Nú is het moment om het nieuwe werken duurzaam te verankeren

29 juni 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nu de vaccinatiecampagne flink op stoom is gekomen en de coronacijfers hard de goede kant opgaan lonkt de terugkeer naar kantoor. Daarbij neemt werkend Nederland echter wel de nodige lessen mee uit het afgelopen jaar. Zo zijn vele organisaties nu pas écht overtuigd van het al veel langer aangeprezen ‘nieuwe werken’. Nick Lettink van YNNO blikt vooruit op de nabije toekomst van de werkplek.

Hoe onverwacht en grensverleggend de afgelopen pakweg 15 maanden ook waren, de plotselinge aanpassingen die het bedrijfsleven in de vroege lente van vorig jaar moest doen lagen grotendeels in het verlengde van trends die al langer gaande zijn. “Met name de ontwikkelingen die vóór corona al waren ingezet zijn in een versnelling geraakt”, begint Nick Lettink, adviseur werkplekstrategie bij YNNO. “Denk aan digitalisering, de vraag naar procesoptimalisatie, toename van complexe vragen en nieuwe (samen)werkingsvormen.”

Deze hernieuwde urgentie voor thema’s die vaak al jaren op de bestuursagenda stonden – maar door veel organisaties telkens vooruit werden geschoven – geldt dubbel en dwars voor de specialisatie van YNNO: een adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Ineens bleek volledig thuiswerken best mogelijk, en zelfs vele voordelen te bieden.Nú is het moment om het nieuwe werken duurzaam te verankeren

Window of opportunity

Voor YNNO kwam dit niet als een verrassing – het bureau is immer al lange tijd pleitbezorger van nieuwe, flexibelere werkvormen. Zoals we inmiddels hebben ervaren bieden die ten eerste uitkomst in het geval van onvoorziene en impactvolle veranderingen in de maatschappij. Lettink verwacht dan ook zeker dat organisaties hun lessen trekken uit de afgelopen periode.

“Ik acht de kans groot dat bedrijven zich een stuk flexibeler gaan opstellen en de benodigde keuzes gaan maken om nieuwe, ook onvoorziene mogelijkheden aan te grijpen. Dit geldt overigens ook voor medewerkers, die op zoek zijn naar een nieuwe balans met het perspectief op steeds meer werken in een combinatie tussen thuis, kantoor en elders.”

Om nu dan echt de duurzame transitie te maken naar dit ‘nieuwe werken’, kan volgens Lettink maar beter snel worden gehandeld. “Het momentum is er nu, en je moet ervoor waken dat dit ‘window of opportunity’ niet volledig sluit. Medewerkers mogen binnenkort weer terug naar kantoor, en de vraag is natuurlijk of ze oude gewoontes gewoon weer eigen gaan maken.”

Keuzes durven maken

Om dat tij voor te zijn is het belangrijk dat organisaties “nu keuzes durven maken”. Daarbij benadrukt Lettink dat het niet simpelweg neerkomt op het permanent mogelijk maken van meer thuiswerken: “Organisaties moeten goed nadenken over hun specifieke ambities en deze vertalen naar de manier van werken.”

Het is volgens Lettink belangrijk om als organisatie keuzes te maken, maar ruimte te houden voor leren en ontwikkelen. “De manier van werken is continu in ontwikkeling. Dit vraagt om aanpasbaarheid in de ondersteuning die hiervoor wordt geboden in de volledige breedte. Zo moeten we ‘na Covid-19’ gaan ervaren hoe de werkomgeving echt gebruikt gaat worden en hierop kunnen bijstellen.”

“Organisaties moeten goed nadenken over hun specifieke ambities en deze vertalen naar de manier van werken.”

Nieuw niveau van presteren

YNNO helpt organisaties bij het uitdenken én realiseren van zulke concepten. “De organisatie kan daarmee haar eigen ambities waarmaken en een nieuw niveau van presteren bereiken. Wij kennen ons vak inmiddels al twintig jaar en herkennen de unieke eigenschappen van organisaties en bieden maatwerk om zo samen met onze opdrachtgevers tot de perfecte oplossingen te komen en deze te implementeren.”

Daarbij wijst Lettink erop dat ‘het nieuwe werken’ voor YNNO allang niet meer nieuw is. “We lopen voor de markt uit door nieuwe kennis op te doen, in de praktijk te testen en door te ontwikkelen tot succesvolle concepten. Zo deden we in 2014 al prijswinnend onderzoek naar de inzet van ‘community spaces’ en publiceerden we in 2018 onze visie op de toekomstige manier van werken.”

“We zien in grote lijnen dat de thema’s in deze visie vooral in versnelling zijn geraakt en blijvende impact hebben om de manier en omgeving waarin we werken”, voegt hij toe.

Integrale visie

Wie deze visie nu terugleest krijgt wederom bevestigd dat de door corona genoodzaakte ontwikkelingen zeker niet volledig uit de lucht kwamen vallen. De in de visie uiteengezette thema’s zijn nu gek genoeg echter actueler dan toen.

“Een centrale pijler in onze aanpak is het reageren op de maatschappij die in beweging blijft en invloed heeft op de manier waarop wij werken en de verwachtingen die wij hebben ten aanzien van werk, en momenteel is die beweging er natuurlijk in extreme mate”, licht Lettink toe. “We helpen dan ook een groot aantal organisaties in de realisatie van een manier van werken tijdens en ‘na’ Covid-19.”

En ook nu de urgentie ineens hoog is, doet YNNO dit altijd “vanuit een integrale visie op werk en de werkomgeving”, geeft Lettink tot slot mee. “Het werk en de werkprocessen, de fysieke (samen)werkomgeving, digitale (samen)werkomgeving en de organisatie en organisatiecontext waarin dit gebeurt kun je nou eenmaal niet los van elkaar zien.”