De corporate finance-adviseurs van Kruger werden gevraagd het traject te begeleiden. Dit begon met het samenstellen van een (financiële) informatieset voor potentiële kopers, met als volgende stap het voeren van onderhandelingsgesprekken met mogelijke kopers. De Belgische investeerder kwam als belangrijkste kanshebber uit de bus.

Vervolgens is het gehele due dilligence-proces vanuit Kruger gecoördineerd, in nauwe samenwerking met het management van Alara-Lukagro en de betrokken juridisch adviseur (DVDW). Daarna is samen met DVDW gewerkt aan de totstandkoming van de koopovereenkomst en alle bijbehorende documentatie.

Op 20 mei 2021 was het zover: D-day, oftewel de dag waarop de closing werd aangekondigd. Inmiddels maakt Alara-Lukagro deel uit van de portefeuille van Ipcom. André Hameete, de CEO van Alara-Lukagro: “De overname door Ipcom is een verdere stap in de ontwikkeling van Alara-Lukagro. Onze aanwezigheid in Europa wordt versterkt en het biedt de mogelijkheid verder te bouwen aan een sterke organisatie die de wereld telkens een beetje stiller maakt.”

Hameete kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking met Kruger: “De persoonlijke benadering en de heldere uitleg van het proces – dat je hopelijk maar één keer meemaakt – waren een steun in de rug en gaf de rust en het vertrouwen dat nodig is om zo’n traject tot een goed einde te brengen.”