Hoe kun je duurzaam beleggen in aandelen of fondsen?

28 juli 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Steeds meer beleggers richten hun pijlen op het duurzaam beleggen van hun kapitaal. Enerzijds omdat het positief bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen, anderzijds omdat beleggen in duurzaamheid ook aantrekkelijke rendementen kan opleveren. Maar wat is duurzaam beleggen precies, en hoe kun je ermee beginnen?

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen komt simpelweg neer op beleggen met oog voor duurzaamheid. Concreet betekent dat investeren in bedrijven die rekening houden met flora en fauna, en die begaan zijn met het lot van onze natuur en het milieu.

Met andere woorden: bedrijven die zo weinig mogelijk producten maken die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu, die hun CO2-uitstoot verminderen en er alles aan doen om een positieve invloed te hebben op de natuur.Duurzaam beleggen wint steeds meer aan populariteit

Investeren in windmolens op het land, of in windparken of zonnepanelen is ook een vorm van duurzaam beleggen.

Niet alleen particulieren beginnen zich en masse te richten op duurzaam beleggen, maar ook bedrijven doen dit in toenemende mate, bijvoorbeeld door het beleggen van pensioengeld.

Dit staat in scherp contrast met de overheersende attitude van nog niet zo lang geleden, waarbij het behalen van winst de voornaamste prioriteit was, ongeacht de gevolgen voor de natuur. Als er dan sprake was van een negatieve impact op het milieu, dan weerhield het investeerders er vaak niet van om te investeren in een dergelijk bedrijf.

Dat is vandaag de dag echter veranderd. De businesscase voor duurzaamheid is namelijk helder – kijk alleen al naar de verschillende klimaatveranderingsrisico’s die de afgelopen jaren zijn verergerd, zoals overstromingen, vervuilde rivieren, uitstervende diersoorten en niet te vergeten de opwarming van de aarde.

Mensen die onze planeet en het ecosysteem een warm hart toedragen kiezen er daarom bewust voor om hun geld niet te beleggen in bedrijven die ‘people and planet’ niet serieus nemen. Deze beweging maakt dat duurzaam beleggen steeds populairder aan het worden is.

In het recente verleden werden er vraagtekens gezet bij de financiële opbrengsten van duurzaam beleggen. Zo kon het voorkomen dat beleggers een teleurstellend rendement moesten slikken, omdat duurzaamheid nou eenmaal nog in de kinderschoenen stond. Anno 2021 is dit echter veranderd. Sterker nog, diverse onderzoeken laten zien dat bedrijven die vooroplopen in duurzaamheid daar de financiële vruchten van plukken.

Dit betekent dat duurzame bedrijven winstgevender worden, en beleggers met aandelen in zulke bedrijven mooie winsten beginnen te draaien. Sommige duurzame beleggingen wisten te afgelopen jaren zelfs beter te renderen dan traditionele fondsen.

Hoe kun je duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen kun je doen op drie manieren:
1. Aandelen kopen van duurzame bedrijven
2. Investeren in ETF’s of fondsen die rekening houden met het milieu
3. Beleggen in een groenfonds

Aandelen

Het komt erop neer dat duurzaam beleggen in feite hetzelfde is als ‘gewoon’ beleggen, maar dan met een filter die alle ‘niet-duurzame’ bedrijven en fondsen weert. Je kan dit doen via verschillende online brokers (trading online), of via een bank (trading offline). Let op dat je bij een bank doorgaans allerlei kosten zal moeten betalen die sterk in je eventuele winst kunnen snoeien.

Hoewel aandelen kopen van duurzame bedrijven eenvoudig klinkt, wordt van consumenten wel enige voorzichtigheid gevraagd wanneer ze besluiten om te investeren. Bij duurzaamheid bestaat namelijk altijd de vrees dat bedrijven aan greenwashing doen – dat wil zeggen, zij overdrijven hun prestaties op het gebied van duurzaamheid of de UN Sustainable Development Goals.

Als je de duurzaamheid van een bedrijf wil nagaan, kun je je beroepen op twee zaken: Environment, Social en Governance (ESG, ook wel bekend als ESG-criteria), of de SRI-score, een criterium dat ‘Socially Responsible Investments’ in kaart brengt. Dit zijn twee maatstaven die je een idee kunnen geven over hoe goed een bedrijf het doet op het vlak van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.

Bijvoorbeeld: investeren in aandelen van Amazon kan een goed idee zijn als je winst wil maken, maar als je naar de ESG-score kijkt van de Amerikaanse techreus, zal je zien dat ze – wat betreft duurzaamheid – nog vele stappen moeten zetten.

Als je (effectief) duurzaam wil beleggen en mooie winst wil maken met aandelen, dan zal je doorgaans onderzoek moeten doen naar de prestaties en groene purpose van een bedrijf. De bovenstaande maatstaven helpen je goed op weg, maar het is altijd verstandig om dieper te graven: denk aan de filosofie achter het bedrijf, hun kernwaarden, geschiedenis, enzovoorts.

Fondsen

Daarnaast is het een optie om je volledig te richten op het investeren in ETF’s (Exchange-Traded-Funds) of beleggingsfondsen die rekening houden met het milieu. Je kan hiervoor dezelfde criteria als hierboven hanteren.

Een voorbeeld hiervan is de Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF, een fonds waarbij bedrijven worden uitgesloten die zich bezighouden met wapens, niet-hernieuwbare energie en drugs, of bedrijven die als controversieel worden beschouwd in het kader van de Global Compact Principles van de Verenigde Naties.

Groenfondsen

Tot slot kan je ook beleggen in fondsen die alleen investeren in milieuvriendelijke projecten of duurzame bedrijven. Dit heet een ‘groenfonds’, en hoewel het rendement van een dergelijke fonds (op dit moment) ondermaats is, kan je wel gebruikmaken van een mooi belastingvoordeel door hierin te investeren.

Kortom, met duurzaam beleggen draag je een (klein) steentje bij aan de verbetering van onze planeet, je kan dit op meerdere manieren doen, en je kan er nog mooi mee verdienen ook.