Zeven trends voor de chief financial officer (CFO) in 2021

12 mei 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

De chief financial officer (CFO) staat in 2021 voor een scala aan kansen en uitdagingen, die aangewakkerd worden door tal van externe en technologie-gedreven trends. Experts van Steens & Partners delen zeven trends waar CFO’s dit jaar niet omheen kunnen. 

1: Duurzaamheidsverslaglegging

Vanaf 2023 moeten bijna 50.000 bedrijven in de EU en ongeveer 500 bedrijven in Nederland rapporteren over de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving. Het betreft bedrijven met meer dan 250 medewerkers gecombineerd met omzet- en balanstotaalcriteria. Dat kondigde de Europese Unie aan met de aanpassing van de zogeheten ‘Non-financial Reporting Directive’ (NFRD) naar de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 

De verplichting ontstaat om verslag te doen van de effecten die het bedrijf heeft op milieu- en sociale omstandigheden en de risico’s die milieu en sociale thema’s op hun organisaties hebben. Anders dan nu moet de informatie getoetst worden door accountants om de betrouwbaarheid te vergroten. 

CFO trends in 2021

Afhankelijk van het type bedrijf moeten CEO’s en CFO’s informatie verstrekken over onderwerpen variërend van klimaatverandering en mensenrechten tot gegevensprivacy, bestuursbekwaamheid en werkomstandigheden van personeel. 

2: Automatisering en cybersecurity

Hoog op de agenda van de CFO staat automatisering, van finance-processen tot een complete digitale bedrijfstransformatie. Het gebruik van robotic proces automation (RPA) in finance groeit exponentieel. Het aantal use cases in blockchain is enorm toegenomen, vooral in de financiële sector.

Ook zien we een snelle toename in kunstmatige intelligentie, machine learning en proces mining. Cybersecurity staat op de boardroomagenda, waarbij voor het beschermen van de systemen, netwerken en programma’s tegen digitale aanvallen, bedreigingen en afperspogingen vaker externe gespecialiseerde organisaties worden ingeschakeld. 

3: LIBOR

Een aantal CFO’s zal actie ondernemen door de verschuiving van de London Interbank Offered Rate (LIBOR), de benchmark voor miljarden dollars aan zakelijke leningen, derivaten en andere financiële contracten wereldwijd. De klok tikt door – toezichthouders hebben 31 december 2021 vastgesteld als deadline voor het gebruik van alternatieve referentietarieven in nieuwe contracten en 30 juni 2023 voor de overgang van LIBOR in bestaande contracten. 

Met de Brexit zullen contracten hierop moeten worden aangepast. CFO’s moeten ervoor zorgen dat hun hele organisatie de impact begrijpt van de toepassing van alternatieve referentietarieven. 

4: Thuiswerken

Door de coronapandemie ziet de manier van werken er compleet anders uit dan in 2019. Maar in hoeverre zijn deze veranderingen blijvend en wat is de impact ervan? Momenteel werkt een aanzienlijk percentage van de werknemers vanuit huis. De verwachting is dat dit in de toekomst deels zo blijft. 

Wat staat de chief financial officer te doen?

  • Vergelijk de productiviteitsniveaus van werken thuis en op kantoor. Creëer een ideale balans en combineer het beste van beide werelden;
  • Verlaag de hogere kosten van IT-ondersteuning voor thuiswerken en minimaliseer cyberrisico’s;
  • Bepaal de voordelen van een grotere pool aan potentiële werknemers van buiten de gebruikelijke geografie van het bedrijf;
  • Voorkom dat werknemers geïsoleerd raken en versterk, indien nodig, programma’s om welzijn te waarborgen;
  • Meet de risico’s van een terugkeer naar kantoor en het budget dat nodig is om de gezondheid van werknemers te waarborgen. 

5: Zero-based budgetting (met AI)

Elke crisis dwingt CFO’s maatregelen te nemen om kosten te besparen en nieuwe investeringen te doen. Veel CFO’s gebruiken hiervoor zero-based budgeting als een beproefd instrument. Artificial intelligence en cloudplatforms worden ingezet voor een efficiënt onderzoek van alle bedrijfsuitgaven. 

Door gebruik te maken van digitale tools analyseren CFO’s en hun finance-teams enorme hoeveelheden data op kostencategorie en kostenplaatsen. Hierdoor komen de mogelijke besparingen scherper in beeld. Analysetools laten zien hoe budgetwijzigingen bij verschillende economische of bedrijfsscenario’s de bedrijfsprestaties veranderen. 

Workflow-apps versnellen de beoordeling en goedkeuring van budgetten en investeringen. BI-dashboarding, datavisualisatie en storytelling zijn de trends om op een effectieve manier te communiceren met de onderneming.

Verder lezen? Zero Based Budgeting biedt uitkomst voor CIO in coronatijd.

6: Real-time data

CFO’s hebben grote behoefte aan real-time data voor snellere en betere besluitvorming. Real-time scenarioplanning stelt CFO’s in staat de cashflow in verschillende scenario’s te optimaliseren en nauwkeuriger te voorspellen welke effecten deze hebben voor de organisatie. 

De impact van stijgende rentetarieven, de kans op economische neergang en het aannemen en behouden van talent zijn typische onderwerpen waar de gemiddelde CFO zich nu zorgen over maakt. Veel CFO’s hebben deze ‘zorgen’ uitgewerkt in scenario’s waarin tevens wordt beschreven hoe te handelen als bepaalde zorgen waarheid worden.

7: Enterprise risk management

Vanuit de toenemende verantwoordelijkheid van CFO’s voor de algehele bedrijfsstrategie, komt ook Enterprise risk management (ERM) nadrukkelijker op de agenda. Het is van belang om te anticiperen op de risico’s voor de organisatie en tegelijkertijd pragmatisch te blijven voor de kansen in de realiteit van morgen.

Hoe blijft de organisatie op langere termijn winstgevend? Hoe om te gaan met digitalisering van bedrijfsprocessen, thuiswerken en toepassing van big data? Hoe verhoudt de risico- en kapitaalpositie zich tot de concurrentie? Komt het risicoprofiel van de organisatie overeen met de strategische doelen?

Met ERM proberen CFO’s slimmer te anticiperen op disrupties. Een specifieke disruptie is niet te voorzien, maar er moet wel een bedrijfscontinuïteits- en herstelplan aanwezig zijn. Dat heeft elke crisis wel aangetoond.