Impact van thuiswerken op communicatie verschilt per branche

17 augustus 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Communicatie is van oudsher een belangrijk aandachtspunt binnen organisaties. Nu het bedrijfsleven door corona een shift heeft gemaakt naar meer thuiswerken, met meer virtuele communicatie als gevolg, is het de vraag of en in welke mate de communicatie binnen organisaties is verbeterd. Communicatieadviesbureau Loo van Eck onderzocht het.

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Loo van Eck is dat ongeveer de helft van alle werkende Nederlanders van mening is dat er binnen hun bedrijf niet goed wordt gecommuniceerd. Bovendien is meer dan een derde ervan overtuigd dat afspraken binnen de organisatie daardoor niet goed worden nageleefd.

“De communicatie tussen werknemers onderling wordt vaak als slecht ervaren doordat er onbewust en onduidelijk wordt gecommuniceerd”, vertelt Martijn Jacobs, directeur bij Loo van Eck. “Of dat nu via e-mail is of in een meeting.”
Thuiswerken door corona heeft de communicatie binnen organisaties verbeterd“Veel werknemers ‘doen maar wat’ als ze communiceren”, vervolgt Jacobs. “Er is binnen organisaties ook veel minder aandacht voor onderlinge communicatie en bijbehorende vaardigheden dan voor bijvoorbeeld het contact met klanten.”

Wat verder naar voren komt uit het onderzoek – dat werd gehouden onder 1.067 Nederlanders werkzaam in loondienst – is dat de ervaren kwaliteit van de communicatie per sector verschilt. Binnen sommige sectoren lijkt de overgang naar thuiswerken vloeiend te zijn verlopen en is de communicatie tussen leidinggevenden en collega’s erop vooruit gegaan, terwijl die in andere sectoren juist flink verslechterd is.

Bedrijven in de logistieke sector scoren het minst goed. Ruim de helft van de ondervraagden werkzaam binnen dit segment (56%) is van mening dat er binnen hun organisatie niet goed wordt gecommuniceerd. Binnen overheidsinstanties en – hoe kan het ook anders –  de communicatiesector, wordt relatief het beste gecommuniceerd, zo blijkt uit de antwoorden.Ook afspraken worden in de logistieke sector het minst goed nageleefdDe vaak belabberde communicatie vertaalt zich ook door in de slechte naleving van afspraken: vooral in de logistieke sector worden afspraken slecht nagekomen, gevolgd door de sector openbaar bestuur/overheid. Binnen het onderwijs en de informatie- en communicatiesector zijn respondenten het meest tevreden over het nakomen van afspraken.Vooral mannen voorzien communicatieproblemen bij een terugkeer naar kantoorOngeveer een vijfde (19%) van de respondenten verwacht dat de (volledige) terugkeer naar de werkvloer van negatieve invloed zal zijn op de manier waarop binnen een organisatie wordt gecommuniceerd.

Jacobs: “Een terugkeer naar kantoor zet het samenwerken opnieuw onder druk. Dat beangstigt mensen. Maar het hoeft niet eng te zijn. We moeten ervoor zorgen dat we het goede van het thuiswerken combineren met het goede van op kantoor werken.”

Er blijken verschillen te zitten in de antwoorden van mannelijke en vrouwelijke respondenten, waarbij ook de leeftijd van de ondervraagde professionals van invloed is op de resultaten. Zo zijn mannen (behalve in de leeftijdscategorie 40-49 jaar) in veel grotere mate pessimistisch ingesteld. En zo denkt in de categorie ‘jonger dan 30 jaar’ maar liefst 30% van de mannen dat de terugkeer naar de werkvloer een negatieve invloed zal hebben, tegenover 9% van de vrouwen.

Vooral dertigers en veertigers blijven graag vergaderen

In het (post)coronatijdperk, waarin (deels) thuiswerken voor organisaties het nieuwe normaal is geworden, is videobellen niet meer weg te denken, of het nou gaat om het voeren van verkoopgesprekken, het houden van teammeetings of het organiseren van een ‘Daily Scrum’.

Ruim een derde van de ondervraagden wil voortaan zelfs alleen nog maar videovergaderen. Vooral dertigers en veertigers zijn geven de voorkeur aan digitaal vergaderen boven fysiek vergaderen. “Video-vergaderen kan bijzonder efficiënt zijn en behoort tot het goede dat we moeten behouden. Het is een wezenlijk onderdeel van de corona reset”, besluit Jacobs.