BCG en MIT: Duurzaamheid steeds vaker op bestuursagenda

12 juli 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Naarmate de effecten van menselijk handelen op de wereld en het milieu duidelijker zichtbaar worden, wordt er steeds meer geïnvesteerd in het verduurzamen van bedrijven en de samenleving. Bedrijven reageren echter traag op de noodzaak om te verduurzamen, en slechts weinig van hen hebben een strategie om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden in het internationale bedrijfsleven. De verbruikende en vervuilende productieprocessen en supply chains van de hedendaagse economie eisen hun tol in de vorm van klimaatverandering, mogelijke waterschaarste en het opraken van belangrijke grondstoffen. De risico’s hebben nadelige gevolgen voor veel verschillende stakeholders, en bedrijven worden daarom aangezet tot het verminderen van hun individuele afdruk op het milieu, zoals het terugbrengen van CO2-uitstoot en van verspilling van grondstoffen of energie. Ondanks de aansporingen van investeerders reageren veel bedrijven slechts langzaam op de veranderende verwachtingen van investeerders en de voordelen van een duurzaam business model.

In een nieuw onderzoek van MIT Sloan Management Review, in samenwerking met The Boston Consulting Group (BCG), wordt aandacht besteed aan de verhoudingen tussen investeerders en bedrijven als het op duurzaamheid aankomt. 3.000 bestuurders en managers uit meer dan honderd landen namen deel aan het onderzoek, getiteld ‘Investing for a Sustainable Future’, waarvan 19% werkzaam zijn voor investeringsmaatschappijen (voornamelijk strategische en institutionele investeerders), 24% voor beursgenoteerde bedrijven en 57% voor bedrijven uit de private sector. 

Changing investor sentiment

Het onderzoek toont aan dat zowel investeerders als bedrijven steeds meer aandacht besteden aan duurzame prestaties. Bij de stelling dat investeerders meer belang zijn gaan hechten aan duurzame prestaties dan drie jaar geleden, geeft 43% van de ondervraagde investeerders aan het zeer eens en 31% het eens te zijn met deze stelling. Bij respondenten afkomstig van private bedrijven liggen deze percentages op 44% (zeer mee eens) en 30% (mee eens), terwijl respondenten van beursgenoteerde bedrijven in mindere mate een verandering zien van de perceptie van investeerders in de afgelopen drie jaar, met respectievelijk 33% en 32%.

Business strategy

Hoewel duurzaamheid in de ogen van investeerders belangrijker is geworden, hebben bedrijven in veel gevallen moeite om de verwachtingen van investeerders in concrete strategieën te gieten. Hoewel 90% van de respondenten in het onderzoek zegt duurzaamheid belangrijk te vinden, heeft slechts 60% van hen in 2015 een duurzaamheidsstrategie. Dat is opvallend, want in 2013 en 2014 lag het percentage bedrijven met een strategie voor duurzaamheid nog op respectievelijk 62% en 68%. Dit staat in contrast tot de toegenomen verwachtingen van investeerders op het gebied van duurzame prestaties. Een van de belangrijkste obstakels is volgens veel respondenten het gebrek aan een positieve business case voor duurzaamheid. Slechts 25% van de respondenten lukt het binnen hun eigen sector een positieve business case te ontwikkelen.

Sustainability performance and investment decision

Voordelen van duurzaamheid
Hoewel veel bedrijven niet in staat zijn om positieve business cases te ontwikkelen voor een duurzame bedrijfsvoering, tonen diverse onderzoeken aan waarom investeerders hier wel op inzetten. Uit deze onderzoeken blijkt dat bedrijven met sterke prestaties op het gebied van Environmental, Social & Governance (ESG) vaker hoge waarderingen ontvangen, betere groeivooruitzichten hebben en lagere kapitaalkosten kennen.

Gevraagd naar waarom goede duurzame prestaties van een organisatie belangrijk zijn voor hun investeringsbeslissingen, voeren de respondenten een aantal redenen op. De belangrijkste reden voor investeerders om te investeren in bedrijven met een hoge ESG-score is omdat zij een link zien tussen duurzaamheid en het vermogen van deze bedrijven om op lange termijn waarde te creëren (82% van de respondenten vindt dit ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’). Daarnaast hebben duurzamere bedrijven volgens investeerders een groter omzetpotentieel (75%), efficiëntere operaties (74%), of kunnen beter voldoen aan marktverwachtingen (72%).

“2016 wordt het jaar van groen financieren”, voorspelt Achim Steiner, executive director van het United Nations Environment Programme. “Over de hele wereld zien we een groeiend aantal landen hun financiële systemen aanpassen aan de dwingende noodzaak voor meer duurzaamheid.”

Investor breakdown

Bovendien zijn investeerders steeds minder geneigd om te investeren in bedrijven met lage scores op duurzaamheid. Onder de respondenten zijn het vooral de RvB leden van investeringsmaatschappijen die slecht presterende bedrijven op het gebied van duurzaamheid liever links laten liggen (57%). En ook overige topbestuurders kiezen vaker niet (48%), dan wel (43%) om in deze slecht presterende bedrijven te investeren.

Veel investeerders krijgen van de organisaties die in hun portfolio zitten de duurzaamheidsscores vaak niet eigenhandig. Om toch achter de duurzame prestaties van bedrijven te komen moeten zij vertrouwen op externe bronnen. Een eerder onderzoek van MIT Sloan Management Review uit 2015 toont aan dat slechts 24% van de IR professionals de opdracht krijgt om duurzaamheidsscores te delen met investeerders. Bijna 40% krijgt zelfs helemaal geen richtlijnen voor het wel melden of niet melden van duurzame prestaties. 80% geeft aan duurzaamheid niet of nauwelijks te noemen in hun presentaties voor investeerders, en bijna de helft van de respondenten is van mening dat hun bedrijf geen duurzaamheidsstrategie nodig heeft om relevant te blijven in hun industrie.