Ilse Lesschen maakt overstap naar inkoopadviestak van Significant

23 september 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Na meer dan vijftien jaar in de publieke sector werkzaam te zijn geweest, heeft Ilse Lesschen nu de overstap gemaakt naar de consultancywereld.

Bij Significant is Lesschen aangesteld als Senior Consultant binnen Significant Synergy, de inkoopadviespraktijk van het advies- en onderzoeksbureau. In haar nieuwe rol zal ze verder werken aan de vraagstukken die als een rode draad door haar loopbaan lopen – het opstellen en uitvoeren van inkoopstrategieën binnen het sociaal domein.

Bij de laatste vijf gemeenteregio’s voor wie ze actief was (Eemland, Zuid-Oost Utrecht, Utrecht-West, Noord-Veluwe en Foodvalley), werkte Lesschen als inkoop- en contractmanager en als beleidsadviseur op verschillende terreinen van het sociaal domein, waaronder jeugd, Wmo (beschermd wonen en maatschappelijke opvang, bemoeizorg en personen met verward gedrag, mantelzorg en vrijwilligersondersteuning), participatie, passend onderwijs en statushouders.

Ilse Lesschen, Significant SynergyVerder fungeerde ze als inkoop-, account- en contractmanager voor stakeholders binnen het landschap, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, (huis)artsen, andere overheidsinstanties zoals de rechtspraak, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en inwoners en heeft ze als kwartiermaker en teamleider lokale teams ingericht en geleid.

Eerder in haar carrière was Lesschen twaalf jaar ook actief voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie en voor de Raad voor de Kinderbescherming, waar ze betrokken was bij verschillende veranderprogramma’s gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorg in ons land.

Over haar nieuwste uitdaging zegt Lesschen: “Mijn drive om te verbinden, samen te werken, maar ook ideeën daadwerkelijk omzetten in concrete acties en het bereiken van succesvolle resultaten deden mij ertoe te besluiten over te stappen naar een adviesbureau. Significant Synergy is een van leidende inkoopadviseurs binnen het publieke domein, dus mijn keuze was snel gemaakt.”

In haar rol gaat Lesschen zich vooral bezighouden met het helpen van klanten bij het stroomlijnen van de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein, met een focus op inkoop, aanbesteden en het aangaan van samenwerkingsverbanden. “Ik wil graag maatschappelijke impact realiseren. Bewegen om te verbinden, niet alleen binnen gemeenteland maar binnen heel het sociaal domein met al haar stakeholders en in nauwe samenwerking en afstemming met de inwoners. De dialoog daarmee aangaan om zo te komen tot oplossingen op maat die effectief en financieel beheersbaar zijn, en naar de best passende samenwerkingsrelaties.”

Ook gaat ze opdrachtgevers begeleiden bij sturingsvraagstukken en financiële uitdagingen (zoals bij financiële taakstellingen, bij het opstellen en realiseren van kostenbesparende en kostenbeheersende maatregelen), het doorontwikkelen van de organisatie en het verbeteren van de processen. “Ik zet graag mijn schouders onder dit alles, daarvoor sta ik gelet op mijn kennis en ervaring graag voor aan de lat. Een stip op de horizon, maar geen geplaveid pad daar naartoe, daar word ik enthousiast van.”