Trends en prioriteiten voor CFO's en de finance afdelingen

24 september 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Een nieuwe enquête van Protiviti onder meer dan 800 finance professionals, werkzaam bij publieke en private organisaties van over de hele wereld, geeft inzicht in wat momenteel de belangrijkste prioriteiten zijn binnen finance-afdelingen. 

Databeveiliging en -privacy

Weinig verrassend, staan veiligheid en privacy bovenaan de prioriteitenlijst van de ondervraagde CFO’s, finance directors en controllers. Dit kan volgens Protiviti eenvoudig worden verklaard aan de hand van de hedendaagse markt. Finance professionals zien overal om zich heen, zowel in de praktijk als via de media, de vele dreigingen die op de loer liggen. Voortdurende berichten van datalekken – resulterend in het op straat komen te liggen van vertrouwelijke gegevens, zware financiële verliezen en substantiële operationele impact – zorgen zonder twijfel dat finance teams zich maar al te bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om financiële data goed te bewaken.

Tegelijkertijd zijn financieel bestuurders juist op dit punt afhankelijk van anderen. Ze dragen zelf de eindverantwoordelijk, maar moeten – anders dan bij andere finance-gerelateerde risico’s en controles – een beroep doen op IT- en beveiligingsteams, die onmisbaar zijn bij het articuleren en implementeren van specifieke controles en veiligheidsmaatregelen voor databeheer en cyberrisico’s. 

Sterkere data-analytics

Nu data overal is, is het niet alleen een uitdaging om deze goed te bewaken, maar natuurlijk ook om er zoveel mogelijk waarde uit te persen. De finance-afdeling zit doorgaans op de grootste berg data, en door analytics toe te passen kunnen grote stappen worden gezet in het verbeteren van de strategische besluitvorming en het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering. 

Met risk analytics kan finance de betrouwbaarheid vergroten en risico’s minimaliseren. Met forensische analytics kunnen fraude en andere vormen van financiële criminaliteit beter worden opgespoord. Door analytics los te laten op financiële bedrijfsprocessen kunnen operationele bottlenecks worden blootgelegd. En door analytics toe te passen binnen regulatieve processen kan compliance met verslagleggingsvoorschriften en andere eisen worden vereenvoudigd.

Top 10 overall prioritites for CFOs / VPs Finance

Procesverbetering

In lijn met de waardevolle inzichten die data kan opleveren, is het verbeteren van het fundament van finance – oftewel processen en governance – nog altijd een top drie-prioriteit voor finance professionals. Het betreft hierbij onder meer het verbeteren van de processen voor facturering en creditering, te betalen en uitstaande rekeningen, salarisadministratie, interne boekhouding, kostenmanagement, kapitaalinvestering, kasbeheer, compliance en werkkapitaalmanagement.

Veranderende interne klantverwachtingen

Toenemende eisen vanuit de eigen business zorgen ervoor dat CFO’s en andere financiële bestuurders zich meer dan ooit willen inzetten om de oplopende verwachtingen van interne klanten te overtreffen. Ze zien in dat strategische bedrijfsdoelen mogelijk niet worden gehaald indien ze niet voldoen aan de behoeftes van interne klanten. Door zich volop voor hen in te zetten proberen ze zichzelf een meer strategische houding aan te meten. 

Nieuwe technologie omarmen

Finance professionals onderkennen dat het omarmen van geavanceerde technologieën de sleutel biedt tot het verhogen van zowel de effectiviteit als de efficiëntie. Veel finance-organisaties zijn aan het migreren van enterprise resource planning (ERP-)systemen en de daaraan gerelateerde applicaties naar een cloudmodel. Daarnaast richt finance zich steeds meer op robotic process automation (RPA), artificial intelligence (Al), blockchain, predictive analytics en andere veelbelovende innovatieve technologieën.

Interne controls

Het in control blijven van de business is een cruciale kerntaak van finance, en de afdeling beschikt daarom over vele interne controls, geïnstalleerd binnen bedrijfsfuncties en (crossfunctionele) processen. Van digitale transformatie en cloudmigratie tot de klantenservice – de finance-organisatie moet continu denken vanuit een controls-perspectief om deze capaciteiten effectief op te bouwen.

Top finance priorities by function

CFO’s en andere finance managers zijn zich zeer bewust van de noodzaak van een niet aflatende focus op sterke interne controls. Het is cruciaal voortdurend aandacht te besteden aan datamanagement-activiteiten, aangezien de waarde van de analyses van de finance-organisatie staat of valt bij de kwaliteit (en bescherming) van de data die wordt gebruikt om de vooruitkijkende inzichten te produceren. 

Financiële planning en analyse

Finance-organisaties moeten continu hun accounting-gerichte processen en cycli monitoren en verbeteren – processen als de periode-afsluiting, externe financiële rapportage, procure-to-pay en order-to-cash. Onder interne klanten klinkt echter de roep om meer, scherpere en meer vooruitkijkende financiële inzichten, waarmee ze hun strategische besluitvorming kunnen verbeteren. Dit verklaart waarom ook winstgevendheidsverslagen en -analyses hoog op de financiële agenda staan, en waarom meer en meer CFO’s en finance professionals concurrerende intelligentie aanwijzen als stijgende prioriteit.

Winstgevendheidsverslagen en -analyses

Finance teams hebben meer klanten binnen de eigen organisatie dan ooit tevoren. En die klanten vragen om steeds meer specifieke metingen en analyses die inzicht bieden in de financiële en operationele prestaties, en daarmee strategische besluitvorming bevorderen. Van het bestuur tot aan de operationele lijnmanagers en zelfs derde partij-partners neemt de behoefte aan sterkere en duidelijkere financiële gegevens toe.