Security en analytics grootste prioriteiten voor finance

16 oktober 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Wereldwijd opererend adviesbureau Protiviti heeft zijn jaarlijks finance-studie uitgebracht, waarin de belangrijkste trends en prioriteiten voor financiële afdelingen van organisaties belicht worden.

Security en data privacy zijn topprioriteiten voor Chief Financial Officers (CFO’s) en Senior Finance Managers (SFM’s). Dat is te lezen in het ‘Finance Trends Survey 2019’-rapport van Protiviti. Aan het onderzoek namen meer dan achthonderd CFO’s en SFM’s deel.

“Een datalek – of het nu gaat om financiële of niet-financiële gegevens – kan ernstige financiële consequenties en reputatiegevolgen hebben”, vertelt Chris Wright, Managing Director bij Protiviti. In vergelijking met andere financiële risico’s, is het probleem bij dit risico dat CFO’s en SFM’s voor hun cyberbeveiliging sterk afhankelijk zijn van anderen. Denk bijvoorbeeld aan de IT-afdeling. “Naarmate de kans op cyberrisico’s toeneemt, moeten finance-leidinggevenden voldoende budget en middelen vrijmaken en prioriteit geven aan bedrijfsbrede beveiligings- en datasecurity-maatregelen”, stelt Wright.

Security en analytics grootste prioriteiten voor finance

Een andere prioriteit is data analytics. De toegevoegde waarde hiervan is tweeledig. Ten eerste kan de technologie de strategiebepaling van organisaties ondersteunen. Wright: “Het datagestuurde karakter van financiële afdelingen maakt de CFO van onschatbare waarde bij het bepalen en uitvoeren van de strategie van een bedrijf, vooral als het gaat om het voorspellen van trends of het onderhouden van relaties met overheden en regelgevende instanties. CFO’s en SFM’s houden zich voortaan niet uitsluitend bezig met financiële en operationele kwesties; er wordt ook van hen verwacht dat ze inzichten en analyses afleveren die organisaties helpen betere zakelijke beslissingen te nemen.” 

Tegelijkertijd kunnen data-analyses ook bijdragen aan het ontsluiten van operationele inzichten. Risicoanalyses kunnen bijvoorbeeld de betrouwbaarheid vergroten, forensische analyses kunnen financiële criminaliteit verkleinen, terwijl analyses van de regelgeving de compliance van een organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen. Over de hele linie genomen kan een analyse van financiële bedrijfsprocessen dus grote inefficiënties wegpoetsen. 

Veranderende vraag

Het voldoen aan de veranderende eisen en verwachtingen van interne klanten is ook een belangrijke prioriteit. CFO’s en SFM’s beseffen dat niet voldoen aan de behoeften van interne klanten kan leiden tot het niet halen van de strategische doelstellingen van het bedrijf. Om dat te voorkomen, willen ze een strategischere mindset omarmen en meer gaan inzetten op een data-driven business-led operating model.

In het licht van de veranderende eisen en verwachtingen van interne klanten, zeggen zes van de tien finance-leidinggevenden van plan te zijn het aantal werknemers van hun financiële afdelingen het komende jaar te verhogen. Tegelijkertijd vinden er verschillende ontwikkelingen plaats die het mogelijk maken het personeelsbestand efficiënter in te richten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van technologieën zoals robotic process automation (RPA). Circa 28% van de respondenten geeft aan dat zij verwachten dat RPA een aanzienlijk deel van de finance-werkzaamheden zal gaan overnemen.Security en analytics grootste prioriteiten voor financeNaast RPA worden ook andere nieuwe technologieën omarmd om zowel de effectiviteit als efficiëntie te bevorderen. Denk hierbij onder meer aan kunstmatige intelligentie (Al), blockchain, predictive analytics en cloud-gebaseerde applicaties. 

De inzet van dergelijke technologieën zorgt voor een groeiende behoefte aan bijscholing. Scott Bolderson, Managing Director van Protiviti, leg uit dat het traditionele finance-arbeidsmodel aan ontwikkeling onderhevig is: “De noodzaak om financiële professionals om of bij te scholen legt een aanzienlijke druk op de huidige talentmanagementprocessen. Hierdoor zal afscheid genomen moeten worden van sommige traditionele benaderingen voor werving, selectie en talentbehoud. Denk hierbij aan aanpakken die niet meer passen binnen de veranderende strategische doelstellingen.”