De 10 belangrijkste prioriteiten en trends voor CFO’s

10 november 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Wereldwijd advieskantoor Protiviti heeft senior finance-bestuurders over de hele wereld gevraagd wat hen bezighoudt tijdens de huidige pandemie. Een overzicht van de tien belangrijkste trends en prioriteiten.

Protiviti ondervroeg meer dan 1.000 wereldwijde senior finance executives, waaronder CEO’s en financieel directeuren. Uit het onderzoek komt naar voren dat financiële leiders op dit moment bijzonder gestrest zijn, als gevolg van het zware, uitdagende economische klimaat en de tal van sectoren die worden stilgelegd in de coronacrisis. Een overzicht van de meest nijpende knelpunten waar financiële leiders zich momenteel op richten.

1. Beveiliging en privacy van gegevens

Een focus op databeveiliging en privacy was voor CFO’s reeds voor de coronacrisis een topprioriteit, aangezien de wereldwijde aanscherping van datawetgeving heeft geleid tot een hoger risicoprofiel voor bedrijven. Nu veel bedrijven virtuele manieren van werken hebben ingevoerd is ook de kans op datalekken toegenomen, en daardoor kiest 80% van de financiële leiders ervoor om security meer centraal te stellen.

2. Verbeterde data-analyse

De pandemie heeft alle aspecten van de bedrijfsvoering veranderd, van businessmodellen tot supply chain-structuren. Sommige aspecten veranderen voortdurend, van dag tot dag. Voor 78% van de financiële leiders is betere data-analyse een cruciaal aspect, omdat het helpt om gelijke tred te houden met deze veranderingen. 

3. Veranderende eisen van interne klanten

Nu financieel leiders steeds meer data verzamelen en analyseren, krijgen ze ook vaker te maken met een groeiende groep van ‘interne klanten’ – andere afdelingen binnen de organisatie die op zoek zijn naar datagedreven inzichten. Het bijhouden van hun almaar veranderende eisen is voor 74% van de financiële leiders een prioriteit.

4. Financiële planning en analyse

Verschillende bedrijven hebben snel en adequaat moeten handelen in de nasleep van de pandemie, omdat kosten besparen, de cashflow bewaken en de bedrijfscontinuïteit waarborgen prioriteit kregen. Financiële planning en analyse vormen de basis voor het besluitvormingsproces en geldt dan ook voor 72% van de bedrijfsleiders als een belangrijke prioriteit.

High priorities of finance leaders. (percentages of ratings with a score of 8 - 10) — CFO/VP Finance5. Cloud-gebaseerde applicaties

“Het beschikken over de juiste technologie-infrastructuur en cloud-mogelijkheden wordt tegenwoordig beschouwd als de basis om effectief en efficiënt te kunnen werken, en dat zal ook zo blijven als organisaties overstappen op een hybride werkomgeving”, vertelt Chris Wright, managing director binnen Protiviti en een wereldwijde leider van Protiviti’s Business Performance Improvement-praktijk. De cloud krijgt van 72% van de financiële leiders de prioriteit.

6. Uitdagingen met regelgeving

Covid-19 heeft geleid tot een groot aantal grijze gebieden ten aanzien van wet- en regelgeving. Dat komt doordat bedrijven moeite hebben om te voldoen aan de meer directe en dynamische lockdownmaatregelen en tegelijkertijd om te gaan met tal van data- en privacy-gerelateerde uitdagingen. 72% van de financiële leiders focust daarom op deze onderwerpen.

7. Interne controles

In verschillende delen van de wereld ging virtueel werken gepaard met een daling van de productiviteit en meer gevallen van wanpraktijken. 71% van de ondervraagde financieel bestuurders is bezig met het ontwikkelen van interne controles om te zorgen dat ze inzicht krijgen in en controle hebben over het gedrag van medewerkers.

8. Winstgevendheid rapportages en analyses

Aangezien de omzet van veel organisaties momenteel fluctueert en de marges onder druk zijn komen te staan, legt 71% van de financiële leiders zich toe op rapportages en analyses van de winstgevendheid. Daarmee focussen zij op het financieel gezond houden van hun organisatie in het nieuwe normaal.

9. Procesverbetering: proces- en data-analyse

De pandemie en alle daaruit voortvloeiende ontwrichtingen hebben in veel bedrijven belangrijke inefficiënties en knelpunten blootgelegd. 71% van de financiële leiders is betrokken bij het verbeteren van processen voor bedrijfscontinuïteit op korte termijn en meer efficiëntie op de lange termijn.

10. Strategische planning

Gekeken naar langetermijnplanning is 70% van de financiële managers bezig om een strategie uit te stippelen om zo goed mogelijk uit de pandemie te komen. Positionering blijft de sleutel om te bepalen welke organisaties in het nieuwe normaal als winnaar zullen bovendrijven en welke bedrijven de dupe worden van Covid-19.