Aeves Groep stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer

26 juli 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Aeves Groep – het moederbedrijf van AevesBenefit, Het NIC en Procumulator – heeft het Charter Diversiteit van SER Diversity at Work ondertekend. Hiermee onderstreept de inkoopdienstverlener zijn commitment aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. 

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring waarbij bedrijven zich committeren aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Centraal in het charter staat het bieden van gelijke kansen en ruimte aan alle medewerkers ongeacht gender, leeftijd, arbeidsmogelijkheid/-beperking, etnische afkomst, religie of seksuele geaardheid.

Vanaf het ontstaan van Aeves Groep is het streven naar een divers personeelsbestand en inclusieve werkvloer al één van de speerpunten. “Het zit in de genen van onze bestuurders en van het hele bedrijf”, zegt Sherief Abdalla, de CEO van Aeves Groep. Met als resultaat dat Aeves Groep al een sterk divers personeelsbestand heeft. 

Sherief Abdalla en Claire Leussink-Nies

Ook inclusie is verankerd binnen de organisatie, stelt Abdalla: “We vinden het belangrijk dat iedereen bij ons zichzelf kan zijn, zonder angst voor bewuste of onbewuste uitsluiting; inclusie is een essentiële voorwaarde om daadwerkelijk divers te kunnen zijn.” 

Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit zet Aeves Groep een volgende stap in de professionalisering van het beleid. “Wij zijn sterk gegroeid de afgelopen jaren, dus met alleen intrinsieke motivatie kunnen we niet meer volstaan. Die visie op gelijke kansen voor iedereen moeten we verankeren in een goed diversiteitsbeleid en uitrollen in al onze geledingen”, aldus Abdalla. 

Claire Leussink-Nies, CCO van Aeves Groep, vult aan: “Hiermee onderstrepen we bovendien de urgentie van het thema. Naast het creëren van een algemeen diversiteitsbeleid, willen wij onze labels ook een intentie laten plaatsen bij één of meerdere thema’s van diversiteit en inclusie. We hebben nu al onze medewerkers gevraagd te reflecteren op hoe wij met elkaar en binnen de groep scoren op de diverse thema’s, zodat van daaruit een focusthema én een plan van aanpak kan worden gemaakt.” 

Het Charter Diversiteit is volgens de twee bestuurders dan ook een mooie kapstok om verder gestalte te geven aan diversiteit en inclusie binnen de groep. Ieder label kan vanuit die kapstok zijn eigen visie en plan van aanpak creëren over hoe het bedrijf gaat bijdragen aan de doelstellingen.

“Het is goed om samen met onze medewerkers die focusgebieden te duiden. Bovendien ook goed om te kijken hoe we er nu écht voor staan. Hoe ervaren medewerkers dit? Wat kan er beter in onze processen? ‘Unconscious bias’ is en blijft immers een feit”, aldus Leussink-Nies. 

Naast de intrinsieke motivatie voor het thema is de keuze om nog meer aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie ook een zakelijke. “Het stimuleren van diversiteit en inclusie is voor ieder bedrijf een meerwaarde voor het bereiken van strategische organisatiedoelstellingen”, stelt Abdalla. 

In totaal hebben tot op heden 288 organisaties in ons land de Charter Diversiteit ondertekend, waaronder Achmea, Deloitte, ABN Amro, Shell en Schiphol.