PwC op weg naar volledig circulaire ambitie in 2030

30 juli 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Renate de Lange – lid van de raad van bestuur van PwC Nederland – was recent te gast bij BNR’s radioshow ‘The Green Quest’. Daarin sprak ze zich uit over de duurzaamheidsdoelstellingen van het Big Four-kantoor.

“Onze ambitie is om in 2030 volledig circulair te opereren”, zegt De Lange, die sinds 1996 werkzaam is bij het accountants- en adviesbureau. “Dat houdt in: geen uitstoot, geen afval en optimaal gebruikmaken van middelen. En dat willen we niet alleen voor onze Nederlandse tak realiseren, ook PwC-organisaties uit het buitenland doen mee aan deze transformatie.”

Hiermee reikt de huidige ambitie verder dan de oorspronkelijke doelstellingen die jaren geleden zijn opgesteld. “Toen we een aantal jaar geleden begonnen, was ons aanvankelijke doel om onze CO2-uitstoot naar nul terug te dringen. Maar omdat dat best goed gaat bij ons, hebben we besloten om onze doelstelling wat bij te stellen en te streven naar volledig circulair in 2030.”

Renate de Lange, Lid van de Raad van Bestuur, PwC

Daarbij vormt mobiliteit het “grootste verduurzamingsdilemma”, legt De Lange uit. “Circa 90% van onze CO2-voetafdruk valt daar namelijk onder.”

Ondanks dat het wagenpark van PwC inmiddels voor 50% uit elektrische auto’s bestaat, is er nog volop werk aan de winkel voor het accountants- en adviesbureau. Hoewel de directe CO2-reductie hiermee flink wordt verlaagd, voldoen veel onderdelen van dit soort auto’s – zoals de accu’s – niet direct aan de circulaire doelstellingen van het bedrijf.

“Dat klopt inderdaad”, zegt De Lange. “Maar daar komt wel verandering in geloof ik: onze jongere medewerkers hebben namelijk steeds minder de behoefte aan het hebben van een eigen auto. Dus we zijn nu ook aan het onderzoeken hoe we daarop kunnen inspelen, bijvoorbeeld door ze vanuit PwC een fiets te geven waarmee ze naar kantoor kunnen komen.”

Naast auto’s, vallen ook de vliegreizen van de adviseurs onder mobiliteit. “Door de coronacrisis is het aantal vliegreizen vanzelfsprekend flink gedaald bij ons.” Deze ontwikkeling lijkt niet van tijdelijke aard te zijn. “We verwachten dat als de pandemie achter ons ligt, onze professionals minder zullen gaan vliegen doordat veel werk ook online kan worden uitgevoerd.”

“Maar goed, dan is het nog steeds niet goed genoeg”, erkent De Lange. “Dus dat vraagt enerzijds om de verduurzaming van de luchtvaart. En daar willen we aan bijdragen met onze kennis en expertise. Daarnaast willen we die verduurzamingsstap ook gaan zetten door gedragsveranderingen te realiseren bij onze mensen, die in de toekomst soms wat vaker kiezen voor online in plaats van een vliegreis.” 

Een nieuwe tool, die alle medewerkers inzicht biedt in hun eigen CO2-footprint (de ‘Environmental Footprint Insights-tool’), moet helpen bij deze gedragsverandering. De tool houdt voor elke medewerker bij wat haar of zijn persoonlijke CO2-footprint is binnen een specifieke periode, en maakt inzichtelijk welke besparingen mogelijk zijn en wat de impact daarvan is op het milieu.

Verduurzamen doe je niet alleen

Het moge duidelijk zijn dat het realiseren van de ambities de komende jaren nog de nodige inspanningen zal vergen. Daarbij kijkt PwC ook buiten de muren van de eigen organisatie. De multinational beschikt over flink wat inkoopkracht en zal deze in de strijd werpen om ook leveranciers te stimuleren om een steentje bij te dragen. “Verduurzamen doe je immers niet alleen”, benadrukt De Lange. 

“Daarnaast moeten we ook de manier waarop we samenwerken met onze klanten gaan verduurzamen. Bijvoorbeeld door met een klant in gesprek te gaan en vast te stellen of het wel nodig is dat een adviseur iedere dag met de auto naar hem toegaat. Of dat het bijvoorbeeld ook mogelijk is om op enkele dagen het werk naar het online kanaal te verplaatsen.”